Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Anneler Günü Sözleri

2015 Anneler Günü Sözleri K?sa ve Öz -
Ayaklar?n?n altlar? öpülesi bizleri yeti?tiren büyüten evlendiren ve çoluk çocuk sahibi olmam?z? sa?layan Anneler günü için haz?rlad???m?z bu sayfam?zda k?sa anneler günü sözleri 2015 y?l?na özel sizler için olu?turuldu.

Anneci?im seni ben çiçeklerden yemi?ten ve klasik dörtlüklerde anlat?ld???ndan daha çok fazla severim, seni çook severim...
Gücüme güç, umuduma umut katan annem Anneler günün kutlu olsun!! anneler günü sözleri anlaml?
Anneci?im benim, hüznümü sevince dönü?türen tek insans?n Anneler günü kutlu olsun.
Benim bitanecik tatl? annem, senin çocu?un oldu?um için her zaman gurur duydum. Ellerinden öperim. anneler gününe özel anlaml? sözler
Kar??l?ks?z tek sevgi anan?n çocu?una duydu?u sevgidir. Ben kendi çocuklar?mda senin sevgini buldum. Ve seni ne çok sevdi?imi bir daha anlad?m . anneler günü sözleri facebook payla?
?yi ki seninle var?m annem. Ellerinden öperim. anneler günü sözleri duygusal
Seni bir gün de?il her can?m yand???nda, ba??m s?k??t???nda seni ça??r?yorum. Sesimi duyan tek insan sensin. Anneler günün kutlu olsun ANNEC???M.
Kuzey rüzgar? da esse, kopsa da f?rt?na, s???naca??m tek liman sensin annem. Hakk?n? nas?l öderim.. Ba??m? dizlerine koymaya geldim.
Bütün ac?lar üstüme ya??nca sen bana aç?lan ?emsiyesin annem Seni çok seviyorum
Annem annem ben sensiz hep eksi?im Yan?nda olmasam da, sen yine benimlesin
Dün, bugün ve yar?n daima seni sevdim, hep sevece?im Bizimki bitimsiz, tanr?sal bir sevgi Anneci?im anneler günün kutlu olsun
Dünyan?n en güzel, en iyi annesi, anneler günün kutlu olsun
Sab?rl?s?n, s?caks?n, ?efkatlisin, koruyucumsun, ba???layans?n Annemsin Seni çok seviyorum
Gökyüzünden bir y?ld?z kayar, dilek tutar?z. Annem gözlerini kapar bütün dilekleri benim içindir. Ellerinden öperim.
Dün, bugün ve yar?n..Daima seni sevdim, hep sevece?im. Bizimki bitimsiz, tanr?sal bir sevgi.. Anneci?im anneler günün kutlu olsun.
Dünyada hiç bir?eyi seni sevidim kadar sevmedim. Anneler günün kutlu olsun!
Dünyada kimseyi seni sevdi?im kadar sevemem, ba?lanamam. Anneler günün kutlu olsun can?m annem
Dünyan?n en güzel, en iyi annesi, anneler günün kutlu olsun.
Sen benim koruyucu mele?imsin. Ellerinden öperim anneci?im.
Gücüme güç, umuduma umut katan annem... Anneler günün kutlu olsun!..
Sana binlerce kez te?ekkür etsem azd?r. Sen benim hayat ?????ms?n, Annemsin. Varl???m?n tek nedeni...
Anneler günün kutlu olsun anneci?im.
Dünyan?n en güzel annesine sevgilerimle...
Anneci?im, bir günümde de?il her günümdesin. Annem olman dünyadaki en büyük ?ans?m, iyi ki vars?n. Seni çok seviyorum annem.
Senin kuca??n, senin merhametin beni ya?ama ba?l?yor sevgili anneci?im. Anneler günün kutlu olsun...
Dünyan?n en güzel annesine.. Anneler günün kutlu olsun...
Anneci?ime kalpten sevgilerimle.
Sab?rl?s?n, s?caks?n, ?efkatlisin, koruyucumsun, ba???layans?n.. Annemsin. Seni çok seviyorum.
E?er bana gözlerinle de?il de kalbinle bakm?? olsayd?n, seni ne kadar sevdi?imi çok iyi anlard?n... Anneler günün kutlu olsun.
