Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Arkada?l?kla ?lgili Sözler

Ana ve babam?z? kader, arkada??m?z? kendimiz seçeriz. Jacgues Delille

Arkada? edinmenin tek yolu, arkada? olmakt?r. Emille

Arkada?, insan?n kendisine verdi?i hediyedir. Stevenson

Arkada? u?runda ölmek kolay, fakat u?runda ölünecek arkada?? bulmak zordur. Cervantes

Arkada??n? yaln?zken ikaz et, ba?kalar?n?n yan?nda öv. Publius Cyrus

Arkada??n?za dü?man?n?z olabilecekmi? gibi davran?n?z. Publius Cyrus

Arkada??n?z?n evinize s?k s?k gidin, çünkü kullan?lmayan yolu çal?lar bürür. Emerson

Arkada?l?k kavun gibidir. Bir tane iyisini bulmak için yüzlercesini yoklarsan?z da ondan. Mermet

Arkada?l?k, her zaman gölge veren bir a?açt?r. Calvin Coleridge

Arkada?l???n? ispat edene kadar hiç kimse gerçek arkada? de?ildir. Beaumont Fletcher

Bana arkada??n? söyle, sana kim oldu?unu söyleyeyim. Cervantes

Birbirimizin küçük kusurlar?n? ho? göremezsek arkada?l?ktan bir?ey anlayamay?z. La Bruyere

En büyük iyilik, arkada??na ikramda bulunmakt?r. Abdullah bin Abbas r. a.

En iyi arkada?lar?m?z hayvanlard?r; ne soru sorarlar, ne de kusur kabahat bulurlar. George Eliot

Hayat, arkada?l?ktan daha büyük bir hediye vermez. Voltaire

Hiçbir arkada? arkada?l???n? ispat edene kadar gerçek arkada? de?ildir. Publilius Cyrus

Ki?i arkada??n?n dini ve ahlak? üzerinedir. Hadis-i ?erif

Ki?i arkada?? ile ölçülür. Hz. Ali r. a.

Kusursuz arkada? aramak, dost edinmeyi istememek demektir. De Sacy

Kusurlar?n?z? size söyleyebilecek arkada?lar bulun. Nicolas Boileau

#1475

 
© 2015
AŞK