Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

A?k M?yd? O ?

A?k m?yd? o, a?k?ms? bir ?ey miydi

Neydi çekip kendine, beni ba?layan

Kanatan duda??m?, tenimi da?layan

Elleri ta içimde o dev miydi

Etime bir alev de?mi?çesine

Nas?l da yakard? öptü?ü zaman

Bir su gibi ak?p gitti avuçlar?mdan

Yorgunum ?imdi bin y?l sevmi?çesine

Hani o yaln?z benim olan gül, k?rm?z?

Gözlerimin önünde aç?lan sonsuz bahçe

Hani, o var olmalar?m?z öpü?tükçe

O delice sürdürmeler ya?ant?m?z?

Hiç doymamak oysa, tene, kokuya, a?ka

Sar?ld?kça güçlenmek, bütünlenmek

Kudurmu? arzularla zaman? yenmek

Ve en kuytularda bulu?mak korka korka

Kimi gün utanmak otlardan, çimenlerden

Kimi gece m?hlamak gölgemizi duvara

Varmak için o sevgiyle aç?lm?? kollara

Apans?z dü?mek yükseklerden bir yerden

Oydu i?te al??t???m, özledi?im ?imdi de

Sevgice bir tutku, a?k?ms? bir yak?nl?k

Avunmak... K?r?k dökük an?larla art?k

Kimbilir? o geceler ya?anmad? belki de

Ümit Ya?ar OÄUZCAN

#2191

 
© 2015
AŞK