Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Aragon - Büyük S?r

Sana büyük bir s?r söyleyece?im

Zaman sensin

Zaman kad?nd?r ister ki hep ok?ans?n

Diz çökülsün hep

Dökülmesi gereken bir giysi gibi ayaklar?na.

Bir taranm??

Bir upuzun saç gibi zaman

Solu?un bu?uland?r?p sildi?in ayna gibi.

Zaman sensin, uyuyan sen

?afakta ben uykusuz seni beklerken

Sensin g?rtla??ma dalan, bir b?çak gibi...

Ah bu söyleyemedi?im i?kencesi hiç geçmeyen zaman?n

Bu mavi çanaklarda kan gibi

Durdurulmu? zaman?n i?kencesi

Ah bu daha beter i?kence hiç mi hiç giderilmemi? istekten

Bu göz susuzlu?undan sen yürürken odada

Bense bilirim büyüyü bozmamak gerekti?ini

Daha beter seni kaçak

Seni yabanc? bilmekten

Akl?n ayr? bir yerde gönlün ayr? bir yüzy?lda kalmaktan

Tanr?m ne a??rd?r sözcükler

As?l demek istedi?im bu.

Hazz?n ötesinde sevgim

Hiç bir zarar?n eri?emeyece?i yerde bugün

Sevgim

Sen ki benim saat-?aka??mda vurursun

Bo?ulurum soluk al?p vermesen

Tenimde bir duraksar ve yerle?ir ad?m?n.

......

Sana büyük bir s?r söyleyece?im

Korkuyorum senden

Korkuyorum yan?n s?ra gidenden pencerelere do?ru ak?am üzeri

El kol oynat???ndan söylenmeyen sözlerden

Korkuyorum h?zl? ve yava? zamandan

Korkuyorum senden.

Sana büyük bir s?r söyleyece?im

Kapat kap?lar?

Ölmek daha kolayd?r sevmekten

Bundand?r i?te benim ya?amaya katlanmam

Sevgilim.

#1789

 
© 2015
AŞK