Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

A??k Edici Sözler Mesajlar

A??k edici sözler 2015 k?sa sayfas? - Tabiki burada yaz?lanlar gerçek olsa ve her bu cümleleri söyledi?iniz sizlere a??k olsa ne güzel olurdu de?il mi? Olsun biz yine de ?ans?m?z? deneyelim dedik ve bu sayfam?zda anlaml? a??k edici sözler facebook twitter için yay?nlad?k.
??te birbirinden de?i?ik ve güzel duygusal a??k edici mesajlar k?sa olanlar?:
Birisini kendinize a??k etmek için kullanaca??n?z ama bu lafa sizinde inanmad???n?z? biliyorum bende inanm?yorum gerçi fakat yinede bu sözlerin etkili oldu?u söyleniyor.
Senin için herzaman Dua Ediyorum nazar Deymesin kalbine Senin için ?ark?lar Yaz?yorum belki Duyars?n gelirsin Çald???n Kalbimle...
Sen Kaç Ben Kovalar?m Seni nezaman yorulursan Ozaman Kabullenirsin bendeki Sevgiyi.. a??k edici sözler sevgiliye k?sa
hayat Su gibidir içmes tatL? Sana YararL?, Sende benim Suyumsun Susad?kça Ad?n? hayk?r?yorum Dünyama, Seninle hayat buluyorum Bunuda Anla...
Sana Yalan Sözler Yaz?p Gözünü Boyamak iStemiyorum, Sana Sak?z Olmu? ?ark?lardan Sözler Okumak iStemiyorum Sana Kendimi veriyorum Kalbimi veriyorum Sana Sözlerimi Gözlerime Bak?p Okuman? iStiyorum Seni Seviyorum Kendi benli?imle Seviyorum Seni.
Seni iLk Görünce tutuldu Dilim Durdu Dünyam Sanki, Seni iLk görünce hayat Gözüme Renkli Geldi Kalbim Dile Geldi Seni görünce A??k Oldu Bu Deli..
A??k Olmak nedir bilmezdim ö?rendim Sayende Seni Görü?ümde Dünya Dönüyormu? Dedim, Seni gördüm Gözlerinde Bittim Seviyorum Seni...
Bir rüzgar gibi Hayat?m Savrulurken Ac?mas?zca Sen Ç?kt?n Kar??ma Tuttun Elimi Çektin hayat?na, i?te ?imdi ya?amak nedir ö?rendim yan?nda Seviyorum Seni A?k?m.
Kalbim Bombo? Kalm??t? Sanki Atm?yordu Sessiz Kalm??t? Küsmü?tü Sanki bana, Seni gördü Gözlerim kalbime Haber Verdi Kalbim Direk Seni Kendine Yazd? Ve öyle A??k Oldum Sana.
Sevmek Zor A??k Olmak ise Sevmekten Daha Zor gelir bazen insana Seni Tan?d???mdan beri A?k Kitaplar? Okumaya Ba?lad?m ?iirler ezberledim Sayende Birtanem.
Kalbim Yan?yor Adeta Ad?n kaz?nd? bedenime heryerde ismin yaz?yor nereye baksam seni görüyorum a??k oldum diyorum duy sesimi birtanem.
Yaln?z Kald???m Hayat?mda hep Sevenleri Alk??lad?m ?imdi Seni Buldum ya yaln?zl???mda ?ükürler ediyorum ALLAHIMA.
Ayr?l?k Ac?s? Gibidir Sevmenin Ac?s?da Vard?r, Seviyorum Derken Ac? çekenler Aras?nday?m Duy Art?k feryad?m? uzat elini bekliyorum Seni.
Geç kalm?? Bir A?k?n Nöbetçileriydik Taaki Gözlerin Gözlerime Deydi?i o günden sonra a??k oldum sana bekledi?im sendin ho? geldin dünyama a?k?m.
A?k Dedi?in insana Kaynar Suyu Ba??ndan A??a?? Döktürür Buz Gibi Suyun içinde yüzdürür, A?k öyle bi?eyki benim Gibi Adam? geceleri Seviyorum Diye inletir.
A??k Oldu Garip kalbim Sevdim Seni Kalbim Oldu Deli, Ad?n Kalbimde Say?kl?yorum Ad?n? gündüz Gece.
