Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Baba Mesajlar

Arkada? sen hiç ölümün gölgesinde özgürlü?ü ya?ad?nm? kahpesine ibnesine kur?un ya?d?rd?nm? hiç bir gariban?n elinden tutupta kadere rest çektinmi dinle cicik?z dinle sen sosyetenin cilal? ta?lar?nda dans ederken ben ise parçalanm?? vücudum da??lm?? çenemle zulamda c?garam suskun silah?mla gelmeyen özgürlü?ümü bekliyordum...

F?RAR? SAATLER?N ARDINDAN GELEN ?SYANKAR SOKAKLARIN TÖVBEKAR COCUKLARIYIZ B?Z SEVD???M?Z ?Ç?N YASAR DOSTUMUZ ?Ç?N ÖLÜRÜZ VEDE H?ÇB?R ZAMAN H?Ç B?R YERDE H?Ç K?MSEYE HESAP VERMEY?Z

Her agladiginda gözlerinden akan her damlanin kalbimi vuran kursun oldugunu düsün, aglarken cok aglamada o kursunlar beni öldürmesin

Huzur ve dert orta??m babalar günün kutlu olsun.

Benzemez hiçbir ?eye bu sevgi. Ne ?iir yeter anlatmaya, ne yürek yeter bunu s??d?rmaya. Babalar günün kutlu olsun babam...

Ailemizin y?k?lmaz dire?i babam?za sevgilerimizle...

Can?m babam! Varl???n hep yüre?imi ?s?tt?, bana mutluluk ve güven verdi. Seni seviyorum baba...

Ailemin reisi, büyük a?k?m. Babalar günün kutlu olsun.

Sevgili babac???m gurbet uzak olsa da sevgin o kadar yak?n ki bilmelisin ellerinden öperim sevgiler.

Bugün ba?ard???m ve elde edebildi?im her ?eyde senin pay?n var. Babalar günün kutlu olsun.

Biricik babama sevgilerimle!... Babalar günün kutlu olsun.

Her zaman yan?mda oldu?un için te?ekkür ederim sevgili babam...

Can?m babam!... Seni çok seviyorum. Babalar günün kutlu olsun babac?m.

Evimizin güne?i bir tanecik babac???ma kucak dolusu sevgiyle... Can?m babac???m, sen bizim her?eyimizsin. Babalar günün kutlu olsun bir tanecik babac?k.

?lk ad?mlar?m? atarken ellerimden tutuyordun. ?imdi fark ediyorum ki babac???m, ellerimi hiç b?rakmam??s?n. Babalar günün kutlu olsun...

Evimizin yak???kl?s?... Babam?z can?m?z bir tanemiz. Bil ki seni hergün daha çok seviyoruz. Varl???nla gurur duyuyoruz. Sen bizim her?eyimizsin. Babalar günün kutlu olsun. Ailen.

Mesafeler ne kadar uzun olursa olsun sevgisini her zaman üzerimde hissetti?im dün de bugün de yar?n da hep yüre?im kadar yak?n?mda olan babac???m seni çok seviyorum.

Bana yapt???n dünyadaki en büyük iyilik bana dünyan?n en iyi örne?i olmand?r. Babalar?n en iyisi, bu gün sadece senin... Babalar günün kutlu olsun.

Senin gibi bir babaya sahip oldu?um için ne kadar ?ansl? oldu?umu her zaman bilece?im. Seni seviyorum can?m babac?m.

Baba sevgisini koru. O sevgiyi kesip atarsan, Tanr? da senin mutluluk ?????n? söndürür. "Hz. Muhammed (s. a. v)"

Babam oldu?un için mutluyum, sahip oldu?um en iyi arkada?s?n... Babalar günün kutlu olsun babac?m.

Hayat?n anlam? ve tüm güzelliklerini ö?reten adam, benim sevgili babam... Babalar günü mesajlar? Babalar günün kutlu olsun.

Sensiz bir babalar günü geçiriyorum ve inan bana, kendimi çok yaln?z hissediyor, çok üzülüyor ve çok ü?üyorum... Sen benim arkada??m, sevincim ve ?????ms?n. Babalar günün kutlu olsun baba.

Evimizin güne?i bir tanesi olan can?m babama kucak dolusu sevgi ve sayg?lar?mla... Babac???m bir günümde de?il her günümdesin. Babalar günün kutlu olsun.

