Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Ata Sözleri

Aban?n kadri ya?murda bilinir.

Her ?eyin bir de?eri vard?r. Bir ?eyin gerçek de?eri

(kadri) ise, ona gerçekten ihtiyaç duyuldu?u zaman

ortaya ç?kar.

Abdala "kar ya??yor" demi?ler, "titremeye haz?r?m"

demi?.

Yoksulluk ve s?k?nt? içinde ya?ay?p eziyet çekmekte olan

kimseler, kar??la?acaklar? zor ?artlardan endi?e

duymazlar. Çünkü onlar bu ?ekilde ya?amaya al???kt?rlar.

Abdal ata binince bey oldum san?r, ?algam a?a girince

ya? oldum san?r.

Kimi görgüsüz ve

#247

 
© 2015
AŞK