Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Ayr?l?k Mesajlar?

Bir ses beklemek senden. Soluk beklemek. Suskunlu?un en ac?mas?z oldu?u zamanlarday?m. Hiç bu kadar uzun susmad?n sevdi?im. Hiç bu kadar uzun gitmedin bilmedi?im yerlere, gözlerimi götürmeden yan?nda!

Yaln?zca çocuklar a?lar ve yaln?zca Allah affeder... E?er bir gün beni terk edersen; çocuk de?ilim a?lamam, Allah de?ilim affetmem

Kötü diye bir ?ey olmasayd?, cehennem bo? kal?rd?. sen beni k?rmasayd?n, bu can u?runa fedayd?...seni cok seviyorum

Ben sensiz geçen günlerime yanarken, belki sen bensizli?e sevineceksin..Ama ?unu unutmaki birtanem; birgün sen de SEVECEKS?N !!!

Sevdi?imden bu yana her ac?y? tatt?m her çileye al??t?m, yaln?z senin yoklu?una al??amad?m. art?k anl?yorum hasretten, gözya??ndan ba?ka bir ?ey vermemi?sin bana.

Yüre?ine sevda eken, ayr?l?k biçermi, seven sevilenden kolayca vazgeçermi, sen beni sevme gülüm, ben yanar?m ikimizin yerine yetmez mi???

Dün gökyüzüne bir avuç y?ld?z f?rlatt?m. Karanl???nda ayd?nl???m olsun diye. ?imdi sensizli?i kalbime f?rlat?yorum, b?rakt???m yerden dönesin diye. Vazgeçilmezim s?ra sende gururu bir yere f?rlat ve pi?manl???mla s?zlayan ?u kalbimi mükemmelli?inle donat.

Sen benim içimde açan bir güldün. Sönmek bilmeyen alevlenen içimde ba??m? her yast??a koyu?ta sen vars?n hayallerimde. Çünkü sen benim içimden söküp bir türlü atamad???ms?n YAR

Bir an buruk bir ac? saplan?rsa yüre?ine, gözlerin zamans?z tak?l?rsa, kulaklar?n zamans?z deli gibi ç?nlarsa bil ki bir yerlerde özlemi?sindir

Bak yine soldu güne? yine ak?am oluyor ömrümün kadehine sensiz birgün doluyor sen yoksun diye inan dertligim kederli?im gelmezsen kahrolurum y?k?l?r?m sevgilim seni çok seviyorum

Sen sigara duman?n alt?nda yana yana en sonunda kül oldun, sen kibritin hiç yanmayan ucudan birinin hayat?ndan geçmi? oldun !!!

Ölmek dünyada unutulup gitmekmi?, ölmek bir kefen giymekmi?, ölmek o so?uk o korkunç ve o kara topra?a girmekmi?... yok be a?k?m as?l ölmek "sensizlikmi?"

Bir umuttu yanl?zl?k bir ?eyleri payla?amamakt? belki, gözler dal?p giderken, yaral? bir serçeye a?layan bir buluttu belki de, belki belkilerle dolu bir hayatt? bu....

Ben Sensizdim..! ak?am?n yakla?t??? saatlerde. kahrolursun görme a?lad???m?. Ba?layan dü?ü ?afakla birlikte da??t?r ans?z?n her gün bat?m?..

Vaktinden önce çiçek açmaz rüzgara kelepçe vurulmaz. Bende sen bitmedikçe veya bende ben ölmedikçe sana olan bu sevgim bitmez.

Her deniz bir mart?, her rüya bir uyku, her nota bir ?ark?, her mezar bir ölü, her a?aç bir kök bulurda ben ba?ka bir sen bulamam

Her gün sevda cekipte gülünmuyor degil mi? Bir güzelden baskas? sevilmiyor degil mi? Hani bensiz olurdun, olunmuyor de?il mi

Ac?n?n umutlar? yok etti?i anda, umutlar? ye?ertecek bir sevgiye ihtiyaç duyarsan ben hep o bildigin adresteyim

Gül filizlendigi günden itibaren güne?e a??kt?r. Her ne kadar güne? her gece ay?n görkemine kap?l?p gülü b?raksa da, gül y?ld?zlara kan?p güne?i unutmaz

Sesini duysamda heran yüzünü görmek de?il özledi?imi bil heran. Hiçbir ?ey yüzünü görmek gibi de?il

Yine ak?am oluyor, yine kalbim yan?yor, sensiz bahar gelmiyor, Sevgilim sen olmay?nca bahçemde güller açm?yor.