Babalar günün kutlu olsun dünyan?n en iyi babas?...

Sen olmadan ben asla varolamam baba. Seni seviyorum. Babalar günün kutlu olsun can?m babam.

Aslan babam, babalar günün kutlu olsun...

Hayat?n anlam? ve tüm güzelliklerini ö?reten adam, benim sevgili babam. Babalar günün kutlu olsun...

Kalbi sevgi dolu, sevecen, cömert, kibar, kuca?? s?cak, anlay??l?, ?efkatli. Bu vas?flar?n tümünü ta??yan tek erkek... Ben ona baba diye sesleniyorum. Benim için dünyadaki en özel erkek! Babalar günün kutlu olsun can?m babac?m...

Koklanacak gül, aç?lacak gonca, ya?anacak hayat ve al?nacak nefes olan sevgili babam. ?kliminden tasas?zl?k, sevginden cesaret ve gözlerinden esaret ald???m günleri hep ya?amak isterim.

Kollar?ndan daha huzurlu, daha güvenli, yüre?inden daha s?cak ülke yokmu? babac?m. Babalar günün kutlu olsun.

Bizim bugünlere gelmemizi sa?layan ve hakk?n? hiçbir zaman ödeyemeyece?imiz babam?z?n babalar günü kutlu olsun...

Sen dünyan?n en iyi babas?s?n. Seni çok seviyorum can?m babam. Babalar günün kutlu olsun babac?m.

Bana uçabilece?im kanatlar verdi?in için te?ekkürler, sevgin ve anlay???nla hep yan?mdayd?n, daima s???na??md?n. Benim için ne kadar paha biçilmez bir de?erde oldu?unu asla unutmuyorum. Babalar günün kutlu olsun.

Sen güçlü bir ç?nar gibisin... Arkam? ne zaman sana yaslasam san?r?m ki dünyay? bile fethedebilirim... Çünkü bana hep güç veriyorsun... Babalar günün kutlu olsun...

Bana güç verdin, destek verdin, her zaman ama her zaman yan?mdayd?n, hayat boyu bütün bunlar için sana te?ekkür edebilmem imkans?z. Fakat yine de deneyece?im. Te?ekkür ederim baba. Seni çok seviyorum.

Derdimi, ne?emi payla?t???m en iyi arkada??m. Babalar günün kutlu olsun!

Üzerine sab?r tohumu ekip sevgiyle sulad???n gülünün bilmeni istedi?i bir ?ey var. Seni çok ama çok seviyorum. Babalar günün kutlu olsun.

Biz sevgiliye çiçek verenlerden de?il, arkada?a can verenlerdeniz. biz fele?in çemberinden geçmi? alemci gençleriz...

Delikanl?l?k ne racon kesmek ne adam öldürmek nede haraç kesmektir. delikanl?l?k ak?am olunca evine ekmek götürmektir...

ÖLmek için sebebim Yoq AmA yasamaq ?ç?NdE SINIRDAYIM

Eger birgün gelir beni unutursan, bilki silahim artik belimde degil elimde, ama ici bos, cünkü kursunu beynimde.... !!!

Varl???nla ba?layan bir günün yoklu?unla bitmesine al??amad?m, akl?mda oldu?unun yar?s? kadar yan?mda olsayd?n Hiç Sensiz Kalmazd?m

Sen geceyi bana bela ettin...Bense sana olan her?eye lanet ettim...

HerkeZ ELine Bi SALLama aL?p BeN BaBayIm D?yo DELiKanL?yIm DiYo.....................

........AMa hiç KiMse ?uNu UntMas?n Her DeliKanL?n?n Bir DeliKanL?s? WarD?r

Wefas?s kullardan vefa bekleme k?ymetsis bir kula satarlar seni!..

Kald?r?mlar? üzerimize Yorgan Gibi Çektik..Bize bir ad?m gelene biz On ad?m Gittik..Oksijenimiz Sigara Mineralimiz yavan ekmek..Kolay m? Bu dünyada Serseri Damgas? yemek..Kolay m? be Güzelim sevilmeden sevmeK

Dilden sevmesini bilmeyiz baz?lar? gibi de?iliz sevdik mi yürekten ölümüne severiz fark?m?z tarz?m?z ....... Serserisiyiz

HaksIzLIk Önünde EgiLmem Çünkü HakkImLa BeraBer Gururumuda KayBetmi? Olurum..Ben Tekim Benim Beyaz Sayfamda KaLemimde SiLgimde SevdikLerimin ELinde..Ben YazarIm Ben SiLerim!'

