Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Arkada? ?çin Güzel Çiçek Mesajlar?

Affet beni hep güzeli anal?m, an?larda tebessüm ya?atal?m, ben k?rd?m, ben üzdüm yaralad?m. Mutluluk gölgen olsun arkada??m.

Arkada?l?klar a?ka dönü?ebilir, ama a?klar arkada?l??a asla dönü?emez.

Arkada? k?? ortas?nda yaz getiren, dost çöl ortas?nda suyunu payla?and?r. Sen benim Can?m Dostumsun...

Beni dü?manlar?m?n hançerleri de?il, dostlar?m?n s?rtüstü b?rakmas? derinden yaralar...

Uykudan uyan?nca insan? uyand???na pi?man eden, geri dönmek isteyip de dönemeyince çaresizlikten delirten, insan?n hayatta sadece bir defa görebilece?i harika bir rüyas?n...

Sevgiler geçici olabilir a?klar da olumlu olumsuz olan tek ?ey dostluklard?r...

Arkada? vard?r g?da gibidir, onu hep arars?n. Arkada? vard?r ilaç gibidir, gerekirse arars?n. Arkada? vard?r hastal?k gibidir, onu aramazs?n o seni bulur...

Bütün dünyay? sevginin renklerine boyay?p insanlara da??t. Kendini sevginin bir rengi diye tan?t, çünkü senin varl???n sevgiye en büyük kan?t.

Bizim ömrümüzde ?rmaklar vard?r. Sular?nda hayallerimizi yüzdürdügümüz. Bizim ömrümüzde dostlar?m?z vard?r, günlerimiz ayr? geçti?inde üzüldü?ümüz.

Dostlar aras?na hasret uçurumu girdi?inde, y?ld?zlarla vuslat köprüsü kurduk yürekten yüre?e. Gönlümüzün hasret günlü?üne unutmay? ve unutulmay? hiç yazmad?k.

Güne?e ba?land? korkuyla önce insan, sonra ate?e, suya ... Ay batt?, su kurudu gün bitti..Sevgi, karde?lik ve dostluktur sonsuz olan..Can Dostuma...

Ürkek ba?lad???m?z ?eyler gün olup vazgeçilmez olunca bir bak??ta sevgiyi yakal?yorsak, kendimizi co?kulu, güçlü, tutkulu hissediyorsak desene arkada? biz dostuz...

?imdilik ho?çakal arkada??m... Yine gel, yan?na senin gibi gülen gözlü, yüre?i sevgidolu insanlar? al?p yine gel olur mu?

Dal rüzgar? affeder ama k?r?lm??t?r bir kere...

Seni özlüyorum her okula gidi?imde, çekti?in kopya ka??tlar? hala s?ran?n alt?nda seni bekliyor sen nerdesin dostum, nerdesin...

Gerçek arkada? sa?l?k gibidir de?eri ancak o yok olunca anla??l?r.

#1605

 
© 2015
AŞK