Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

A??k Edici Sözler K?sa

A??k Edici Sözler, A??k Edici Sözler Twitter, A??k Edici Sözler Facebook, A??k Edici Sözler 2013, En iyi A??k Edici Sözler

A??k Olan Bir insan herzaman Mutludur.

A?k u?runa öLünecek kadar ?ehvetli Bir Duygu Geceleri A?latacak kadar Duygusal Duygu Yo?unla?mas? Hissettirir.

Herkez A??k olabilir fakat Herkez A??k oldu?una Sad?k Olmaz.

Ben Seni Sevdim ben Sana Hasret kald?m ben Sana yetim kald?m Ama Ben hep Seni Sevdim A?k?m...

Kalbimin en ince damarlar?nda hissediyorum seni bebe?im

A?k?m? Anlatsamö hayk?rsam Dünyaya, Dünya Yine Dönecek umars?zca, Beni Sadece Sen Duy Sen Anla Bebe?im.

A?k? Gözlerine Bakarak Ya?amak Sözlerine Bakarak Hayata Ad?m Atmak isterim A?k?m.

Ben Seni uzun Gecelerde Sabahlarken ismini Duvar?ara Yazarak Sevdim A?k?m.

Bir Ve tek Sözümsün Sen benim Hayataki Tek Gözümsün Seviyorum Seni Bebe?im Sen Benim özümsün.

A?k? Sana Dair ?ark?larda Ar?yorum Ama Hiç bir ?ark? Seni Anlatam?yor Bana Sen Kelimelerle Anlat?lamayan insans?n..

Nefes Ald???m her Zaman isminle hayata Ba?l?yaca??m A?k?m resmine bak?p dua edicem bebe?im.

?imdi Seni Dü?ünüyorum Gülü?ünü gözlerini ve bana A?k?m deyi?ini.

Ben A?k? uzaklarda De?il bebe?im Senin Gözlerinde Arad?m Ellerinde Hissettim Nefesinde Fark?na Vard?m.

Ç?kar Beni Dipsiz Kuyular?n Karanl?k Sessizli?inden Kalbinle ???k Ver hayat?ma gözlerinle heyecan ver damarlar?ma A?k?m.

Seninleyken K?sa Süreli Zamanlar?m?zda uzun ömürlü An?lara imza At?yorum bebe?im.

Benim için Hayat Sen, Nefes Sensin bebe?im.

A?k?n nedemek oldu?unu bilen tek insans?n seni bu yüzden seviyorum

A?k Seninle Ya?anacak Kadar Güzel Sensiz Ya?anmayacak kadar iLLet bir Ac? ve tutku.

E?er Dünyada A?k Olmasayd? Kimsede Ac?ma Vicdan Duygusu Olmazd?.

Bir gülü?üne Bu Hayat?m? fedaa Ederim Klasik Laflar?n Tek Kral?y?m.

Odalar?mdaki Sessiz ve Bo? Duygular?n Adam? Oldum, Seninle Hayat Buldum Ve Sensiz yeniden Odamda i?e yaramaz Oldum.

Gel Bu Hayata Birlikte Gülelim hayat Bile K?skans?n A?k?m?z? inad?na güLeLim hayata Belki ozaman anLar Ac?lar?n içinde Gülmeyi..

Sen Zaten Art?k içimde bir Alevsin Kalbimde Merkezsin beynimdeki Dü?üncelersin Nefesimdeki Ses'sin, Sen benim içimdeki BEN'sin A?k?m.

Terk Edilmi? Sohbaharlar?n Duygusuz Kalm?? Veysimlerin Adam?y?m bana Yaz Ya?atmak iStermisin Bebe?im?

Gülsün Yüzün üzülmesin S?cak kals?n Ellerin titremesin bana baks?n gözlerin Gülsün Yada A?las?n Ama Sadece Bana Baks?n A?k?m..

Bensiz Gitme Uzaklara ben Seni gecelerin Koynunda Unutmad?m Seni Severek Ya?ad?m Seni Bekliyorum Hayat?m.

Sen Benim A?k Oyunum De?il Hayat?mdaki En Büyük Oyunsun Bebe?im, Sen OLmazsan ben Olamam Bu hayat oyununda Sevgilim.

Sana Verece?im tek Emanet kalbim kald? ister Vur ister Parçala ister sakla ben Seni Seviyorum bunu unutma.

A?k Gözlerinde Cenneti Ya?amak A?k Sözlerinde hayata tutunmak ve A?k Ellerinde Kalbimin Bir Serçe Can? iLe ya?amas?.

Ben kalbimi Sana Sende Ellerini bana Ver A?k?m Hayat K?sa Sanada banada Kalmaz Bu dünya.

Sen K?sa hayat?m?n öz A?k?s?n Sen Sözlerimdeki Tek Canl?s?n A?k?m..

Seninle Olan Dünyay? Ve Seninle ya?anacak Hayat? Sevdim Sensiz Neyleyim Söyle Bebe?im?

#1693

 
© 2015
AŞK