Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Ate? Ve Su

Sen bakt?kça bo?uluyorum gözlerinin denizinde

Sen konu?tukça yok oluyorum suskun cümlelerimde

Güne?im do?dukça ü?üyorum utan?yorum korkuyorum

Parçalan?p sensizli?e da??l?yorum bo?lu?una dü?üyorum

Senle do?up sende ölüp kendimi sende buluyorum

?nan???m inan???na yenilirse sana teslim olurum

?imdi yasaks?zca kavu?ursak sevgiye

Bulamay?z bu hikayenin sonunu

Yaln?zca sana ve bana miras bu korku

Asl?nda tüm gerçek bu sen ate? ben su

Sen giderken bir hüzün sard? tüm benli?imi

Son bir elveda ile yar?m b?rakt?m kendimi

Bir ç??l?kla yok oldum sensizli?e soyundum

Ate?ten bir ruh giydim her an kavruldum

Umutsuzdum zaman zaman yoktu hiç inanc?m

Bir kaç f?rt?nadan sonra sensizli?e savruldum

?nan???m inan???na yenilirse sana teslim olurum...

Bar?? Kirez

#1918

 
© 2015
AŞK