Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Anneyle ?lgili Özlü Sözler

Anal?k sanat?n?n ilk ?art? çocuk uyuduktan sonra uyumakt?r. Anatole France

Annesi i?lerine kar??maya devam ettikçe, hiç kimse ya?l? de?ildir. E. Paul Hovey

Anneler, her ?eyi görmeseler bile kalpleriyle duyarlar. Ostrovoski

Bir kad?n, anne olana kadar çocuktur. Strindberg

Cennet annelerin ayaklar? alt?ndad?r. Hadis-i ?erif

Çocu?unu kaybeden bir anne için her gün ilk gündür; bu ?st?rap ihtiyarlamaz. Victor Hugo

Hiçbir süs ve makyaj bir kad?n?, anal?k sevgisi kadar güzelle?tiremez. Emile

Kad?nlar zay?ft?r, ama analar kuvvetlidir. Victor Hugo

Kad?n?n en büyük vazifesi anal?kt?r. Atatürk

#1480

 
© 2015
AŞK