CocukLArin Bir MaSaLa KanDi?i Gibi BéNDé SéNin GozLéRiNé Kanmsim GuNésin YéR Yuzunu Yakti?i Gibi Gulum SéNin GozLérinDé yanmisim

Yol sen olsan yorulmadan yürürüm. Rüya sen olsan hep uyurum. Gece sen olsan sabah? hiç istemem. Son nefesi m sen olsan ?imdi ÖLÜRÜM!

Ya tam severim yada tek kalemde silerim tarihi ben yazd?m tarihdende ben silerim

bendeki a$k ate$i cehennemi kiskandirir.

ben sön sözümü söylersem e?er geri dönü?ü yoktur senin gibi ?erefsizlere kahpeler çokturrr

ben seninle to?ra?a girerim diyenleri çok gördüm ben öyle diyenleri to?ra?a hep yanl?z göndüm.

?stersem bir adam? beyde yapar?m, pa?ada. ve istersem bir adama dünyay? zindanda ederim. Biz nabza göre ?erbet verenlerdeniz. Laf kula??ma gelirse, laf getirenin kula??n? keser, laf? ç?kartana yediririm..

Kiymet bilmeyen kalbe sevgim haram, yolunu bekleyip gelmeyene

yaz?klar, sevdim deyipte aldatana lanet, beni sonsuza kadar sevene bu

canim kurban olsun!!!

Her genç delikanl?n?n bir sevgilisi olabilir ama, Her genç k?z?n bir delikanl? sevgilisi olamaz...!!!

Sen benden ayr?lmaya karar verecek kadar küçüldüysen Ben senin u?runda ölümü göze alacak kadar büyüdüm demektir...

Kimine göre adam?z, kimine göre yalan?z. Hepiniz rahat olun biz adam?na göre muamele yapar?z...

Derdi Olan?n Derdini Dinleriz, Dert Ç?karan?n Derdi Oluruz.

Dal?m?z? K?ran?n A?ac?n? Kökünden Sökeriz.

Milletin Etiket Oldu?u Yerde Fiyat? Biz Koyar?z.

Aldanma Hayat?n Cilvelerine Her?ey Bahane Görünü?üm Serseri aMa Gönlüm ?ahane.

Ya?amak ?çin Yalvarmad?k Ölmek ?çinde Yalvarmay?z.

TARZIMIZ FARKIMIZ SERSER?Y?Z ÖLÜMÜNE SEVER?Z ZERRE KARSILIK BEKLEMEY?Z

S?Z KUTU KUTU PENSE OYNARKEN B?Z DOSTLARLA KUTU KUTU B?RA ?ÇERD?K

Hava Att???n Yerde Ruzgar?m Eser.

Mafyada Silah?m? Karakolda Resmimi Ceza Evinde ?smimi Bu Alemde Tesbihimi B?rakt?m Ama Seni Asla B?rkamad?m.

Usturama Jileti Takar?m. Gövdeme Derin FaçaLar Atar?m ?stersen KraL Ol Farketmez Senide Mermi Manya?? Yapar?m.

Bizim Fakirlikten Kesemedi?imiz Kirli Sakallar?m?z ?imdi Zengin Çocuklar?na ?maj olmu?

UCURUMDAN DÜSERKEN TUTUNACAK DALIM OLSAN ?NAN ÖLMEKTEN DEY?L SEN? KIRMAKTAN KORKORIM BE GÜLÜM

Dü?man?m?z artm?? demek ki zaman?nda de?ersizlere çok iyi dost olmu?uz

Kaderime tükirim dedim biraz dü?ünüce kaderin bana yapt?klar?n?n yan?nda hiç kal?r dedim

Beni seversen ömrüne ömür katar?m beni aldat?rsan ömründen ömür al?r?m

Seni ben kendime kader saym??t?m ; Ugruna her?eyi göze alm??t?m. Yüre?in ta?tanm?? çok geç anlad?m. Bir damla göz ya?? DE?MEZM?? SANA!

