Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Asker ?iirleri Askerler ?çin ?iirler

Bu sayfam?zda asker ?iirleri kategorisinde sizlere çe?itli asker ?iirlerini yay?nlamay? uygun gördük. Sizde asker mehmetcik ?iirleri göndermek isterseniz a?a??daki yorum bölümünü kullanabilirsiniz. Buyrun asker ?iirleri:
HANI ASKER ÖLMEZ DIYORLARDI
Hani asker a?lamaz diyorlard?,
??te a?l?yor,
Hani asker sevmez diyorlard? yarim akl?mdan ç?km?yor,
Hani asker ölmez diyorlard? baksa azrailin elinde ismim yaz?yor.
Hani sevenler aylr?lmaz diyorlard?,
Baksana bir mektup bile gelmiyor,
Hani asker unutulmaz diyorlard?, soran?m bile olmuyor,
Hani asker ölmez diyorlard?, baksana azrailin elinde ismim yaz?yor.
Hani asker özlemez diyorlard?,
Baksana gözlerim seni ar?yor.
———————————-
BIZIM ASKER
Davul zurna yolcu ederiz seni
En büyük asker bizim asker
Emri vazife eyler isen e?er
Melekler seni korur asker
Ar?n?rs?n ocakta, sivil esvaptan
Kolayl?k dileriz sana Allahtan
Korkma sak?n gölgeden, karanl?ktan
Nöbetin kolay olsun asker
Çok arars?n annenin a??n?
Olmaz bu kadar diye sallama ba??n?
Ta??na dikkat et, k?rma sak?n di?ini
Salla ka???? mercime?e afiyet olsun asker
Eksik etme bizden nameni
Bo?a gitmesin, vatan?n? eme?i
Unutma sak?n, dostlar?m demeyi
Sigaran? arkada??n ile böl'de iç asker
Duygu selidir biliriz askerlik
Arkada? muhabbeti ile olur dirlik
Hangi k?tadas?n, birli?in hangi birlik
?iirine, türküne dökte yaz, gönder asker
——————————————
Asker
Deki o ?imdi asker
Deki o ?imdi vatani görevini yap?yor
Deki o bizleri koruyor
Askerim ana asker
Desinler ki
Gitmi? vatani görevini yapmaya
Dü?mü? bir k??laya
Çavu? demi? ba?lad?n?z asker olmaya
Askerim ana asker
Derim ki
Gönderirim resimlerimi
Çekerim s?la hasreti
Açamam sevgilime derdimi
Askerim ana asker
Dediler ki
Ç?kt? bir göreve
Girdi bir cepheye
Y?kt? bir kur?un mehmedim nerede
Askerim ana asker
Dedim ki
Ana sen gönlünü ferah tut
Sizleri kötülükten koruduk
Vatan sa? olsun ?ehit olmu?uk
Askerim ana asker
—————————————-
Ölüme Asker
A?z?n?n dü?man dedi?ine yüre?in ac?rd?
Sorard? akl?n neden diye
Ölümün vekaletiydi ta??d???n
Senin de vicdan?n vard? be asker
Ta??d???n tüfek a??r gelirdi omuzlar?na
Kur?unlar? kendinden a??rd? tüfe?inin
Vurdu?unun da yüre?i vard?
Vurdu?unun da bekleyeni vard? be asker
Bir kendine ac?san bir dü?man?na ac?rd?n
Tek fark saf?nd? belki de
Aradaki çizgiydi seni ondan ay?ran
O da ba?kalar?n?n çizgisiydi be asker
Hiç istemezdin öldürmeyi
Zaten kar?ncay? bile incitemezdin
Ama kars? kars?ya geldi?inde mecburdun
Dü?man?n? öldürmeye, kur?undan de?ildin be asker
Seninki de cand? be asker
Ta??d???n yürekti
Sevdi?in vard? sevenin vard?
Senin de bekleyenin vard? be asker.
——————————————-
MEHMETÇ?K
Aylarca çal??t?, durdu,
Planlar kurdu, Mehmetçik.
Sonunda karar? verdi,
Irak'a girdi, Mehmetçik.
Ne kar ne de k?? demedi,
Ne iç ne de d?? demedi,
Ne dik ne yoku? demedi,
Da?lar? sard?, Mehmetçik.
Önce uçaklarla vurdu,
Sonra da karadan girdi,
Büyük mücadele verdi,
?zini sürdü, Mehmetçik.
Yeni ocaklar yakmadan,
Yine bir yerler y?kmadan,
Yuvalar?ndan ç?kmadan,
Darbeyi vurdu, Mehmetçik
———————————
Mehmetçik ?ehit Olmu?
Mehmetçik kur?unu yer,
Anas? ac?s?n? çeker,
Babas? naps?n;
Mehmetçik ?ehit olmu?.
Mehmetçik kur?unu yer,
Bütün memleket isyan eder,
Onlar?n elinden gelmez,
Naps?n Mehmetçik ?ehit olmu?

#2961

 
© 2015
AŞK