Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

A?kla ?lgili Özlü Sözler

A?k, imkans?z bir çok ?eyi mümkün k?lar. Goethe

A?k, de?i?meyince ölür. Ahmed Ha?im

A?k, büyüktür ama sonsuz de?ildir. Balzac

A?k, iki iken bir olmak demektir. Victor Hugo

A?k, ak?ll?, aptal demeden, bütün insanlara bula?an bir hastal?kt?r. Albert Camus

A?k, kulübeyi, alt?ndan bir saraya benzetir. Holty

A?k, utanma ve çekinmenin oldu?u yerde vard?r. Montaigne

A?k, kalbimizin sayg?s?z misafiridir. Bize sormadan gelir bize sormadan gider. Cenap ?ehabettin

A?k, k?z?l gibi geçirilmesi gereken bir hastal?kt?r. Tolstoy

A?k, gözle de?il ruhla görülür. Shakespeare

A?k? anlatabilmek için yeryüzünde var olan dillerden bamba?ka bir dil ister. Eugenie Delacroix

A?k? ak?lla yenmek mümkün de?ildir. Gançarov

A?k?n gözü kördür. Propertius

Bir a?ktan kurtulmak, a??k de?ilken a??k olmaktan daha güçtür. Rochefoucauld

En devaml? a?k, kar??l?k beklemeden duyuland?r. Somerset Maugham

Gerçek a?k daima ki?isel yarar duygusundan vazgeçme temeli üzerinde yükselir. Tolstoy

Güzelli?in be? para etmez, bu bendeki a?k olmazsa. A??k Veysel

Yeni bir a?k, yeni bir dert demektir. Balzac

#1491

 
© 2015
AŞK