Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

A?k Benim Hiç Senin Olmam??

Varl???nla yoklu?un aras?nda kalmayaca??m art?k, sadece olmayacaks?n. Sensiz kalma ihtimali olmayacak aleyhine kurulmu? cümlelerimin sonunda. Belki birkaç sat?r aras?nda unutulacaks?n bir müddet sonra. ?çimden olmayacak, bo? bir ka??d?n gölgesine s???nmayacak sana sitemlerim. Hani hep k?zard?n ya "Konu? konu? konu?" derdin, hayk?rabilir miyim ?imdi korkakl???n?. B?rakt???n bu mavi dü?leriyle avunan yaln?zl???, art?k sahiplenilmeyecek olman?n buruklu?unu ya?arken, hayk?rabilir miyim dersin, susar m?y?m, gülüp geçer miyim yoksa ...?

Asl?nda al??t?rmal?y?m kendimi hiç dönmeyecekmi?sin, dönülmeyecek bir yerdeymi?sin gibi farzetmeli, unutmal?. Seni hiç tan?mam?? gibi ya?am?m? sürdürmeliyim. Var oldu?um her yer a?k(?n) ?ehri olmal? art?k, yeniden sevmenin, sevilebilmenin yeri her yer, zaman? ya?anan ve gelecek tüm zamanlar olmal? benim için. Evet, sayfalardan kopar?p bir bir savurmal?y?m seni ya?anm?? tüm zamanlara, uzakla?an her ad?m?mla hapsetmeliyim bu an?lar soka??na. Kopan takvim yapraklar? sensiz geçen günleri saymamal?, bende yoklu?unun güncesini tutmay? art?k b?rakmal?y?m. Her yeni güne seni getirmedi diye isyan etmemeliyim. Kabullenebilmeli, hazmedebilmeli, ald?rmamal? hatta sana hak verebilmeliyim. Bu sat?rlarla büyümeye ba?lamal?y?m, s?rf seni ve çocukla?an bir a?k? kolayca unutabilmek için. Zira yoksun. Sanki benim hiç senim olmam??, sanki bizi hiç ya?amam???z, sanki a?k denen o hoyrat ?ark?y? m?r?ldanm?? ve sonra yar?m b?rakm???z gibi. Art?k yeni bir ?ark? söylemenin vakti, Ya?anm??l???na, yitikli?ime hiç ald?rmadan,

Sanki benim hiç senim olmam?? gibi...

Semih Tanr?ver

#1939

 
© 2015
AŞK