Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Atatürk Kurtulu? Sava??nda ?iiri

Bu sayfam?zda sizlere 19 may?s 1919 gençlik ve spor bayram? için Cahit Külebi taraf?ndan yaz?lm?? olan Atatürk kurtulu? sava??nda ?iirini yay?nlayaca??z.Sizde hem ?iir göndermek hemde ?iirler hakk?nda yorum göndermek için a?a??daki yorum bölümümüzü kullanabilirsiniz.Buyrun:
ATATÜRK KURTULU? SAVA?I'NDA
Bir gemi yana?t? Samsun'a sabaha kar??
Selam durdu kay???, çaparas?, takas?,
Selam durdu tayfas?.
Bir duman tüterdi bu geminin bacas?ndan bir duman
Duman de?ildi bu
Memleketin uçup giden kayg?lar?yd?.
Samsun liman?na bu gemiden at?lan
Demir de?il
Sar?lan anayurda
Kemâl Pa?a'n?n kollar?yd?.
Selam vererek Anadolu çocuklar?na
Ç?karken yüce komutan
Karadeniz'in hâlini görmeliydi.
Kalk?p aya?a ard?s?ra bakt? dalgalar
Kalkt? takalar,
?zin verseydi Kemâl Pa?a
Ard?ndan gürleyip giderlerdi
Erzurum'a kadar.

#3122

 
© 2015
AŞK