Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Atatürkün Ekonomi İle İlgili Sözleri

Bu sayfamızda sizlere kısa olarak Atatürkün ekonomi ile ilgili söylediği sözler nelerdir yayınlamaya çalışacağız. Mustafa Kemal ekonomiyi bağımsızlıkla eşdeğer görmüş ve toplumların ancak ekonomik bağımsızlıkları da varsa tam bağımsız olacaklarını yaklaşık her sözünde vurgulamıştır. Buyrun Atatürk ekonomi ile ilgili sözleri özdeyişleri :
Ekonomisi zayıf bir ulus, yoksulluktan ve düşkünlükten kurtulamaz; güçlü bir uygarlığa, kalkınma ve mutluluğa kavuşamaz; toplumsal ve siyasal yıkımlardan kaçamaz.
Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, bağımsız, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin bel kemiğidir.
Tam bağımsızlık ancak ekonomik bağımsızlıkla olur.
Bir devletin maliyesi bağımsızlıktan yoksun olunca, o devletin bütün kısımlarında bağımsızlık felç olmuştur.
Memleket için ön planda gelen sanayinin kurulması bitmedikçe, her yönden yüksek rahatlığa kavuşmaya imkân yoktur.
Ekonomi hayatının etkinliği ve canlılığı ancak ulaştırma araçlarının, yolların, demiryollarının, limanların durumu ve derecesiyle orantılıdır.
Ülkenin yönetimindeki başarı, ekonomisindeki kazancın derecesiyle orantılı olur.
Kılıç ve saban; bu iki fatihten birincisi, İkincisine daima yenildi.
Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin özgür, bağımsız, her zaman daha güçlü, her zaman daha bolluklu Türkiye ülküsünün belkemiğidir.
Siyasi ve askeri başarılar ne kadar büyük olursa olsunlar, ekonomik başarılarla süslenmezse meydana gelen zaferler sürekli olamaz.
Cumhuriyetin gücü, her alanda ve millî savunma alanında, ihtiyaçlarım karşılayan bütçesinin düzgünlüğündedir.
Gerçek başarı, yalnız kılıçla yapılan değil, sabanla yapılandır.
Devlet yapısını yaşatmak için dışa başvurmaksızın memleketin kaynak ve gelirleriyle idare etme çare ve önlemlerini bulmak gereklidir.
Millî ekonominin temeli, ziraattır.
Ekonomik kalkınma. Türkiye'nin, hür, bağımsız, daima kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin, belkemiğidir. Türkiye bu kalkınmada, iki büyük kuvvet dizisine dayanmaktadır.
Biz ekonomik genişliğin temelini de, ancak her milletin refahla yaşamaya ve ilerlemeye hakkı olduğunu kabul eden bir zihniyetle, bütün milletlerin birlikte çalışmaları yolunun bulunmasında görüyoruz.
Ekonomik hayatın faaliyet ve canlılığı, ancak ulaştırma araçlarının, yolların, trenlerin, limanların durumu ve derecesiyle orantılıdır.
Millî ekonominin temeli ziraattır. Bunun içindir ki, ziraatta kalkınmaya büyük önem vermekteyiz. Köylere kadar yayılacak programlı ve pratik çalışmalar, bu maksada erişmeyi kolaylaştıracaktır.
Her Türk çiftçi ailesinin, geçineceği ve çalışacağı toprağa sahip olması, mutlaka lâzımdır. Vatanın sağlam temeli ve bayındır hale getirilmesi, bu esastadır.
Çiftçilerimizin gayretiyle memleketimizin verimli tarlaları, birer bayındırlık kaynağı olacaktır.
Ekonominin gelişmesinde başlıca lüzumlu olan, yollar, demiryolları, limanlar, kara ve deniz ulaştırma millî mevcudiyetin maddi ve siyasi kan damarlarıdır. Refah ve kuvvet vasıtasıdır.
Siyasî, askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandırılmazlarsa husule gelen zaferler devamlı olamaz, az zamanda söner.

#2390

 
© 2015
AŞK