Ya?anacak Günleri hayal ediyorum Seninle Umutlar?m? Ba?lad?m Kalbine Hayaller kuruyorum ?imdi Seninle Seviyorum seni Can?m bebe?im.
nezaman Akl?ma Gelsen Bütün Sesler kula??ma Seni Söylüyor gibi Oluyor Nereye Baksam Sanki Resmini gözüme tutuyorlar gibi, ?ark?lar bile Ad?n? Sölüyor Seni Ç?kar?yorum Anlam Olarak Sen benim Olmal?s?n Bu hayatta Bunu Anlad?m ya?ad?klar?mdan.
gündüzüm gecem belli de?il, seviyorum seni yalan de?il, senin sayende oldum A??k, Görmez Gözüm Senden Ba?kas?n? Art?k..
kalbim Cam gibidir hemen K?r?l?r Sözlerim Çok Tanedir Anlaml?, Seni Seviyorum Cam Kalbimin içinde Sözlerim Senin gibi herzaman Anlaml? Seviyor Kalbim Seni Delikanl?.
Yorulmu?ken kalbim dönen dünya içindeki ac?mas?z hayatta, seni gördüm içimdeki dünya dönmeye ba?lad? durduram?yorum içimdeki dünyay? harekete geçirdin engel olam?yorum seniyorum seni.
Seni tertemiz Helal Duygular?mla Sevdim Seni Bitmeyen özgüvenimle Sevdim Sana ben A??k Oldum Habersizce ?imdi Sölüyorum Duy Sesimi inan Bana Seviyorum Seni A??k oldum Sana...
Yeminlerimi Senin üzerine Sölüyorum gerçekten Seni Seviyorum yemin ederim Bu Sevgi Sen Oldu?un Sürece Yan?mda Bitmez bunu Unutma.
benimle tek Zaman De?il herzaman oL Benimle 1 Saat Olma her Saat ol benim Bir Anl?k De?il hergün Dü?ün Çünki ben öyLe yap?yorum Senin için Sen bilmesende.
yorumsuz hayat?ma iLk yorumu Sen yapt?n ve Ben Sana Kap?ld?m ben Sana A??k Oldum Yorumlar?n? bekliyorum nediyorsun ?
K?sa Ve öz Sölüyorum Seni Çok Seviyorum, K?sa A?klar?n Son Cümlesi olmak istemiyorum hayat?nda.
Sen Benim için Bir De?ilsin Sen Benim için benimsin Seni Rakamlarla ifade edemem Sen benimsin Seviyorum Seni.
Yaln?z Kald???m Hayat?mda hep Sevenleri Alk??lad?m ?imdi Seni Buldum ya yaln?zl???mda ?ükürler ediyorum ALLAHIMA.
Ayr?l?k Ac?s? Gibidir Sevmenin Ac?s?da Vard?r, Seviyorum Derken Ac? çekenler Aras?nday?m Duy Art?k feryad?m? uzat elini bekliyorum Seni.
Geç kalm?? Bir A?k?n Nöbetçileriydik Taaki Gözlerin Gözlerime Deydi?i o günden sonra a??k oldum sana bekledi?im sendin ho? geldin dünyama a?k?m.
A?k Dedi?in insana Kaynar Suyu Ba??ndan A??a?? Döktürür Buz Gibi Suyun içinde yüzdürür, A?k öyle bi?eyki benim Gibi Adam? geceleri Seviyorum Diye inletir.
A??k Oldu Garip kalbim Sevdim Seni Kalbim Oldu Deli, Ad?n Kalbimde Say?kl?yorum Ad?n? gündüz Gece.
Ya?anacak Günleri hayal ediyorum Seninle Umutlar?m? Ba?lad?m Kalbine Hayaller kuruyorum ?imdi Seninle Seviyorum seni Can?m bebe?im.
nezaman Akl?ma Gelsen Bütün Sesler kula??ma Seni Söylüyor gibi Oluyor Nereye Baksam Sanki Resmini gözüme tutuyorlar gibi, ?ark?lar bile Ad?n? Sölüyor Seni Ç?kar?yorum Anlam Olarak Sen benim Olmal?s?n Bu hayatta Bunu Anlad?m ya?ad?klar?mdan.
gündüzüm gecem belli de?il, seviyorum seni yalan de?il, senin sayende oldum A??k, Görmez Gözüm Senden Ba?kas?n? Art?k..
kalbim Cam gibidir hemen K?r?l?r Sözlerim Çok Tanedir Anlaml?, Seni Seviyorum Cam Kalbimin içinde Sözlerim Senin gibi herzaman Anlaml? Seviyor Kalbim Seni Delikanl?..
