Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Baattin Sözleri

En Güzel Baattin Sözleri K?sa - Özellikle sosyal medya üzerinde görmeye s?kça al??t???m?z Baattin sözleri yeni olanlar?n? ve komik Baattin sözleri facebook twitter üzerinde payla??lanlar?n? bu sayfam?zda sizler için derledik. ??te bahattin sözleri

"Odunsun" diyen k?za. "Odunum ama sadece senin için yanar?m" dedim.K?z tekrar a??k oldu.
?imdi bana kaybolan y?llar?m? de?il de haziran, temmuz, a?ustosu verin.
Tan???rken ölü taklidi yapsayd?m ke?ke dedi?im insanlar var.
Hayatta insan? 3 ?ey y?kar... Su, sabun, ?ampuan. baattin sözleri twitter
120 kilo olan sevgilisine 'minik ku?um' diyeni de gördükten sonra anlad?m ki a?k?n gözü gerçekten körmü?.
Otobüste "arkaya do?ru yürüyelim" diyen ?oföre "yürümek istesek otobüse binmezdik" dedim. Bütün teyzeler alk??lad?. Mutluyum.
?lerde evlenece?im k?z, ?uan ç?kt??? erkekle evlenece?ini san?yor, yaz?k lan. baattin sözleri k?sa
Dedem bir keresinde sevgilisine k?z?p güvercini duvara f?rlatm??, tabi o zamanlar telefon yok...
Çok dostum var benim, yeter ki i?leri dü?sün.
Uzun zamand?r mesaj atmayan arkada??m "nas?ls?n" diye mesaj at?nca "yapabilece?im bir ?eyse yapar?m tabi" diye cevap verdim.
Bir annenin en yapmac?k halini, misafirli?e gelen çocu?un hal?ya döktü?ü çay? temizlerken "aman ne olcak" derken görebilirsiniz.
K?zlara '9. senfoniyi senin için besteledim' desen 'ilk sekizi kime besteledin' diye sorar.
Nereye gidiyorsun? Sorusuna "geliyorum" diye cevap veren tel milletiz.
Telefonu ?arj aletiyle ortak kullanma karar? ald?k. 20 saat onda 4 saat bende.
Ev telefonundan aray?p "nerdesin?" diye soran insan ile uyurken "uyuyor musun?" diye soran? evlendirdik, çokta mutlu oldular hatta çocuklar? oldu. O da eve gelen ki?iye "geldin mi?" diye soruyor.
Anneme göre d??ardaki bütün insanlar katil, sap?k, tinerci. Hepsinin tek bir hedefi var; ben.
Sevgilisine 36 ay taksitle p?rlanta yüzük alm??. Ayr?ld?lar kad?n evlendi 1, 5 ya??nda çocu?u var. Yüzü?ün 9 taksiti kald?.
Adana'n?n yollar? ta?l?, Mu?'un yolu yoku?, Evre?e yollar? zaten dar, Ankara desen büklüm büklüm yollar?.. Düzgün yolumuz yok lan.
"Alo" Graham Bell'in sevgilisinin ad?ym??, iyi ki ben icat etmemi?im hiçbir ?ey demeden mal mal beklerdiniz telefonu aç?nca.
Evleri dikdörtgen veya kare olarak tasarlay?p, sonra isimlerine 'daire' diyen adam hepimizle büyük dalga geçiyor olmal?.
Bir kad?n size "Ne istiyorsan onu yap." diyorsa her ?eyi yap?n ama o istedi?iniz ?eyi yapmay?n.
?u hayatta gülmemi isteyen tek ki?i fotografç?yd?. O da paras?n? istedi zaten. Alay?na p?çak ulenn...
?ark?ya bak, "ölürsem kabrime gelme istemem" diyor. Öldün hala trip pe?indesin.
Türkiye'de erkek kuaförü demek; cam?na K?vanç Tatl?tu? foto?raf? yap??t?r?p, gelenleri Hakk? Bulut'a çevirmek demektir.
"Odunsun" diyen k?za; "odunum ama sadece senin için yanar?m" dedim. K?z tekrar a??k oldu.
Türk olmak; eve temizlikçi ça??rmadan önce temizlikçiye rezil olmamak için evi temizlemek demektir.
Mutluluktan havaya uçsam kesin üst geçide falan denk gelirim, çarpar geri dü?er arabalar?n alt?nda kal?r?m. ?anss?zl?k bizde ata sporu...
Ya benimsin, ya çocuklar?m?n annesi, ya annemin gelini ya da p?çak. Tercih senin.
Ne komünizm, ne fa?izm, ne kapitalizm, ne ateizm. Bildi?in k?smetsizim.
Baz? k?zlara küpe diye avize satm??lar. Ziyagil yal?s?n?n salonu gibi ortal?kta dola??yolar.
"Seni b?rakmam" sözüne inand???m tek ki?i annem. Gerisine tak p?ça??...
Bir k?z? 10 ki?i ister, k?z kendini istemeyen 11. ki?iyle kafay? bozar.
Dedemin ah?ra girerken kulland??? çizmeleri nas?l da k?zlara moda diye itelediler akl?m alm?yor.
Kola kapaklar?nda Kad?köy'de bedava Fenerbahçe galibiyeti yazsa cincona "Tekrar Deneyiniz" ç?kar.
Al sana romantik evlenme teklifi. Anana sor bakay?m damat laz?m m?ym???
Gecenin vakti tuvalete giderken oda parfümü p?stt demiyor mu, o an en baba ateist bile ?ehadet getirip imana gelmezse bende insan de?ilim.
Küfür belki bana yak??m?yor ama gitti?i yere yak???yorsa sorun yok.
Vejeteryanlar?n parayla yedi?i salatay?, lahmacunun yan?nda bedava veriyorlar.
Türk kad?nlar?yla fazla ilgilenmiyorsunuz beyler, yoksa bir kimse durduk yere patl?candan reçel, kabaktan tatl? yapmaz.
Bir hocada desin ki, evet çocuklar ç?kar?n ka??tlar? batak oynayaca??z.
Di?ini f?rçalayan erke?i bulmu? da, macunu ortadan s?kmayan?n? istiyor. Bak bak lükse bak.
K?zlar?n kedilerde ne buldu?unu anlam?yorum. K?lsa k?l, b?y?ksa b?y?k, hayvanl?ksa kayvanl?k hepsi bizde mevcut yani.
Ben güzele güzel demem. Sende deme. Kimse demesin. Bunal?ma girsin.
Uyan?r uyanmaz yataktan ç?kabilenler bunu kesinlikle CV'lerine eklemeli bence.
Hiç dü?ündünüz mü, neden kad?n tinerci yok? Çünkü hepsi oje, aseton aya??na hallediyor i?i.
"Yan yana" kelimesi ayr? yaz?l?rken, "apayr?" kelimesinin birle?ik yaz?lmas? da bi garip.
Misafir çocu?u gibiydin. Geldin, da??tt?n, gittin.
Sak?n kad?nlar? anlamaya çal??may?n, kad?nlar? sadece kad?nlar anlayabiliyor ve onlar da birbirinden nefret ediyor...
?u anam?z?n k?zl?k soyad? olmayayd? halimiz nas?l olurdu bilmiyorum. Dünyan?n en ileri güvenlik sistemi.
?ki diyetisyene birden gitmek laz?m. Bir tanesinin verdi?i yemekle kar?n doymuyor.

#2351

 
© 2015
AŞK