Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Ataol Behramo?lu - A?k ?ki Ki?iliktir

De?i?ir rüzgar?n yönü
Solar ans?z?n yapraklar;
?a??r?r yolunu denizde gemi
Bo?una bir liman arar;
Gülü?ü bir yabanc?n?n
Çalm??t?r senden sevdi?ini;
?çinde biriken zehir
Sadece kendini öldürecektir;
Ölümdür ya?anan tek ba??na
A?k iki ki?iliktir.

Bir an? bile kalmam??t?r
Geceler boyu sevi?melerden;
Binlerce y?l uzaklardad?r
Binlerce kez dokundu?un ten;
Yazabilece?in ?iirler
Çoktan yaz?l?p bitmi?tir;
Ölümdür ya?anan tek ba??na,
A?k iki ki?iliktir.

Avutamaz olur art?k
Seni bildi?in ?ark?lar;
Bo?an?r keder zincirlerinden
Sular tersin tersin akar;
Bir hançer gibi çeksende sevgini
Onu ancak öldürmeye yarar:
Uçar? ku?u sevdan?n
Al?p ba??n? gitmi?tir;
Ölümdür ya?anan tek ba??na,
A?k iki ki?iliktir.

Yitik bir ezgisin sadece,
Tüketilmi? ve dü?mü?, gözden.
Dü?lerinde bir çocuk h?çk?r?r
Gece camlara sürtünürken;
Çünkü hiç bir kelebek
Tek ba??na ya?ayamaz sevdas?n?,
Severken hiçbir böcek
Hiç bir ku? yanl?z de?ildir;
Ölümdür ya?anan tek ba??na,
A?k iki ki?iliktir.

Ataol Behramo?lu

#1950

 
© 2015
AŞK