Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Anneler Günü Sözleri

Her zaman senin kar??nda masum ve sevgine muhtaç bir çocuk ruhuyla dururum. Çünkü sen benim annemsin. Beni benden çok tan?yans?n, bilensin. Bana sar?ld???n zaman tüm dertlerimi yok edensin. Anneler günün kutlu olsun ey aziz kad?n, annem!.

Sen evimizin kraliçesi, ba??m?z?n tac?s?n..en aziz varl???m?z. Anneler günün kutlu olsun annem.

Her ?eye de?er senin sonsuz sevgin..Annem annem..Seni çok ar?yorum..Çok özledim. Anneler günün kutlu olsun biricik mele?im.

Annem senin sevgin dünyam? ?s?tan tek güne?tir. Hiç ?????n eksilmeyecek biliyorum. Varl???nla mutluyum. Anneler günün kutlu olsun sevgili annem.

S?n?rs?z bir sevgi, anlat?lmaz bir sevgiyle beni seven annem, sana lay?k olmak için ya??yorum. Anneler günün kutlu olsun.

Dünyada kimseyi seni sevdi?im kadar sevemem, ba?lanamam. Anneler günün kutlu olsun can?m annem.

Anneci?im benim, hüznümü sevince dönü?türen tek insans?n. Anneler günü kutlu olsun bitanem.

Sab?rl?s?n, s?caks?n, ?efkatlisin, koruyucumsun, ba???layans?n..Annemsin. Seni çok seviyorum.

Dünyan?n en güzel, en iyi annesi, anneler günün kutlu olsun.

Benim bitanecik tatl? annem, senin çocu?un oldu?um için her zaman gurur duydum. Ellerinden öperim.

Kar??l?ks?z tek sevgi anan?n çocu?una duydu?u sevgidir. Ben kendi çocuklar?mda senin sevgini buldum. Ve seni ne çok sevdi?imi bir daha anlad?m . ?yi ki seninle var?m annem. Ellerinden öperim.

Seni bir gün de?il her can?m yand???nda, ba??m s?k??t???nda seni ça??r?yorum. Sesimi duyan tek insan sensin. Anneler günün kutlu olsun ANNEC???M.

Kuzey rüzgar? da esse, kopsa da f?rt?na, s???naca??m tek liman sensin annem. Hakk?n? nas?l öderim..Ba??m? dizlerine koymaya geldim.

Gökyüzünden bir y?ld?z kayar, dilek tutar?z. Annem gözlerini kapar bütün dilekleri benim içindir. Ellerinden öperim.

Benim annem, can?m annem. Sen benim hayat?m?n, en büyük varl???s?n. Sensiz bir hayat dü?ünemiyorum senin varl???n, beni hayatta en mutlu eden ?ey. ?yi ki vars?n ve iyi ki benim annemsin, senin gibi bir annem oldu?u için gurur duyuyorum. Anneler günün kutlu olsun annem...

Can?m Annem, benim senin varl???n her ?eyiyle bana hayat veriyor. Senin o s?cac?k sevgin vazgeçilmez s?cakl???n her zaman beni ?s?tt?, hep nerde zorda kalsam bana bir ç?kar yolu buldun karanl?kta kald???mda ay gibi parlayan ?????m, so?ukta ü?üdü?ümde içimi s?cac?k ?s?tan sevginle her zaman yan?mda oldun. iyiki vars?n iyiki benim annemsin senin gibi annem oldu?u için Allah?ma sonsuz ?ükürler olsun seni çok seviyorum. Can özüm biricik anac???m, anneler gününü can? gönülden kutlar?m, ellerinden öperim... Anneler Günün Kutlu Olsun...

Annecim, birici?im..Sonsuz sevgini, bitmez tükenmez sabr?n? ancak anne olunca anlayabilece?im herhalde..Seçme ?ans?m olsayd? yine senin annem olman? istedim..SEN? ÇOOOOKK SEV?YORUMM... Anneler günün kutlu olsun!!!

Bu dünyadaki en güvenli s???na??m senin kuca??n. Benim annem olman bu dünyadaki en büyük ?ans?m. seni seviyorum annem..annerler günü kutlu olsun annem.

Me?er dilimdeki ve beynimdeki en güzel kelime senin ad?nm??. Sana her sesleni?imde ya ac?m diniyor ya da sevgim co?uyor. Anneler günü kutlu olsun can?m annem

Sen hayat?m?n kutup y?ld?z? oldun. Nereye gidersem gideyim ?????n?n alt?nda sevginle uyudum. Do?ru yolu buldum. Seni seviyorum anne. Anneler günün kutlu olsun can?m annem

Anneci?im, bir günümde de?il her günümdesin. Annem olman dünyadaki en büyük ?ans?m, iyi ki vars?n. Anneler günün kutlu olsun

Fedakârl?k, sevgi, sab?r ve güzellik ne demek tarif et derlerse; annem derdim can?m annem seni bir gün de?il her gün çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun can?m annem

Yüre?indeki s?n?rs?z sevgi ve sab?r için çok te?ekkürler can?m anneci?im... Anneler günün kutlu olsun!

Mesafeler uzak olsa da yüre?im hep seninle can?m annem... Anneler günün kutlu olsun!

Sen varken ben yoktum. Sen açken ben toktum. ?imdi de, sonra da bas?m?n tac? annem. Seni hep sevece?im benim can?m annem.

Seni unutmad???m? bugünde bilmeni istedim. Anneler günün kutlu olsun dünyan?n en güzel ve özel annesi...

Bir günümde de?il her günümdesin. Her gün her saniye benimlesin. Her zaman bana destek oldun. Sen benim için çok özelsin. Anneler günün kutlu olsun...

Benim için her ?eye katlanan, her zaman yan?mda olan, de?eri biçilemeyen dünyan?n en güzel annesine... Anneler günün kutlu olsun can?m annem...

Dün sana k?zd?klar?m? bugün ben yap?yorum Anne.

Çünkü asl?nda senin küçük bir kopyan?m. Umar?m senin kadar sevgi dolu olurum, Anneler günün kutlu olsun can?m annem...

Benim için her ?eye katlanan her zaman yan?mda olan de?eri biçilemeyen dünyan?n en güzel annesinin, anneler günü kutlu olsun...

Anneci?im, bir günümde de?il her günümdesin. Annem olman dünyadaki en büyük ?ans?m, iyi ki vars?n. Seni çok seviyorum annem.

Sen hayat?m?n kutup y?ld?z? oldun. Nereye gidersem gideyim ?????n?n alt?nda sevginle uyudum. Do?ru yolu buldum. Seni seviyorum annem.

E?er bana gözlerinle de?il de kalbinle bakm?? olsayd?n, seni ne kadar sevdi?imi çok iyi anlard?n... Anneler günün kutlu olsun can?m annem.

#1650

 
© 2015
AŞK