Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Ayr?l?k Mesajlar?

Bak yine soldu güne? yine ak?am oluyor ömrümün kadehine sensiz bir gün doluyor sen yoksun diye inan dertligim kederli?im gelmezsen kahrolurum y?k?l?r?m sevgilim seni çok seviyorum.

Sen sigara duman?n?n alt?nda yana yana en sonunda kül oldun, sen kibritin hiç yanmayan ucudan birinin hayat?ndan geçmi? oldun.

Ölmek dünyada unutulup gitmekmi?, ölmek bir kefen giymekmi?, ölmek o so?uk o korkunç ve o kara topra?a girmekmi?... Yok be a?k?m as?l ölmek "sensizlikmi?"

Bir umuttu yanl?zl?k bir?eyleri payla?amamakt? belki, gözler dal?p giderken, yaral? bir serçeye a?layan bir buluttu belki de, belki belkilerle dolu bir hayatt? bu...

Ben sensizdim! Ak?am?n yakla?t??? saatlerde. Kahrolursun, görme a?lad???m?. Ba?layan dü?ü ?afakla birlikte da??t?r ans?z?n her günbat?m?.

Vaktinden önce çiçek açmaz rüzgara kelepçe vurulmaz. Bende sen bitmedikçe veya bende ben ölmedikçe sana olan bu sevgim bitmez.

Her deniz bir mart?, her rüya bir uyku, her nota bir ?ark?, her mezar bir ölü, her a?aç bir kök bulur da ben ba?ka bir sen bulamam.

Her gün sevda çekip de gülünmuyor degil mi? Bir güzelden ba?kas? sevilmiyor de?il mi? Hani bensiz olurdun, olunmuyor de?il mi?

Ac?n?n umutlar? yok etti?i anda, umutlar? ye?ertecek bir sevgiye ihtiyaç duyarsan ben hep o bildigin adresteyim.

Gül filizlendi?i günden itibaren güne?e a??kt?r. Her ne kadar güne? her gece ay?n görkemine kap?l?p gülü b?raksa da, gül y?ld?zlara kan?p güne?i unutmaz

Sesini duysamda heran yüzünü görmek de?il özledi?imi bil her an. Hiçbir ?ey yüzünü görmek gibi de?il.

Yine ak?am oluyor, yine kalbim yan?yor, sensiz bahar gelmiyor, sevgilim sen olmay?nca bahçemde güller açm?yor.

Güller anlats?n sana olan sevgimi. Güller anlats?n yaln?zl???m?, çaresizli?imi, yava? yava? eriyen yüre?imi güller anlats?n. Ben anlatamad?m güller anlats?n.

Buruk hasret dolu geceleri öldürece?im bir gün, bu ayr?l?k ?ark?lar?n? kur?una düzece?im. Seni benden ayr?d??? için kaderimi mahkemeye verece?im.

Seni sordum sokak lambalar?na; bekleme bo?a gelmez dediler, boynumu büküpte bakt?m onlara, halime bak?p zavall? dediler.

Bir eski dost gibi hat?rla beni, bir selam ver yeter. Unutmu? olsan da eski günleri ad?m? aras?ra an yeter.

An gelir insan gülerken a?larm??. Gözya?lar? sel olup kalbine akarm??. Kahkaha bir maske derler bilir misin? ?nsan sevdi?inden ayr?l?nca bu maskeyi takarm??.

Önceleri hasreti hiç tatmad?m, yarimden hiç ayr? kalmad?m biter diye takvimlere bakt?m zor geldi ayr?l?k al??amad?m.

Hep kalanlara gidenleri katt?m, bir gün yerine geçemediler. O kalanlara gidenleri katt?m yine bir tane sen edemediler.

Bir ömür boyu seninleyim desen de istemem art?k. Çünkü sen rüzgar?n ço?turdu?u bir toz bulutusun. Bugün bana esersin yar?n ellere...

A?k?m?z su üzerine yaz?lan bir masald?, göz k?rp?m? k?sal???nda kelebe?in ömrü uzunlu?undayd?. Kalbimizde bir ömür boyu çekece?imiz yaralar b?rakt?.

Ad?n? kalbime a?kla kaz?m??t?m bo?ver ald?rma belki bir gün silerim. Güzel bir rüyay? gerçek sanm??t?m. Seni sevdi?im için özür dilerim.

Bir gün seni unutmak zorunda kal?rsam a?k?m?n küçüklü?üne de?il, çaresizli?imin büyüklü?üne inan.

#1557

 
© 2015
AŞK