Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Attila ?lhan - Ayr?l?k Sevdaya Dahil

aç?lm?? sarma??k gülleri

kokular?yla bayg?n

en görkemli saatinde y?ld?z alacas?n?n

gizli bir y?lan gibi yuvalanm??

içimde keder

uzak bir telefonda a?layan

ya?murlu genç kad?n

rüzgâr

uzak karanl?klara sürmü? y?ld?zlar?

mor k?v?lc?mlar geçiyor

da??n?k yaln?zl???mdan

onu çok ar?yorum onu çok ar?yorum

heryerinde vücudumun

a??r yan?k s?z?lar?

bir yerlere y?ld?r?m dü?üyorum

ayr?l???m?z? hissetti?im an

demirler eriyor h?rs?mdan

ay ?????na batm??

karabiber a?açlar?

gümü? tozu

gecenin ?rma??nda yüzüyor zambaklar

yaseminler unutulmu?

tedirgin gülümser

çünkü ayr?lman?n da vah?i bir tad? var

çünkü ayr?l?k da sevdâya dahil

çünkü ayr?lanlar hâlâ sevgili

hiç bir an? tek ba??na ya?ayamazlar

her an ötekisiyle birlikte

her?ey onunla ilgili

tela?l? karanl?kta yumu?ak yarasalar

gittikçe geni?leyen

yak?lm?? ot kokusu

y?ld?zlar inan?lmayacak bir irilikte

yans?malar tutmu? bütün sâhili

çünkü ayr?lman?n da vah?i bir tad? var

öyle vah?i bir tad ki dayan?l?r gibi de?il

çünkü ayr?l?k da sevdâya dahil

çünkü ayr?lanlar hâlâ sevgili

yaln?zl?k

h?zla alçalan bulutlar

karanl?k bir a??rl?k

hava a??r toprak a??r yaprak a??r

su tozlar? ya??yor üstümüze

özgürlü?ümüz yoksa yaln?zl???m?z m?d?r

eflatuna çalar puslu lacivert

bir sis ku?att? orman?

karanl?k çöktü denize

yaln?zl?k

çakmak ta?? gibi sert

elmas gibi keskin

ne yan?na dönsen bir yerin kesilir

fena kan kaybedersin

kap?n? bir çalan olmad? m? hele

elini bir tutan

bilekleri bembeyaz ku?u boynu

parmaklar? uzun ve ince

s?ms?cak bak??lar? suç orta??

kaçamak gülü?leri gizlice

yaln?zlar?n en büyük sorunu

tek ba??na özgürlük ne i?e yarayacak

bir türlü çözemedikleri bu

ölü bir gezegenin

so?uk tenhal???na

benzemesin diye

özgürlük mutlaka payla??lacak

suç orta?? bir sevgiliyle

sanm??t?k ki ikimiz

yeryüzünde ancak

birbirimiz için var?z

ikimiz sanm??t?k ki

tek ki?ilik bir yaln?zl??a bile

rahatça s??ar?z

hiç yan?lmam???z

her an dü?üp dü?üp

kristal bir bardak gibi

tuz parça k?r?lsak da

hâlâ içimizde o yanarda? a?z?

hâlâ k?pk?z?l gülümseyen

-sanki ate?ten bir tebessüm-

zehir zemberek a?k?m?z

#1938

 
© 2015
AŞK