Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Asker Ko?mas? ?iiri

Bu sayfam?zda sizlere 30 a?ustos zafer bayram? için samih r?fat taraf?ndan yaz?lm?? olan asker ko?mas? ?iirini yay?nlayaca??z. Sizde hem ?iir yollamak hemde bu ?iir hakk?nda yorum b?rakmak için a?a??daki yorum bölümünü kullanabilirsiniz. Buyrun asker ko?mas? ?iiri:
ASKER KO?MASI
?stiklâl sava?? gençleriyiz biz:
Tarihe koç Türkler diye ?an verdik!
Yurdumuz azizdir, çi?netmeyiz biz:
U?runa bu kadar kahraman verdik.
Aç ç?plak sava?t?k tipide, karda,
Kartallar avlad?k sarp kayalarda,
Sakarya önünde Dumlup?nar'da,
Ulu Gazi'mize imtihan verdik.
So?uklar zalimdi, k??lar amans?z;
Ku?lar yuvalardan dü?erdi cans?z;
Vuru?tuk yaral?, hasta, dermans?z;
Ne aman istedik, ne aman verdik.
Y?llarca ufkunda yedi renk bayrak,
Sal?nd? bizimdir diye bu toprak,
Hepsini allara boyad? ?afak,
Göklere içti?i kadar kan verdik.
K?l?ç k?nlar?ndan süzüldü kanlar,
Al döndü ak?ndan k?r küheylânlar,
Açt? bahar?m?z hep erguvanlar,
Da?lara çiçekler arma?an verdik.
Murat da?lar?ndan indik a?a??,
Göründü uzaktan Gediz ?rma??,
Kuruldu ?zmir'e Türk'ün ota??,
Vatana yeniden bir vatan verdik.

#3104

 
© 2015
AŞK