Sen evimizin kraliçesi, ba??m?z?n tac?s?n... En aziz varl???m?z. Anneler günün kutlu olsun anneci?im.
Me?er dilimdeki ve beynimdeki en güzel kelime senin ad?nm??. Sana her sesleni?imde ya ac?m dinmiyor ya da sevgim co?uyor
Bu dünyadaki en güvenli s???na??m senin kuca??n. Benim annem olman bu dünyadaki en büyük ?ans?m. Seni seviyorum Annem.
Can?m annem sen benim en k?ymetli varl???ms?n...
Benim için her?eye katlanan, her zaman yan?mda olan, de?eri biçilemeyen dünyan?n en güzel annesine... Anneler günün kutlu olsun Anneci?im.
Bütün ac?lar üstüme ya??nca sen bana aç?lan ?emsiyesin annem. Seni çok seviyorum...
Beni benden çok sevdi?ine inand???m tek insan Benim Güzel Annem. Seni çok seviyorum.
Dün sana k?zd?klar?m? bugün ben yap?yorum anne. Çünkü asl?nda senin küçük bir kopyan?m. Umar?m senin kadar sevgi dolu olurum Annem.
Anneci?im benim, hüznümü sevince dönü?türen tek insans?n. Anneler günün kutlu olsun anneci?im...
Güzel annemiz sen bizim her ?eyimizsin.
Çünkü asl?nda senin küçük bir kopyan?m. Umar?m senin kadar sevgi dolu olurum, Anneler günün kutlu olsun can?m annem.
Dün sana k?zd?klar?m? bugün ben yap?yorum anne. Çünkü asl?nda senin küçük bir kopyan?m. Umar?m senin kadar sevgi dolu olurum
Kelimelerle anlat?lamayan fedakarl?k ve kar??l?ks?z sevgiyi tarif et desen bana herhalde sadece "ANNE" derdim. Anneler günün kutlu olsun Annem.
Sesimi duyan tek insan... Anneler günün kutlu olsun benim bitanecik anneci?im...
Bana hayat veren ve hayat? ö?reten biricik anneme sevgilerimle...
S???nabilece?im tek limans?n sen anneci?im. Sayg?yla ellerinden öpüyorum.
Gökyüzünden bir y?ld?z kayar dilek tutar?z. Annem gözlerini kapar bütün dilekleri benim içindir. Ellerinden öperim anneci?im.
Kar??l?ks?z tek sevgi senin bize olan sevginmi?. ?imdi daha iyi anl?yorum anne. Seni çok seviyoruz. Ellerinden öpüyoruz anneci?im
E?er bana gözlerinle de?il de kalbinle bakm?? olsayd?n, seni ne kadar sevdi?imi çok iyi anlard?n... Anneler günün kutlu olsun...
Anneci?im, bir günümde de?il her günümdesin. Annem olman dünyadaki en büyük sans?m, iyi ki vars?n. Seni çok seviyorum annem.
Sen hayat?m?n kutup y?ld?z? oldun. Nereye gidersem gideyim ?????n?n alt?nda sevginle uyudum. Do?ru yolu buldum. Seni seviyorum anne
- S?n?rs?z bir sevgi, anlat?lmaz bir sevgiyle beni seven annem, sana lay?k olmak için ya??yorum. Anneler günün kutlu olsun.
- Annem senin sevgin dünyam? ?s?tan tek güne?tir. Hiç ?????n eksilmeyecek biliyorum. Varl???nla mutluyum. Anneler günün kutlu olsun sevgili annem.
- Her ?eye de?er senin sonsuz sevgin.. Annem annem.. Seni çok ar?yorum.. Çok özledim. Anneler günün kutlu olsun biricik mele?im.
- Sen evimizin kraliçesi, ba??m?z?n tac?s?n.. en aziz varl???m?z. Anneler günün kutlu olsun annem.
- Her zaman senin kar??nda masum ve sevgine muhtaç bir çocuk ruhuyla dururum. Çünkü sen benim annemsin. Beni benden çok tan?yans?n, bilensin. Bana sar?ld???n zaman tüm dertlerimi yok edensin. Anneler günün kutlu olsun ey aziz kad?n, annem!.
Bu dünyadaki en güvenli s???na??m senin kuca??n. Benim annem olman bu dünyadaki en büyük ?ans?m. Seni seviyorum annem...

#2429

 
© 2015
AŞK