Yorulmu?ken kalbim dönen dünya içindeki ac?mas?z hayatta, seni gördüm içimdeki dünya dönmeye ba?lad? durduram?yorum içimdeki dünyay? harekete geçirdin engel olam?yorum seniyorum seni.
Seni tertemiz Helal Duygular?mla Sevdim Seni Bitmeyen özgüvenimle Sevdim Sana ben A??k Oldum Habersizce ?imdi Sölüyorum Duy Sesimi inan Bana Seviyorum Seni A??k oldum Sana...
Yeminlerimi Senin üzerine Sölüyorum gerçekten Seni Seviyorum yemin ederim Bu Sevgi Sen Oldu?un Sürece Yan?mda Bitmez bunu Unutma.
benimle tek Zaman De?il herzaman oL Benimle 1 Saat Olma her Saat ol benim Bir Anl?k De?il hergün Dü?ün Çünki ben öyLe yap?yorum Senin için Sen bilmesende.
yorumsuz hayat?ma iLk yorumu Sen yapt?n ve Ben Sana Kap?ld?m ben Sana A??k Oldum Yorumlar?n? bekliyorum nediyorsun ?
K?sa Ve öz Sölüyorum Seni Çok Seviyorum, K?sa A?klar?n Son Cümlesi olmak istemiyorum hayat?nda.
Sen Benim için Bir De?ilsin Sen Benim için benimsin Seni Rakamlarla ifade edemem Sen benimsin Seviyorum Seni.
Senin için herzaman Dua Ediyorum nazar Deymesin kalbine Senin için ?ark?lar Yaz?yorum belki Duyars?n gelirsin Çald???n Kalbimle...
Sen Kaç Ben Kovalar?m Seni nezaman yorulursan Ozaman Kabullenirsin bendeki Sevgiyi..
hayat Su gibidir içmes tatL? Sana YararL?, Sende benim Suyumsun Susad?kça Ad?n? hayk?r?yorum Dünyama, Seninle hayat buluyorum Bunuda Anla...
Sana Yalan Sözler Yaz?p Gözünü Boyamak iStemiyorum, Sana Sak?z Olmu? ?ark?lardan Sözler Okumak iStemiyorum Sana Kendimi veriyorum Kalbimi veriyorum Sana Sözlerimi Gözlerime Bak?p Okuman? iStiyorum Seni Seviyorum Kendi benli?imle Seviyorum Seni.
Seni iLk Görünce tutuldu Dilim Durdu Dünyam Sanki, Seni iLk görünce hayat Gözüme Renkli Geldi Kalbim Dile Geldi Seni görünce A??k Oldu Bu Deli..
A??k Olmak nedir bilmezdim ö?rendim Sayende Seni Görü?ümde Dünya Dönüyormu? Dedim, Seni gördüm Gözlerinde Bittim Seviyorum Seni...
Bir rüzgar gibi Hayat?m Savrulurken Ac?mas?zca Sen Ç?kt?n Kar??ma Tuttun Elimi Çektin hayat?na, i?te ?imdi ya?amak nedir ö?rendim yan?nda Seviyorum Seni A?k?m.
Kalbim Bombo? Kalm??t? Sanki Atm?yordu Sessiz Kalm??t? Küsmü?tü Sanki bana, Seni gördü Gözlerim kalbime Haber Verdi Kalbim Direk Seni Kendine Yazd? Ve öyle A??k Oldum Sana.
Sevmek Zor A??k Olmak ise Sevmekten Daha Zor gelir bazen insana Seni Tan?d???mdan beri A?k Kitaplar? Okumaya Ba?lad?m ?iirler ezberledim Sayende Birtanem.
Kalbim Yan?yor Adeta Ad?n kaz?nd? bedenime heryerde ismin yaz?yor nereye baksam seni görüyorum a??k oldum diyorum duy sesimi birtanem.
