Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Arzuyla ?lgili Özlü Sözler

Arzu, yasakla artar. Burtrand Russell

Arzudan daha kudretli, daha amans?z m?knat?s olamaz. Francois De Curel

Arzular! Hiç mi yorulmayacaks?n?z? Andre Gide

Arzular?m?z bizden, as?l istedi?imiz ?eyi bile gizlerler. Goethe

Arzular?n? ve korkular?n? ortadan kald?r. Art?k senin için hiç bir zalim kalmaz. Epiktetos

Arzuyu dü?ünmek, onu daha da ço?altmak demektir. Alain

Bir ?eye kar?? istek duymayan ondan mahrum kalm?? de?ildir. Cicero

En kolay ?ey insan?n kendisini aldatmas?d?r, çünkü bir insan genellikle arzu etti?i ?eyin gerçek oldu?una inan?r. Demosthenes

En yüksek saadete erenler bile, ba?ka arzular pe?inde deli gibi ko?arlar. Goethe

?nsanlar sevmede kendi arzular?na, korkmada ise yönetenlerin arzular?na ba?l?d?rlar. Machiavelli

Saadete eri?medikçe gönlümüzde arzular ya?ar. Gerhart Hauptman

#1473

 
© 2015
AŞK