Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

A?k ?çin Söylenmi? Güzel Sözler

A?k anlat?lmas? en zor olan ama ya?amas? en güzel ?eydir.

A?k insan? hem mutlu yapar hem hüzünlü A??k insan hem mutludur hem hüzünlü

A?k, davaya benzer, ac? çekmek de ?ahide; ?ahidin yoksa davay? kazanamazs?n.

Kuyruklu y?ld?zlar vard?r, dünyaya yetmi? y?lda bir gelirler ?nsanlar onu hayat? boyunca belki bir kez görürler Ben o y?ld?z? gördüm, o da sensin birtanem?

A?k ya?am?nda kad?n, ancak hünerli bir çalg?c?n?n elinde dile gelen bir lir gibidir. Kad?nlar bizleri sevdikleri zaman her suçumuzu ba???larlar

Erkek az fakat s?k sever, kad?n ise çok ancak bir kez sever

A?k hazz?, dostlukla duyu hazlar?ndan yo?rulmu?tur

A?k cennetin dilinden bize kalan tek and?r

A?k?n ilk solu?u mant???n son solu?udur

?stek, hareket, geni?leme, yön veren tezlere bilgelik eklendi?inde a?k olur

A?k her ?eyin ba?lang?c?, ortas? ve sonudur

Cehennem bile adalet kadar a?k?n eseridir, a?ka dü?mezler

A?k? anlatabilmek için yeryüzünde var olan dillerden ba?ka bir dil ister

#1081

 
© 2015
AŞK