Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Atatürkün Birlik Beraberlik ?le ?lgili Sözleri

Mustafa Kemal Atatürkün birlik ve beraberlik ile ilgili sözlerini burada yay?nlayal?m istedik. ?u günlerde oldukça fazla öneme sahip olan bu konu ulu önder'in hakk?ndaki sözleri ile daha fazla anlam kazanacakt?r.
Birlik ve beraberlik; ölümden ba?ka her ?eyi yener.
Bir ulus, s?ms?k? birbirine ba?l? olmay? bildikçe yeryüzünde onu da??tabilecek bir güç dü?ünülemez.
Bugün vatan?m?zda bir milli kudret varsa, o cereyan, felaketlerden ders alan ulusun kalp ve dima??ndan do?mu?tur.
Milli s?n?rlar içinde bulunan yurt parçalar? bir bütündür; birbirinden ayr?lamaz..

#2414

 
© 2015
AŞK