Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Attila ?lhan - Ben Sana Mecburum

Dinlemek için. .

Ben sana mecburum bilemezsin

Ad?n? m?h gibi akl?mda tutuyorum

Büyüdükçe büyüyor gözlerin

Ben sana mecburum bilemezsin

?çimi seninle ?s?t?yorum

A?açlar sonbahara haz?rlan?yor

Bu ?ehir o eski ?stanbul mudur?

Karanl?kta bulutlar parçalan?yor

Sokak lambalar? birden yan?yor

Kald?r?mlarda ya?mur kokusu

Ben sana mecburum sen yoksun

Sevmek kimi zaman rezilce korkudur

?nsan bir ak?am üstü ans?z?n yorulur

Tutsak ustura a?z?nda ya?amaktan

Kimi zaman ellerini k?rar tutkusu

Birkaç hayat ç?kar?r ya?amas?ndan

Hangi kap?y? çalsa kimi zaman

Arkas?nda yaln?zl???n h?nz?r u?ultusu

Fatihte yoksul bir gramafon çal?yor

Eski zamanlardan bir Cuma çal?yor

Durup kö?e ba??nda deliksiz dinlesem

Sana kullan?lmam?? bir gök getirsem

Haftalar ellerimde ufalan?yor

Ne yapsam ne tutsam nereye gitsem

Ben sana mecburum sen yoksun

Belki Haziranda mavi benekli çocuksun

Ah seni bilmiyor kimseler bilmiyor

Bir ?ilep s?z?yor ?ss?z gözlerinden

Belki Ye?ilköy'de uça?a biniyorsun

Bütün ?slanm??s?n tüylerin ürperiyor

Belki körsün k?r?lm??s?n telâ? içindesin

Kötü rüzgâr saçlar?n? götürüyor

Ne vakit bir ya?amak dü?ünsem

Bu kurtlar sofras?nda belki zor

Ay?ps?z fakat ellerimizi kirletmeden

Ne vakit bir ya?amak dü?ünsem

Sus deyip ad?nla ba?l?yorum

?çim s?ra k?m?ld?yor gizli denizlerin

Hay?r ba?ka türlü olmayacak

Ben sana mecburum bilemezsin. .

#2131

 
© 2015
AŞK