Be? para edermi varl???n ! Yoklu?un beni ac?ts?n , alem affetsin seni . Ben affetmem . Nerde Unuttuysan Beni Orda Kal !.

çekmi?im esrar? gozler?m kanl? ?skenderun sokaklar?nda b?r del?kanl? kollar?nda desen j?let yaras? oda b?r kahpe hat?ras?

bilmesekte bir kö?ede oturup müslüm babay? dinleyip sevdiyimiz hat?rlamas?n? iyi biliriz

serseriler a?k? bilmez derler sorun bakal?m sosyete görünümlü piçlere a?k? kimden ö?renmi?ler

ne ferdi ne orhan sen söyle müslüm baba nereden sevdim o zalimi

Ad?n? yazd?m kumsala seni bekliyorum sahilde

Gelmezsin biliyorum ama beklemek bile güzel

Sen yoksun belki ad?n var önümde

Gelirsen de pipime gelmezsen de pipime

sildim an?lar?mdan seni merak etmiyorum sewiyomusun art?k beni kafam ruhum bedenim sensiz eminim mutlusundur bensiz

RESM?N? ASTIM DUVARA YAPT?M B? 3LÜ C?GARA BU DÜNYA NE BANA KAL?R NE SANA VUR C?GARAYA DÖNSÜN BANA

GECELER? GELME J?LET TUTAR?M UZATMA KOLLAR?N? SANADA ATAR?M SEN?N ?Ç?N AGLAR KEND?M? YAKAR?M DED?M YHA GÜSEL?M BEN P?SKOPAT?M

A?K ME?K PALAVRA P?Ç OL HAYAT?N? YA?A

alem olmu? oyuncu sokaklarsa sahne bir k?z sen, vdim oda olmu? kahbe

SEZIM KABADIR VUCIDIM YARADIR KOYDU?UM BELADIR BELADA BENDEN YANADIR...

SEV?PTE TERKEDEN BEN SEVD?M DEMES?N. seni ba?kalar?n?n kollar?nda dans ettirecek ?ark? benim cenaze mar??m olsun... ha unutma sana halen sevgi duyuyorum ama art?k oda HAYVAN SEVG?S?D?R serap.

C?t?rLara BakaL?m LafAtaL?m OlMu?Lar? seceLim Can YakaL?m

F?rt?nan?n ?iddeti N e Olursa Olsun Mart? Sewdi?i Denizden Asla VAzgeçmezzzz

Sevqimin K?ymetini Bilmeyeni Yokluqumla Terbiye Ederimm... (biz ölümü qöze ald?kda yan?m??zda kimi qötürcez onu dü?ünüyoruz..)

KOLLARIMDA ÜÇ BE? J?LET YARASI O DA G?DEN SON KAHPEN?N HATIRASI

herkez seveb?l?r ama serseriler asla cunku mekan b?z?m cadde b?z?m serseri

maksat sevgili u?runa ölmek de?il u?runa ölünecek birsevgili bulmakt?r

ya?am?n karanl?k yollar?nda senle yürümek isterdim durmaks?z?n

seni sevdi?imi bir bilsen her gece içiyorum efes bilsen

DerDi oLaN? DinleriM, DerdiM VarSa DerDe YoL aÇaN? SileR GeçeriM..!

H!Ç B!R KIZ H!Ç B!R ERK3G3 BOYUN 3YM3Z H!Ç B!R 3RK3K B!R D@WLA GÖZ Y@?IN@ D3YM3Z !!!

yoku$u ben ciktim yol senin olsun zehiri ben ictim su senin olsun bitane sen buldun bi tanede ben buldum haberin OLSUN!!!

bu da sana kapak olsun...

Eskiden u?runa dünyaLar? yakard?m, ?imdi bir K!BR!T bile çakmam.