Güller anlats?n sana olan sevgimi. Güller anlats?n yaln?zl???m?, çaresizli?imi, yava? yava? eriyen yüre?imi güller anlats?n. Ben anlatamad?m güller anlats?n.

Buruk hasret dolu geceleri öldürece?im bir gün, bu ayr?l?k ?ark?lar?n? kur?una düzece?im. Seni benden ayr?d??? için kaderimi mahkemeye verece?im

Seni sordum sokak lambalar?na; bekleme bo?a gelmez dediler. Boynumu büküpte bakt?m onlara, halime bak?p zavall? dediler.

Bir eski dost gibi hat?rla beni. Bir selam ver yeter. Unutmu? olsan da eski günleri. Ad?m? ara s?ra an yeter.

An gelir insan gülerken a?larm??. Gözya?lar? sel olup kalbine akarm??. Kahkaha bir maske derler bilrimisin? ?nsan sevdi?inden ayr?l?nca bu maskeyi takarm??.

Önceleri hasreti hiç tatmad?m . Yarimden hiç ayr? kalmad?m biter diye takvimlere bakt?m. Zor geldi ayr?l?k al??amad?m.

Hep kalanlara gidenleri katt?m. Bir gün yerine geçemediler. O kalanlara gidenleri katt?m yine bir tane sen edemediler.

Bir ömür boyu seninleyim desende istemem art?k. Çünkü sen rüzgar?n ço?turdu?u bir toz bulutusun. Bugün bana esersin yar?n ellere...

A?k?m?z su üzerine yaz?lan bir masald?, göz k?rp?m? k?sal???nda kelebe?in ömrü uzunlu?undayd?. Kalbimizde bir ömür boyu çekece?imiz yaralar b?rakt?

Ayr?l?k mühürledi ellerimizi, sensizli?e mahkum oldum buz tutan yar?nlar?ma güne? do?maz oldu ben sende bitmi?ken sen bende devam ediceksin..

Hani sevecektik birbirimizi ölene denk, hani ayr?lmayacakt? ellerimiz son nefesimize kadar ?imdi koca bir yalan b?raktun bana helal olsun senin gibi yalanc?ya!!!

do?rular? severken sende anlatt???n her kelime, sözler yalanm?? asl?nda bunu yeni ö?rendim sayende, ayr?l?klar senin olsun hadi hay?rl? olsun..

Her ba?lang?c?n bir sonu vard?r. ve her sonun bir ac? çekeni bende o ac? çekenlerdenim tebrik ederim seni, ac?lar? bana yükledi?in için..

Kendim gibi gördüm seni inand?m sevdim ba?land?m sana, peki sen ne yapt?n ? Sadece yalanlar?nla oyalad?n yalanlar?nla inand?rd?n...

Bir ayr?l?k türküsü f?s?ldan?yor dudaklar?mda, nefesim yorgun bedenim tarumar, i?te bir ayr?l?k daha geliyor ba? röllerinde seven ve aldatan..

Etme bulma dünyas? seversen aldan?rs?n, sende bir gün seversin ve benim gibi aldan?rs?n, t?pk? sana aldand???m gibi...

Ölümüne sevdim seni ölüm ay?ramazd? hani bizi? ?imdi ayr?ld?k sevgili, bensiz mutlumusun yalanlar?nla insafs?z sevgili..

Sana yazd???m ?iirler beddua ediyor ?imdi bana, sana yazd???m güzel sözler anlam?n? yitirdi ayr?l?k girince aram?za elveda sana elveda yalanlara...

Ya?amak seninle güzel iken ?imdi ?zd?rap oldu bana, ayr?l?klardan kaçarken ayr?l?k ya?muruda ya?d? ba??m?za...

