Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Ayr?l?k Mesajlar?, Ayr?l?k Sözleri, Ayr?l?k Smsleri, Ayr?l?k K?sa Mesaj

– Bir ses beklemek senden. Soluk beklemek. Suskunlu?un en ac?mas?z oldu?u zamanlarday?m. Hiç bu kadar uzun susmad?n sevdi?im. Hiç bu kadar uzun gitmedin bilmedi?im yerlere, gözlerimi götürmeden yan?nda!

– Yaln?zca çocuklar a?lar ve yaln?zca Allah affeder... E?er bir gün beni terk edersen; çocuk de?ilim a?lamam, Allah de?ilim affetmem

– Kötü diye bir ?ey olmasayd?, cehennem bo? kal?rd?. sen beni k?rmasayd?n, bu can u?runa fedayd?...seni cok seviyorum

– Ben sensiz geçen günlerime yanarken, belki sen bensizli?e sevineceksin..Ama ?unu unutmaki birtanem; birgün sen de SEVECEKS?N !!!

– Sevdi?imden bu yana her ac?y? tatt?m her çileye al??t?m, yaln?z senin yoklu?una al??amad?m. art?k anl?yorum hasretten, gözya??ndan ba?ka bir ?ey vermemi?sin bana.

– Yüre?ine sevda eken, ayr?l?k biçermi, seven sevilenden kolayca vazgeçermi, sen beni sevme gülüm, ben yanar?m ikimizin yerine yetmez mi???

– Dün gökyüzüne bir avuç y?ld?z f?rlatt?m. Karanl???nda ayd?nl???m olsun diye. ?imdi sensizli?i kalbime f?rlat?yorum, b?rakt???m yerden dönesin diye. Vazgeçilmezim s?ra sende gururu bir yere f?rlat ve pi?manl???mla s?zlayan ?u kalbimi mükemmelli?inle donat.

– Sen benim içimde açan bir güldün. Sönmek bilmeyen alevlenen içimde ba??m? her yast??a koyu?ta sen vars?n hayallerimde. Çünkü sen benim içimden söküp bir türlü atamad???ms?n YAR

– Bak yine soldu güne? yine ak?am oluyor ömrümün kadehine sensiz birgün doluyor sen yoksun diye inan dertligim kederli?im gelmezsen kahrolurum y?k?l?r?m sevgilim seni çok seviyorum

– Sen sigara duman?n alt?nda yana yana en sonunda kül oldun, sen kibritin hiç yanmayan ucudan birinin hayat?ndan geçmi? oldun !!!

– Ölmek dünyada unutulup gitmekmi?, ölmek bir kefen giymekmi?, ölmek o so?uk o korkunç ve o kara topra?a girmekmi?... yok be a?k?m as?l ölmek "sensizlikmi?"

– Bir umuttu yanl?zl?k bir?eyleri payla?amamakt? belki, gözler dal?p giderken, yaral? bir serçeye a?layan bir buluttu belkide, belki belkilerle dolu bir hayatt? bu....

– Ben Sensizdim..! ak?am?n yakla?t??? saatlerde. kahrolursun görme a?lad???m?. Ba?layan dü?ü ?afakla birlikte da??t?r ans?z?n her gün bat?m?. .

#266

 
© 2015
AŞK