SUSKUNLU?UMUZ KORKUMUZDAN DE??L CESARET?M?ZDEND?R

Sevmek bir cay gibi sevilmekse ?eker bizim gibi garibanlar cay? ?ekersiz icer???

hani gözler vard?r. sözleri anlat?r. hani sözler vard?r. gözleri anlat?r. birde ASK vard?r. seni anlat?r..

sen dünyada herhangi birisin;ama herhangi biri için dünyalara bedelsin. suçun seni sonsuza kadar sevmem. cezan ise bunu sonsuza kadar bilmemen.

sokaklarda müzik çalma wurulursun gece trenlere binme kaybolursunne zaman ararsan ara ba??ma taç olursun sen benim eski degil eskimeyecek kadar de?erli dosttumsun

YÜRE??N?N ÇÖLLER?NE NEH?R SAÇLARININ TELLER?NE ES?R OLDUM. BENK? AS? BOYUN E?MEZ BEN K? ÇILGIN SÖZ D?NLEMEZ SEN?N ?Ç?N HEMDE KAÇ KEZ YA?LAR DÖKTÜM ?NANMADIN. BAKMA BEN SANA COK KIYMET VERD?M A?LATTIN ?NLETT?N BEN Y?NE SEN? SEVD?M KEND?N? BULUNMAZ ?LAHMI ZANNETT?N. SEN?DE BIRAKIP G?DENLER OLUR SEN?DE TERK ED?P G?DENLER OLUR KAHBECE SIRTINDAN VURANLAR OLUR SEN?DE TERK ED?P G?DENLER OLUR...

Al?$ma Bana Ne Yapaca??m BeLLi oLmaZ Benim. Buqün Var?m, yaR?n Birden yOk oLurum..Dokunma Bana! Kapanmam?? YaraLarLa doLuyum, 1 yarada sEn açma..Sevme Beni! yOgun duYquLaRimda kayBoLurSun, tutu?tururum. iSteme Beni! yaSakLarLa bogu?ursun. EnqeLLerLe doLuyum.

ÇoZmeye CaLI?ma Sak?n...

Kessem kaç intihar akar bileklermden...

Assam kendmi verecek son nefes kalm?m?dr bnde

Atsam kendimi dü?ecek kadar a??r m?d?r bedenim?

?çi gazla dolmu? bir balon gibiyim

Bu gece kanayan gözlerimi ç?kar?p kald?ras?m var

Bu gece kan?m? dondursam?

Kalbim çürümü? içindeki her ?ey kokmu? buru?mu?ken

Akbabalar bile surat?n? çevirirdi!

Kalbimi eskisi gibi att?racak kimse yok mu?

UzaK DuR YaK?N?Ma..Bu MesaFe Beni BoZaR..kimseLeR

YaNa?MaS?N..YaLn?zL?k PayLa??LmaZ..

Biz kimleriz diye sorma, biz hayata bosvermislerdeniz. Bize hayat nedir diye sorma, biz hayat deryasinda yüzenlerdeniz. Bizi arama lüks meyhanelerde , biz dost sarab? icenlerdeniz. Bize dost, arkadas nedir diye sorma, biz onlar için ölüme gidenlerdeniz.

Hele bir ???klar sönsün.. Sular durulsun . B?çak ataca??m Da??n dikine.. K?sa devre yaps?n kalbim..Ellerim inatla dökülsün c?garaya.. Sen beni ozaman Gör..Hele küssün meydan lar Kald?r?mlara ya?mur dökülsün.. Da??ls?n Di?lerimde gülü?ler.. Kaybettiklerim bi dönsün.. Sen beni ozaman gör ...

Bu a?k?n biletini istedi?in gibi kes Nas?lsa gidiyorsun, biliyorum git Ama ard?nda a?layan bir çift göz Paramparça bir yürek Ve y?k?lm?? bir da? görmek istemiyorsan Çek silah? daya s?rt?ma Titrersem namerdim Sen vurdun da ben ölmedim mi ?

BUDA BENDEN OLSUN WE SON OLARAK B?Z DERS?ML?Y?Z CEKETI SATAR YOL USTUNDE YATARIZ KARAKOL EWIMIZ KELEPCE KOL SAATIMIZ RAKIYI SUSUZ SIGARAYI FILITRESIZ ICERIZ DELI DOLUYUZ AMA YUREKLIYIZ NEDE OLSA ALEWIYIZ..

PAKET?MDE SON S?GARAM JARJÖRÜMDE SON MERM?M SEN? UNUTURSAM S?GARAMI YAKARIM SONRADA KAFAMA SIKARIM

sevdigimizi elimizden alanlara kolumuza jilet att?ranlara kadeh ?i?esini elimize tutu?turanlara isyan?m allah a de?il TÜM ALLAHSIZLARA

konu$acaksan öyLe Bir Konu$ki Inanayim a?LatacakSan öyLe Bir a?Latti Susmayayim GidecekSen öyLe 0Bir Gitki öLümü Unutayim Ama Sev

Bir kar tanesi kadar beyaz ol ama ; onun kadar so?uk olma bitanem...

