Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Attila ?lhan - Aysel Git Ba??mdan

Aysel git ba??mdan ben sana göre de?ilim

Ölümüm birden olacak seziyorum.

Hem kötüyüm karanl???m biraz çirkinim

Aysel git ba??mdan istemiyorum.

Benim ya?murumda gezinemezsin ü?ürsün

Da??t?r gecelerim sar???nl???n?

Uykular?m? uyusan nas?l korkars?n,

hiçbir dakikam? ya?ayamazs?n.

Aysel git ba??mdan ben sana göre de?ilim.

Benim için kirletme ayd?nl???n?,

hem kötüyüm karanl???m biraz çirkinim

Isl???m? denesen hemen dü?ürürsün,

gözlerim h?zland?r?r tenhal???n?

Yanl?? ?ehirlere götürür trenlerim.

Ya ölmek ustal???n? kazan?rs?n,

ya korku biriktirmek yetisini.

Ac?lar?m iyice bol gelir sana,

sevincim bir türlü tutmaz sevincini.

Aysel git ba??mdan ben sana göre de?ilim.

Ümitsizli?imi olsun anlasana

hem kötüyüm, karanl???m biraz, çirkinim.

Sevindi?im anda sen üzülürsün.

Sonbahar u?ultusu duymam??s?n ki

içinden bir gemi kalk?p gitmemi?,

uzak yaln?zl?k limanlar?na.

Ayk?r? bir yolcuyum dünya geni?,

Büyük bir kulak ç?nl?yor içimdeki.

Çetrefil yolculu?um kesinle?mi?.

Sak?n ba?ka bir ?ey getirme akl?na.

Aysel git ba??mdan ben sana göre de?ilim,

ölümüm birden olacak seziyorum,

hem kötüyüm, karanl???m biraz, çirkinim.

Aysel git ba??mdan seni seviyorum...

#2176

 
© 2015
AŞK