Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

A?k? Anlatan ?yi Geceler Mesajlar?

Karanl?klar seni korkutmas?n göz bebe?im, do?acak güne?imiz var bizim... ?yi geceler tatl? rüyalar A?k?m

Sabahlar?n güne?i kalbini gecelerin Y?ld?zlar? ise Gözlerini An?msat?r Bana tek bir a?k?m iyi Geceler

Elimden gelse ?u Y?ld?zlara Ad?n? Yazar?m, i?te O zaman Geceler Bile Seninle Anlam Kazan?r Birtanem iyi geceler

Gece olup güzel gözlerin yenik dü?tü?ünde uykusuzlu?a, seni gökyüzünden al?p dü?lerime emanet ediyorum, gözlerimden uzaks?n belki ama daima yüre?imdesin unutma. ?yi Geceler.

Can?m yan?nda olmak istiyor can?m?n bana ihtiyac? vard?r diye. Can?m çok s?k?l?yor can?m yan?mda yok diye. Sensiz gecelerden sensiz günlerden b?kt?m art?k. Sabret hayat?m iyi günler bizi bekliyor. ?yi geceler

Her Gecenin karanl???nda Dualar?mla yat?yorum ve seni Dü?ünüyorum Seni Birtanem Dualar?m Yaln?zca Sana ?yi geceler demek istiyorum

Tatl? rüyalar sevgilim. K?saca benli rüyalar Evlilige giden yolumuzda 1 günü de bitirmi? olman?n verdigi mutlulukla uyuyacag?m; senin tatl? tatl? gülü?ünü dü?ünerek...

Yüre?in do?an güne?i de?il batan güne?i seçsin, çünkü do?an güne? elbet batacakt?r ama batan güne? yeni umutlarla do?acakt?r yar?nki güne? senin için bitanem, iyi geceler.

Her gece varl???n?n verdi?i huzurla ba??m? yast??a koyuyorum her?eyim... Sonsuza kadar hep benim ol çünkü sadece seninle bu can var olur..?imdi yine seni dü?ünerek yat?yorum Allah rahatl?k versin.

#1013

 
© 2015
AŞK