Sen benim kaderimsin san?rd?m, sensiz nefes alamam san?rd?m, ayr?l?k vurunca kalbimize anlad?m, a?k'da yalan sevgide yalan...

Son sözümdür bu sana, yalanlar?nla mutlu ol bensiz hayat?nda, Ayr?ld?k sonunda belki mutlu olursun yalanlar?nla, ?imdisana elveda yar?nlara merhaba...

Laf geçmez gönüllere, sevince unutamaz bir kere, seni kendimden çok sevmi?tim her sözünde, sende yalan oldun ayr?l?klar?n içinde...

Seni ilk gördü?ümde sevmi?tim i?e a?k Budur demi?tim! Seninle son sözlerimizde nefret ettim birdaha benim için A?K yok dedim!!!

Seven üzülür benim gibi, sevmeyen umursamaz senin gibi, ayr?l?k için öenmli de?ildir seven yada sevilen, gözya?lar?m bedduam olsun sana ayr?l?klarla mutlu olursun belki bensiz hayat?nda..

Sensizli?in ilk demini ya??yorum bugün, her?ey a??r geliyor bedenime ve kalbime, sanki kap? çal?cak ve sen giriceksin gönlüme, son sözün gelince akl?ma hayal kurudu?umu anl?yorum ayr?l???m?z? hat?rluyorum..

Bir ses beklemek senden. Soluk beklemek. Suskunlu?un en ac?mas?z oldu?u zamanlarday?m. Hiç bu kadar uzun susmad?n sevdi?im. Hiç bu kadar uzun gitmedin bilmedi?im yerlere, gözlerimi götürmeden yan?nda!

Yaln?zca çocuklar a?lar ve yaln?zca Allah affeder... E?er bir gün beni terk edersen; çocuk de?ilim a?lamam, Allah de?ilim affetmem

Kötü diye bir ?ey olmasayd?, cehennem bo? kal?rd?. sen beni k?rmasayd?n, bu can u?runa fedayd?...seni cok seviyorum

Ben sensiz geçen günlerime yanarken, belki sen bensizli?e sevineceksin..Ama ?unu unutmaki birtanem; birgün sen de SEVECEKS?N !!!

Sevdi?imden bu yana her ac?y? tatt?m her çileye al??t?m, yaln?z senin yoklu?una al??amad?m. art?k anl?yorum hasretten, gözya??ndan ba?ka bir ?ey vermemi?sin bana.

Yüre?ine sevda eken, ayr?l?k biçermi, seven sevilenden kolayca vazgeçermi, sen beni sevme gülüm, ben yanar?m ikimizin yerine yetmez mi???

Dün gökyüzüne bir avuç y?ld?z f?rlatt?m. Karanl???nda ayd?nl???m olsun diye. ?imdi sensizli?i kalbime f?rlat?yorum, b?rakt???m yerden dönesin diye. Vazgeçilmezim s?ra sende gururu bir yere f?rlat ve pi?manl???mla s?zlayan ?u kalbimi mükemmelli?inle donat.

Sen benim içimde açan bir güldün. Sönmek bilmeyen alevlenen içimde ba??m? her yast??a koyu?ta sen vars?n hayallerimde. Çünkü sen benim içimden söküp bir türlü atamad???ms?n YAR

Bak yine soldu güne? yine ak?am oluyor ömrümün kadehine sensiz birgün doluyor sen yoksun diye inan dertligim kederli?im gelmezsen kahrolurum y?k?l?r?m sevgilim seni çok seviyorum

Sen sigara duman?n alt?nda yana yana en sonunda kül oldun, sen kibritin hiç yanmayan ucudan birinin hayat?ndan geçmi? oldun !!!

Ölmek dünyada unutulup gitmekmi?, ölmek bir kefen giymekmi?, ölmek o so?uk o korkunç ve o kara topra?a girmekmi?... yok be a?k?m as?l ölmek "sensizlikmi?"

Bir umuttu yanl?zl?k bir?eyleri payla?amamakt? belki, gözler dal?p giderken, yaral? bir serçeye a?layan bir buluttu belkide, belki belkilerle dolu bir hayatt? bu....

