Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

A?k Ac?s? Sözleri Mesajlar?

A?k ac?s? çekenlere sözler mesajlar sayfas? - Bu sayfam?zda çok de?i?ik ve yeni a?k ac?s? sözleri k?sa ve öz a?k ac?s? mesajlar? haz?rlad?k.. Buyrun farkl? anlaml? a?k ac?s? sözleri 2015 mesajlar?:
Hayat?m?n En Güzel Günlerini Sana Verdim Senin için ben hayata reset çektim, ?imdi sensizlik sard? bedenimi a?l?yorum geceleri a?k ac?s? çekilmiyor dön geri atma beni karanl??a..
Sensizlik Olucaksa hayat?mda, tek Kur?unla Son ver hayat?ma, Sensiz hayaller Kuramam Art?k Bu Dünyada Vur Beni A?k Ac?s? ya?att?rma Bana.. a?k ac?s? sözleri etkileyici
Gezdi?imiz Yollar Oturdu?umuz Parklar gelir akl?ma, gezdi?imiz yerlerde canlan?r an?lar?m a?lar?m sessizce o anda, kalbim atmak istemez o an a?k ac?s? ba?lar an?lar?m?zla.. a?k ac?s? sözleri facebook
Ne A?kt? Bizimkisi, parmakla gösterirlerde birbirimize olan sevgisini, ?imdi yoksun art?k kimse bilmiyor hayattaki yerimizi, a?k ac?s? çekiyoruz belkide çekiyorum ama yinede senin a?k?n?n ac?s?yla ya??yorum sensiz de?ilim..
Son mesaj?nla bitirdin ya beni can?n sa?olsun diyorum, a?k ac?s?yla a?latt?rd?n ya beni yaz?klar olsun diyorum!!!
Senin için Ölmeye haz?rd?m, senin için bütün zorluklara haz?rd?m fakat sen ne yapt?n beni bir anda hayat?mdan ettin lanet ediyorum sana ve a?k?na b?rakt?n beni a?k ac?s?yla..
Sen Hayat?ma I??k De?il Sadece hayat?ma Gölge Olsun Beni hep Bir Ad?m geriye Att?n A?k Ac?s?ylada Bunu Gösterdin..
Zaten bitmi? hayat?ma ac?da ekledin sonunda, seninle ya?amaya al???rken beni b?rakt?n bir ba??ma, sen mutlu olurken ben yok oluca??m bu ac?yla..
Nereye kaçmak istiyorsan git fakat etraf?mda Dola?ma, Dönüp Dola?aca??n yer Yine Benim Gözlerimin önü Olucak Bu A?k Ac?s? bende Kal?c? Olmucak..
isyan?m Ac?ya De?il isyan?m Kalbime De?il isyan?m A?k Ac?s? çektiren Vefas?za lanet Olsun Sana!!!
?ark?lar ?imdi Daha Anlaml?, ?imdi ?ark?lar? Dinlerken Gözlerimden Akan ya?lar?n Anlamlar?n? ta??yor Kalbim ?imdi Anl?yorum Damardan ?ark?lar?n Sebeplerini A?k Ac?s? Asl?nda ?ark?ym??...
Y?rt Foto?raflar?m? At Bütün An?lar?m?, K?r telefonlar? de?i?tir hatt?n?, Sil mesajlar?m? aç yeni sayfan?, ama Unutma Kalbimde A?k Ac?n kal?cak, Hat?ralar?m Akl?nda Kal?cak!
Yine A?k Ac?s? Çekiyor Kalbim Yine Senin için A?l?yor Yüre?im i?te Sonum Karanl?k öLüm..
Hayat Seninle güzeldi ?imdi paramparça duygular?m ya?amak Seninle Zevkliydi ?imdi Ac? çekiyorum So?uk Odamda..
ne hayaller Büyüttüm içimde Seninle Ne Okyanuslara Sevgimi Yazd?m Ad?nla, ?imdi Yoksun hayat?mda kalbim Parçaland? Atm?yor Art?k Ya?am?yor Bu Sevda..
Bana Son Sözlerinde Vurdun Gittin, Sen beni Sevmemi?sin Sadece bana Ac? Çektirmeyi Sevmi?sin..
A?k Ac?s? Çekiyor Kalbim Anlam?yorsun Çunki Sen Sevmemi?sin! Senin için A?l?yor Bu Gönül Anlamazs?n Çünki Sen Hiç bir zaman Hayat?mda Olmam??s?n.
Senin Bu Ac?l? hayat içinde Nas?l? Sevmi?im ben Senin için Kendimden Geçmi?im Ac?lar? Senin için hiç Hissetmemi?im Ya ?imdi, A?k?n?n Ac?s?yla B?rakt?n beni!
Hep Sevenlermi A?lar Bu Hayatta? Hep A??k Olanlarm? öLür A?k?n?n U?runa? Hep A?k Ac?s? Çekenlermi Dertleri Atar içine, i?te Benimkide Bunlardan biri Art?k Sonum Ya öLüm Yda Bana Verece?in Bir çözüm..
Bana imal? Sözler Anlat?p Durma Bitirmek istiyorsan Ç?rp?nma Bo?una! kendine iyi bak de yeter bana... ben a?k ac?s? ile sana inat çekerim sefa..
Sen kalbimi K?rmad?n hayat?m? Y?kt?n Umars?zca, Sen gelece?imi Söndürmedin hayat?m? Bitirdin Bir Laf?nla! A?k Ac?s?n? B?rakt?n Hat?ra..
Sen içti?im Su yedi?im Ekmek gibiydin ya ?imdi, Sen Çekti?im Dertler Kalbimdeki tek Ac?s?n Sen K?saca A?k Ac?s?s?n..
Ne Dil yaras? Biticek Sende nede Bende A?k Ac?s? Biticek Bu Fakir Kalbimde...
Sen Diline Kilit Vur yeter ben A?k Ac?s?ylada yenilerim kendimi..
A?k Ac?s? Çekerek Anlayaca??m yalan Sevgileri A?k Ac?s? çekerek Anlayaca??m Kendimi teselli etmeyi..
Sen Sadece Bir Yalanm??s?n hayat?mda Sen Sadece bo? zamanm??s?n ömrümde Sen Sadece Ac?ym??s?n Kalbimde!
Bugün her?ey iyi derken birden bitirdin hayat?m? eskisi gibi bugün ya?amak isterken ald?n bendeki kalbi geri a?k ac?s? çekiyorum ya öldür beni ya sustur bu a?k ac?s? çeken genci.
Ben Hikaye Olmak istemem Bu hayat?n Sonunda, A?k Ac?s?yla B?rakma Beni Yolun ortas?nda, Kazaya Kurban B?rakma Beni Bu Ac?yla Bekliyorum Seni.
Ne Di? A?r?s? Ne Dil yaras? Etkili olmam??t? hayat?mda Bana B?rakt???n A?k Ac?s? kadar, Sebepsiz De?il A?lad???mda Gözya?lar?m Ad?n? yaz?yor kurumu? topra?a..
Bugün iLk Defa Sensizli?i Dü?ünüyorum hayat?mda her Sensizlik Akl?ma Gelince kalbim A?l?yor Gözlerimle Anlat?yorum kalbimdeki Ac?y?, Gözya?lar?mla yaz?yorum Ad?n?.

#2357

 
© 2015
AŞK