Seni iLk Görünce tutuldu Dilim Durdu Dünyam Sanki, Seni iLk görünce hayat Gözüme Renkli Geldi Kalbim Dile Geldi Seni görünce A??k Oldu Bu Deli..
A??k Olmak nedir bilmezdim ö?rendim Sayende Seni Görü?ümde Dünya Dönüyormu? Dedim, Seni gördüm Gözlerinde Bittim Seviyorum Seni...
Bir rüzgar gibi Hayat?m Savrulurken Ac?mas?zca Sen Ç?kt?n Kar??ma Tuttun Elimi Çektin hayat?na, i?te ?imdi ya?amak nedir ö?rendim yan?nda Seviyorum Seni A?k?m.
Kalbim Bombo? Kalm??t? Sanki Atm?yordu Sessiz Kalm??t? Küsmü?tü Sanki bana, Seni gördü Gözlerim kalbime Haber Verdi Kalbim Direk Seni Kendine Yazd? Ve öyle A??k Oldum Sana.
Sevmek Zor A??k Olmak ise Sevmekten Daha Zor gelir bazen insana Seni Tan?d???mdan beri A?k Kitaplar? Okumaya Ba?lad?m ?iirler ezberledim Sayende Birtanem.
Kalbim Yan?yor Adeta Ad?n kaz?nd? bedenime heryerde ismin yaz?yor nereye baksam seni görüyorum a??k oldum diyorum duy sesimi birtanem.
Yaln?z Kald???m Hayat?mda hep Sevenleri Alk??lad?m ?imdi Seni Buldum ya yaln?zl???mda ?ükürler ediyorum ALLAHIMA.
Ayr?l?k Ac?s? Gibidir Sevmenin Ac?s?da Vard?r, Seviyorum Derken Ac? çekenler Aras?nday?m Duy Art?k feryad?m? uzat elini bekliyorum Seni.
Geç kalm?? Bir A?k?n Nöbetçileriydik Taaki Gözlerin Gözlerime Deydi?i o günden sonra a??k oldum sana bekledi?im sendin ho? geldin dünyama a?k?m.
A?k Dedi?in insana Kaynar Suyu Ba??ndan A??a?? Döktürür Buz Gibi Suyun içinde yüzdürür, A?k öyle bi?eyki benim Gibi Adam? geceleri Seviyorum Diye inletir.
A??k Oldu Garip kalbim Sevdim Seni Kalbim Oldu Deli, Ad?n Kalbimde Say?kl?yorum Ad?n? gündüz Gece.
Ya?anacak Günleri hayal ediyorum Seninle Umutlar?m? Ba?lad?m Kalbine Hayaller kuruyorum ?imdi Seninle Seviyorum seni Can?m bebe?im.
nezaman Akl?ma Gelsen Bütün Sesler kula??ma Seni Söylüyor gibi Oluyor Nereye Baksam Sanki Resmini gözüme tutuyorlar gibi, ?ark?lar bile Ad?n? Sölüyor Seni Ç?kar?yorum Anlam Olarak Sen benim Olmal?s?n Bu hayatta Bunu Anlad?m ya?ad?klar?mdan.
gündüzüm gecem belli de?il, seviyorum seni yalan de?il, senin sayende oldum A??k, Görmez Gözüm Senden Ba?kas?n? Art?k..
kalbim Cam gibidir hemen K?r?l?r Sözlerim Çok Tanedir Anlaml?, Seni Seviyorum Cam Kalbimin içinde Sözlerim Senin gibi herzaman Anlaml? Seviyor Kalbim Seni Delikanl?.
Yorulmu?ken kalbim dönen dünya içindeki ac?mas?z hayatta, seni gördüm içimdeki dünya dönmeye ba?lad? durduram?yorum içimdeki dünyay? harekete geçirdin engel olam?yorum seniyorum seni.
Seni tertemiz Helal Duygular?mla Sevdim Seni Bitmeyen özgüvenimle Sevdim Sana ben A??k Oldum Habersizce ?imdi Sölüyorum Duy Sesimi inan Bana Seviyorum Seni A??k oldum Sana...