Ben Sensizdim..! ak?am?n yakla?t??? saatlerde. kahrolursun görme a?lad???m?. Ba?layan dü?ü ?afakla birlikte da??t?r ans?z?n her gün bat?m?..

Ad?n? kalbime a?kla kaz?m??t?m bo? ver ald?rma belki bir gün silerim. Güzel bir rüyay? gerçek sanm??t?m. Seni sevdi?im için özür dilerim.

Bir gün seni unutmak zorunda kal?rsam a?k?m?n küçüklü?üne de?il, çaresizli?imin büyüklü?üne inan.

Haritalara bak?yorum evin yok. Sözcüklere bak?yorum ad?n yok. Kendime bak?yorum seni görüyorum, çünkü benden ba?ka yerin yok.

Birlikte ya?ayabilece?in biriyle de?il, onsuz ya?ayamayaca??n biriyle ol. Geldi?i zaman bo?luk dolduran de?il gitti?inde yeri doldurulmayan biriyle ol.

Hayat hiçbir insan için a?lamaya de?mez. Zaten a?lamaya de?en insan hiçbir zaman a?latmaz. Sen yine de a?lamak istiyorsan ba??n? dik tut.

Göz ya?lar?n a?latan kadar alçalmas?n.

Gözlerin sözlerini örtecek kadar masum, dü?üncelerin duygular?n? bast?racak kadar ac?mas?z, ellerinde ellerimi tutamayacak kadar uzaksa benim suçum ne birtanem.

Bir soluk kadar yak?n y?ld?zlar kadar uzak derler sevgi için. uzan?r yeti?emezsin, yeti?ir dokunamazs?n, dokunur vazgeçemezsin vazgeçer ama asla unutmazs?n.

Uçurumdan dü?erken tutundu?um dal olsan ölmekten de?il seni k?rmaktan korkar?m ki. Tutundu?um dals?n. Beni affet.

Gidersen kim sular fesle?enleri, ku?lar nereye s???n?r ak?am olunca. Gidersen kar ya?ar avuçlar?ma, gidersen ku?larda ölür bende.

Unutmaya be? kala gözlerini ve sana dair ne varsa bitmeye yak?n i?te bugün ben her ?eyimi sende b?rakt?m s?rf a?k?m? ald?m elinden onu da kaybettim. HÜKÜMSÜZDÜR

Her deniz bir mart?, her rüya bir uyku, her nota bir ?ark?, her mezar bir ölü, her a?aç bir kök bulurda ben ba?ka bir sen bulamam

Seni uçsuz bucaks?z bir okyanusta do?an güne?te, geceleyin parlayan ayda ve denizlerin o mavisinde buldum. Ancak gece do?abilecek bir güne?te kaybedebilirim.

Sana gitme diyemedim; Gözlerim gözlerinde kald?. Susuz büyürmü hiç çiçek; Su sende çiçek bende kald?.

Bak yine soldu güne? yine ak?am oluyor ömrümün kadehine sensiz birgün doluyor sen yoksun diye inan dertligim kederli?im gelmezsen kahrolurum y?k?l?r?m sevgilim seni çok seviyorum

Sen sigara duman?n alt?nda yana yana en sonunda kül oldun, sen kibritin hiç yanmayan ucudan birinin hayat?ndan geçmi? oldun !!!

Ölmek dünyada unutulup gitmekmi?, ölmek bir kefen giymekmi?, ölmek o so?uk o korkunç ve o kara topra?a girmekmi?... yok be a?k?m as?l ölmek "sensizlikmi?"

Bir umuttu yanl?zl?k bir?eyleri payla?amamakt? belki, gözler dal?p giderken, yaral? bir serçeye a?layan bir buluttu belkide, belki belkilerle dolu bir hayatt? bu....

Ben Sensizdim..! ak?am?n yakla?t??? saatlerde. kahrolursun görme a?lad???m?. Ba?layan dü?ü ?afakla birlikte da??t?r ans?z?n her gün bat?m?. .

#105

 
© 2015
AŞK