Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Atatürkün 23 Nisan ?le ?lgili Sözleri

23 Nisan ile ilgili Atatürk sözleri
Her sene çocuk bayram? olarak törenlerle kutlanan 23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayram? için Mustafa Kemal Atatürk 23 nisan ile ilgili çok önemli sözler söylemi?tir. Buyurun i?te sizlere o sözler :
- Egemenlik verilmez al?n?r. (ATATÜRK)
- Milli egemenlik milletin namusudur, ?erefidir, haysiyetidir. (ATATÜRK)
- Egemenlik kay?ts?z ?arts?z milletindir.
- Çocuk yurdun temelidir.
- 23 Nisan, karanl?ktan ayd?nl??a kavu?tu?umuz gündür.
- Ulusal egemenlik, ulusun namusudur, onudur.
- Özgürlük ve ba??ms?zl?k benim karakterimdir.
- Özgürlü?ün de, e?itli?in de adaletin de dayana?? ulusal egemenliktir.
- Ulusal egemenlik öyle bir ???kt?r ki, onun kar??s?nda zincirler erir, ta? ve tahtlar batar, yok olur.
- Türk milletinin gelece?i, bugünkü çocuklar?n?n do?ru görü?ü ve yorulmak bilmeyen çal??ma azmi ile büyük ve parlak olacakt?r.
- Bugünün küçükleri, yar?n?n büyükleridir.
- Vatan? korumak, çocuklar? korumakla ba?lar
*"Bütün cihan bilmelidir ki art?k bu devletin ve bu milletin ba??nda hiçbir kuvvet yoktur, hiçbir makam yoktur. Yaln?z bir kuvvet vard?r. O da millî egemenliktir. Yaln?z bir makam vard?r. O da milletin kalbi, vicdan? ve mevcudiyetidir.
* Egemenlik kay?ts?z ?arts?z milletindir.
* Özgürlü?ün de, e?itli?in de adaletin de dayana?? ulusal egemenliktir.
* Ulusal egemenlik, ulusun namusudur, onurudur, ?erefidir.
* Ulusal egemenlik öyle bir ???kt?r ki, onun kar??s?nda zincirler erir, taç ve tahtlar batar yok olur.

#2411

 
© 2015
AŞK