Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Anneler Günü Anlaml? Sözler

Beni de bir ana do?urmad? m?? Türk analar? daha nice Mustafa Kemal'ler do?urur. (ATATÜRK)

Kad?n?n en büyük vazifesi anal?kt?r. (ATATÜRK)

Ana sevgisi, bencil duygular?n en üstünüdür. (ALAIN)

Bana, okudu?um kitaplar?n en güzelinin hangisi oldu?unu sorarsan?z öyleyeyim: Annemdir. (ABRAHAM LINCOLN)

Hiç bir süs ve elbise bir kad?n?, anal?k sevgisi kadar güzelle?tiremez. (BRACHVOGEL)

?nsanlar anneleri onlar? ne yapt?ysa odurlar. (EMERSON)

Anne, hayat?n sonsuzlu?udur. (EMILE ZOLA)

Hiç kimse, kollar?nda bir çocuk tutan anne kadar çekici ve bir kaç çocuk aras?ndaki bir anne kadar sayg?de?er de?ildir. (GOETHE)

Bir anne yüre?i dibinde af bulunan bir uçurumdur. (HONORE DE BALZAC)

Anne, her zaman hakl?d?r. (HERMAN SUDERMANN)

Cennet analar?n ayaklar? alt?ndad?r. (HZ. MUHAMMED)

Annesinin gönlünü k?ran büyük günah i?lemi? olur. (HZ. MUHAMMED)

Erkekler anneli?in ne oldu?unu bilmezler. (OSCAR WILDE)

Anneler, her?eyi görmeseler bile kalpleriyle duyarlar. (OSTROVSKI)

Kad?nlar zay?ft?r ama anneler kuvvetlidir. (VICTOR HUGO)

Çocu?unu kaybeden bir anne için her gün ilk gündür; bu ?st?rap ihtiyarlamaz. (VICTOR HUGO)

Dünyada ö?retilen tüm bilgilerin hiç biri, bize bir anan?n bir bak???n?n, bir kelimesinin verdi?i ?eyi anlatamaz. (WILHELM RAABE)

#1264

 
© 2015
AŞK