Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

A?ka Dair Yaz?

A?k da deprem gibidir: ne zaman kimi vuracag?n? asla bilemezsiniz.

Gece yar?s? aniden, dipten yükselen co?kulu bir dalga gibi kabar?r içinizde.

Toprak ayag?n?z?n alt?ndan kay?yor gibi olur ve en haz?rl?ks?z oldu?unuz anda bütün ?iddetiyle vurur.

Sars?l?r, neye ugrad?g?n?z? ?as?r?rs?n?z.

Heyecan, korku, karars?zl?k, cesaret, ac?, öfke, hüzün, merhamet, ?iddet kaplar bir anda dünyan?z?.

E? dost yard?ma ko?sada kolay toparlanamazs?n?z.

Bittiginde ag?r bir enkaz b?rak?r geride.

Daha kötüsü, "tamamen bitti" sand?g?n?z sars?nt?, hafif bir ?iddette artç? ?oklar halinde y?llarca sürebilir.

Kalbinizdeki k?r?k hat ara s?ra yoklar yeniden...

#1948

 
© 2015
AŞK