Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Atatürk Sözleri 30 A?ustos

Türk Neferi kaçmaz, kaçmak nedir bilmez E?er Türk Neferinin kaçt???n? görmü?seniz, derhal kabul etmelidir ki onun ba??nda bulunan en büyük kumandan kaçm??t?r.

Zafer, “Zafer benimdir” diyebilenindir Ba?ar? ise, “Ba?araca??m” diye ba?layarak sonunda “Ba?ard?m” diyebilenindir.

Memleketimizi esir etmek istiyen dü?manlar? behemehal ma?lûp edece?imize dair olan emniyet ve itimad?m bir dakika olsun sars?lmam??t?r.

Harp zaruri ve hayati olmal?d?r. Hayat? millet tehlikeye maruz kalmay?nca harp bir cinayettir.

Türk Neferi kaçmaz, kaçmak nedir bilmez. E?er Türk Neferinin kaçt???n? görmü?seniz, derhal kabul etmelidir ki onun ba??nda bulunan en büyük kumandan kaçm??t?r.

Zafer, “Zafer benimdir” diyebilenindir. Ba?ar? ise, “Ba?araca??m” diye ba?layarak sonunda “Ba?ard?m” diyebilenindir.

Milletimiz davran??lar?nda ve gayretlerinde sars?lmaz bir bütünlük gösterdi?i için ba?ar?l? olmu?tur.

Biz Türkler tarih boyunca hürriyet ve istiklale timsal olmu? bir milletiz.

#1625

 
© 2015
AŞK