K?z DiyE ÖNem VerEnin Ka?aAr DiyE K?z SeVeNinN PaRa ?çiNn DosT SataAnN?N KraL Olsa TahT?nda MafYaA OlSa MekaN?nDa si........

esrarm? benLe kafa yap?yo, yoksa benmi kafay? buLma?om art?k anLamad?mm

SERSER? OLUPTA YATAKTA UNUTTUKLARIMIZA DE??LDE, DEL?KANLI OLUPTA EL?N? B?LE TUTMADIKLARMIZA A?IK OLDUK!

HER NE KADAR JET SOSYETEN?N YI?ILI MERMER TA?LARINDA DANS ETMES?N? B?LMESEKTE KARTALARIN VE ?AH?NLER?N YUVA YAPMAYA KORKTU?U CUD?, GABAR DA?LARINI ?Y? B?L?R?Z

delikanl?'l?k ne ya?mur gibi ya?mak nede ?im?ek gibi çakmakt?r delikanl?'l?k bir defa add?m ileri at?p bir daha geriye bakmamakt?r

?EKL? BEN Ç?ZER BEN BOZARIM OYUNU BEN BA?LATIR BEN B?T?R?R?M ???NE GELMEZSE GAME OVER GÜZEL?M

Hey mezarc?bana öyle bir yaz? yaz ki topra?a DERT OLSUN öyle bir yaz? yazki sevdi?im okudukça KAHRALSUN OKAN ÖZER SUSURLUK

F?RAR? SAATLERIN ARDINDAN GELEN ?SYANKAR SOKAKLARIN TÖVBEKAR ÇOCUKLARIYIZ BEN SEVDIGIM ?Ç?N YA?AR DOSTLARIM ?Ç?N ÖLÜRÜM

GÜLÜ?ÜNE KU?UN SIKSADA ÖLÜM UNUTMA UMUDA KUR?UN ??LEMEZ GÜLÜM....

BeN sEn? sEvDiM SeN Ba?kAsInI DiLeRiM AlLaKdAn OdA sEvEr b?r Ba?kAsInI

kaç gece gözya?lar?yla yatt?m ben ard?ndan kaç yalanc? a?klar geçti ac?n? kimse unutturamaad? yar senin yolundan ba?ka hiç bi yolu bekleyemedim yar gelmeyecei?ini bile bile hepseni sevdim seni bekledim ben yar hatam neydi suçum neydi böyle sebepsiz gidi?in beni yak???n nedendi yar...

ya?murdan sonra bu?ulu titreyen ellerimle yaln?zl???m? yazd?m. Gecelerde yln?zl???ma, gündüzlerde karanl???ma , ?iirlerde m?sralar?ma seni sevdi?imi yazd?m. Sensiz geçen hergüne yaln?z yürüdü?ümü yerlere vefas?zl???n? yazd?m. ya? topa?a , ?slak caddelere, gökyüzünden dü?en ya?murlardan birgün dönece?ini yazd?m . ANLA BE VEFASIZ ANLA SEN? ÇOK SEV?YORUM

seni sevmi?tim be sevdim sen ise sevda hançerinle kalbime girdin be sevdim

ALeM OYuNcU OLMuS SoKaKLaR SaHNe BiR kiZ SeVDiM ODa OLMuS KaHPe...

hayat üç buçuk la dört aras?ndad?r ya üç buçuk atars?n yada dört döörtlük ya?ars?n

Milletin derdi ben olmu?um demekki zaman?nda fazla koymu?um...