Yeminlerimi Senin üzerine Sölüyorum gerçekten Seni Seviyorum yemin ederim Bu Sevgi Sen Oldu?un Sürece Yan?mda Bitmez bunu Unutma.
benimle tek Zaman De?il herzaman oL Benimle 1 Saat Olma her Saat ol benim Bir Anl?k De?il hergün Dü?ün Çünki ben öyLe yap?yorum Senin için Sen bilmesende.
yorumsuz hayat?ma iLk yorumu Sen yapt?n ve Ben Sana Kap?ld?m ben Sana A??k Oldum Yorumlar?n? bekliyorum nediyorsun ?
K?sa Ve öz Sölüyorum Seni Çok Seviyorum, K?sa A?klar?n Son Cümlesi olmak istemiyorum hayat?nda.
Sen Benim için Bir De?ilsin Sen Benim için benimsin Seni Rakamlarla ifade edemem Sen benimsin Seviyorum Seni.
Senin için herzaman Dua Ediyorum nazar Deymesin kalbine Senin için ?ark?lar Yaz?yorum belki Duyars?n gelirsin Çald???n Kalbimle...
Sen Kaç Ben Kovalar?m Seni nezaman yorulursan Ozaman Kabullenirsin bendeki Sevgiyi..
hayat Su gibidir içmes tatL? Sana YararL?, Sende benim Suyumsun Susad?kça Ad?n? hayk?r?yorum Dünyama, Seninle hayat buluyorum Bunuda Anla...
Sana Yalan Sözler Yaz?p Gözünü Boyamak iStemiyorum, Sana Sak?z Olmu? ?ark?lardan Sözler Okumak iStemiyorum Sana Kendimi veriyorum Kalbimi veriyorum Sana Sözlerimi Gözlerime Bak?p Okuman? iStiyorum Seni Seviyorum Kendi benli?imle Seviyorum Seni
Ünlülerin A?k Sözlerinden de bahsedelim sizlere
Madame De Scudery: insan sevmeye ba?lad? m?, ya?amaya da ba?lar
Seneca: yaln?z ak?ll? bir insan sevmesini bilir, sevip te yitirmek sevmemi? olmaktan daha iyidir.
Schiller: ey a?k, güzel ve k?sas?n... a?k insan? birli?e, bencillik yaln?zl??a götürür.
Albert Hubbart: a?k ya?amd?r deriz, ancak umutsuz inançs?z a?k ölümden beterdir.
Holty: a?k kulübeyi alt?ndan bir saraya benzetir.
Eugene Delagroix: a?k? anlatabilmek için yeryüzünden var olan dillerden ba?ka bir dil ister.
Dante: kötülükler a?ktan uzakla?ma oran?nda bir tak?m derecelere sahiptir ve kötülük a?ka yakla?mak için sarf etti?i güç oran?nda erdeme yakla?m?? olur. cehennem bile adalet kadar a?k?n eseridir.
Dante: geni? varl?k denizin her yan?nda geni? bir a?k ak??? vard?r. fiziksel devinim, bitkisel ya?am, zihinsel ya?am. hep evrensel a?k?n derece derece yükselen a?amalar?n? olu?turur. a?a?? derecelerinde yan?lmayan a?k, ak?lla ayd?nland??? zaman iyilik ve kötülü?e e?ilim kazan?r.
LA Cordaire: a?k her ?eyin ba?lang?c?, ortas? ve sonudur.
Jacob Boehme: istek, hareket, geni?leme, yön veren tezlere bilgelik eklendi?inde a?k olur.
Antoine Bret: a?k?n ilk solu?u mant???n son solu?udur.
Dante: a?k kusursuz olmayan iyiliklerin üzerinde de vard?r. hatta irade, hile ve ?iddet kullanmak yoluyla bir ba?kas?n?n kötülü?üne çal??m?? olsa bile yine a?ka uyar.
Bulor: a?k cennetin dilinden bize kalan tek and?r.
Jeremy Bentham: a?k hazz?, dostlukla duyu hazlar?ndan yo?rulmu?tur.
Basta: erkek az fakat s?k sever, kad?n ise çok ancak bir kez sever.
Balzac: a?k ya?am?nda kad?n, ancak hünerli bir çalg?c?n?n elinde dile gelen bir lir gibidir. kad?nlar bizleri sevdikleri zaman suçumuzu ba???mlarlar.
Bailey: a?k dünyan?n en tatl? mutlulu?u ile en derin ac?s?ndan yarat?lm??t?r.

#2356

 
© 2015
AŞK