Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Atatürkün Söyledi?i Sözler Ve Nerede Söyledi?i

Atatürkün Söyledi?i Sözler Ve Nerede Söyledi?i - Mustafa Kemal Atatürk'ün belki hepsi de?il ama söyledi?i baz? önemli sözleri nerede ve ne zaman söylemi?tir bu yaz?m?zda arkada?lar.

Ben, size taarruz emretmiyorum; ölmeyi emrediyorum! Biz ölünceye kadar geçecek zaman zarf?nda yerimize ba?ka kuvvetler ve kumandanlar geçebilir.
Çanakkale Sava??
Vatan?n bütünlü?ü, Milletin istiklali tehlikededir. Milletin istiklalini yine milletin
azim ve karar? kurtaracakt?r.
Amasya Genelgesi
Siz orada yaln?z dü?man? de?il, Milletin ters talihini de yendiniz.
?kinci ?nönü Muharebesi
Hatt? müdafaa yoktur, sath? müdafaa vard?r. O sat?h bütün vatand?r. Vatan?n her kar?? topra?? vatanda??n kan?yla sulanmad?kça terk edilemez."
Sakarya Meydan Muharebesi
Ordular! ?lk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri.
Ba? Komutanl?k Meydan Muharebesi
"ya istiklal ya ölüm"
sivas kongresinde
"Geldikleri gibi giderler" suriye cephesinde y?ld?r?m ordular? grup komitesi iken mondros imzalanm?? ve 13 kas?m 1918 de ?stanbul'a ça?r?lm??t?r.
?stanbula geldi?inde itilaf donanmalar?n? görünce söylemi?tir.
"benim naciz vücudum bir gün elbet toprak olacakt?r , fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacakt?r "
18 haziran 1926'da - Gazi suikast dolay?s?yla Anadolu Ajans?na demeç verdi?i s?rada söylemi?tir.

#2405

 
© 2015
AŞK