Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

A?k? Anlatan Anlaml? Sözler K?sa

A?k? Anlatan Anlaml? Sözler

A?k bir su damlas? olsayd? okyanuslar?, Bir yaprak olsayd? bütün ormanlar?, Bir y?ld?z olsayd? tüm kainat? sana vermek isterdim. Ama, sadece seni seven kalbimi verebiliyorum...

A?k Gülmekten çok a?lamak, ya?amaktan çok ölmek, gelmekten çok gitmektir ve a?k öyle haindir ki nerede imkans?z varsa oray? sever...

A?k?m?z? Ben mi Yazd?m Senin Gönül Defterine ?imdi Soruyorsun Bunlar Do?rumu Diye Bana Sorma Bana Sorma Bundan Sonra

Öfkeni yapraklara yaz sonbaharda dökülsün, derdini rüzgara yaz estikçe uzaklara götürsün, sevgimi kalbine yaz öldü?ünde seninle gömülsün.

Büyük a?klar engeller kar??s?nda yok olup gitmeyen, bir o kadar büyüyerek bir ç?? halini a?an a?klard?r. Benim a?k?mda bunlardan biri, yüre?im ve sen bir bütünsün bunu unutma.....

Ne haz var senden ayr?, Ne bir tat senden öte. Bir yüzünü görmek bile, de?er binbir zahmete. Verece?in her ac? gönülden kabulümdür. ! Sendeki cehennemi de?i?mem bin cennete...

Bi bak???n manas? hiç bir sözde yok..! Bi bak?? bazen zehir bazen ?ifa verir. Bi bak?? bi bak??? asl?ndan emin eder. Unutma bitanem sevenler daima gözleriyle yemin eder.

Sevdan ne yaln?z bir yükseli? demektir nede y?ld?zlar gibi parlay?p sönmektir. ölmezli?i dü?ünmek bence bo?una emektir. sevdan seni sevip bir daha geri dönmemektir...

Sözlerdir a?k? anlatan, Gözlerdir kalbi kand?ran, Kalptir a?k? ya?ayan, Dudaklar; romantizmi ya?atan.

Dudaklar sözleri söyler, Sözler ayr?l?k ister, Kalp bu sözlere y?k?l?r, Gözler gözya?? ak?t?r...

Öyle zor ki dü?üncelerimi söyleyememek, öyle zor ki gecelerce uyumadan hep seni dü?ünmek ve öyle zor ki gözlerinin içine bak?pta seni seviyorum diyememek.... gülü?ü yaral?m....

Sevmek sesini duymakt?, sevmek gözüne bakmakt?, sevmek elini tutmakt?, sevmek seni ya?amakt?, Asla unutmamacas?na...

Sesini duysam da her an görmek gibi de?il. özledi?imi bil, her an hiç bir ?ey seni sevmek gibi de?il

Y?llar vard?r nas?l geçti?ini bilmezdim, Bir gün vard?r ya?am?n anlam?n? de?i?tirdi, Bana dair; hissetmedi?imi, bilmedi?imi ya?att?, ??te o an? senle ya?ad?m senle sevdim.

Bir önceki yaz?m?z olan Çiçek üzerine yaz?lan do?um günü notlar? ba?l?kl? makalemizi de okuman?z? öneririz.

#797

 
© 2015
AŞK