Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Annenin De?eri ?iiri

Bu sayfam?zda anneler günü için anneler günü ?iirleri kategorisinde ?raz ç?nar taraf?ndan yaz?lm?? annenin de?eri ?iirini yay?nlayaca??z. Buyrun annenin de?eri ?iiri:
Annenin De?eri
Onlard?r en de?erliden de?erli olan,
Onlard?r ?efkati en büyük olan,
Onlard?r bize katlanan, bize el uzatan,
Onlard?r ki elleri öpülmeye de?er olanlar.
Bizleri hiçbir?eyden endi?elenmeden yeti?tirdi onlar,
Yemeyip yedirdiler ve giymeyip giydirdiler,
Belki de hayallerini, en büyük ?eylerini b?rakt?lar geride.
Ama ?u an hala hiç dü?ünmeden kol aç?yorlar bizlere.
Iraz ÇINAR

#3032

 
© 2015
AŞK