TARZIMIZ FARKIMIZ SERSER?Y?Z ÖLÜMÜNE SEVER?Z ZERRE KARSILIK BEKLEMEY?Z

S?Z KUTU KUTU PENSE OYNARKEN B?Z DOSTLARLA KUTU KUTU B?RA ?ÇERD?K

ben rüzgarlar?n adam?y?m öfklerimde büyük olur sewdalar?mda sewersem destan k?zarsam katliam olur

?SYANIM ALLAHA DE?L ALLAHSIZLARA BÜTÜN ?SYANCILARA SELAM OLSUN YAPI?TIR B? ÜÇLÜ KAFAM DOLSUN

MEKKEY? DUMAN ALMI? HER GELEN ESRAR SARMI? AYNASIZLARIN ?Ç?NDE ALLAHSIZLARDA VARMI? KERP?ÇTEN DUVAR OLMAZ NANKÖRDEN VEFA OLMAZ OLURSA ESRARKE? OLSUN ONLAR GÖNÜL KIRMAZ KIZINA BAKARSIN CAMDAN MEST OLDUM ESRARDAN BURASI ?NSANLARIN SUSTUGU V?CDANLARIN KONU?TUGU KU?LARIN YER?NE MERM?LER?N UÇU?TUGU ?ÇK?S? KAN MEZES? YILAN YA?AMAK ?Ç?N ÖLDÜRMEYE MECBUR KALAN HAYATIM BU

B?ZDE B?L?RD?K SEVG?L?YE KARANF?L ALMASINI LAK?N

AÇ ?D?K YED?K KARANF?L PARASINI

H?Ç K?MSE SEVDAMA SEN?N KADAR YAKI?MADI

VE SEVDAM H?Ç K?MSEY? SEN?N KADAR YA?ATMADI

B?rak kalbim alev als?n, b?rak derdin beni sars?n, sakla beni her halinle a?k?n CANIMI ALSIN...!

herkesten Allah raz? olsun her delikanl?y?m diye geçinenin bi delikanl? daha üstünü vard?r eyvAllah

TOPRAKTAN ALDILAR C?SM?M? SERSER? KOYDULAR ?SM?M? EYER GER? DÖNMESSEM SAKLAYIN HATIRA RESMIMI

KURU ÇIMEN KIMIN ?Ç?N ANAM A?LAR BEN?M ?Ç?N SEN A?LAMA GAR?P ANAM CEZA EV? BEN?M ?Ç?N

B?RGÜN KARANLIK SOKAKLARINDA ?ZM?R?N, ZULAMDA VARSA RESMIN, EL?MDE ???E, GÖZLERIM DE YA?, KALB?M DE YAS VARSA, SAKIN GÖRME HAL?M?, EL?MDE S?LAHIM, SIRTIMDA YARAM KOLLARIMDA BOYNUM DA FAÇAM, SAKIN GÖRME HAL?M? ONLAR BEN?M DE??L ARKADA?, B?R ZAL?M?N D?? ?ZLER?D?R, NE KÖTÜLÜK GÖRDÜN BENDEN, ÖLÜRDÜM VAZGEÇMEZD?M SENDEN, SEN? SEV?YORUM DERKEN, ELLER?N OLDUN S?MD?, YA?AYAMAM SEN EVLEN?RKEN

simdi...dünya fani ölüm ani bikere ver sen neee olur yani ... .... kahbe dostum olcah?na delikenl? düzman?m daha iyi beee.....Gecmise dönük ceskelerle yas?yacah?ma geleceye dönüp belkilerle yazamay? derci ederim.... Bu Alemde herkez ardist ama yönetmen benim isdediyime ROL veririm isdediyime YOL veririm birader bendende

hiÇ Bi K?za güvenmeyin... Çünkü;tanr? BiLe Güvenmemi?...( Tanr? K?zLara Güvenseydi K?zL?k zar? koymazd?.... )

An?lar canland? çöktü üstüme bir sana k?zg?n?m birde kaderime silah? dayay?p tam yüre?ime içimdeki seni vurdum dün gece... KORKMA!!! P?SKOPAT GECELER?M?N HESABINI SENDEN SORMAYACA?IM...

mümkünse azraiLiN Di?isi GeLsin ÖLümLe Sevi?mek ?stiyorum..

ALEM B?ZE DAR GEL?R SOKAKLAR ?SE YALAN B?Z A?K YOLUNDA G?DENLERDEN?Z HERZANAN ÖLÜMLE B?ZB?ZE YA?ARIZ BUDA B?Z?M FARKIMIZ

SeN LeYLa KaDaR SeVSeYDiN BeN MeCnUnU UTaNDiRMaSiNi iYi BiLiRdIM..

ortamlar?n biitigi yerde biz ba?lar?z ?eklimi için ya?ar tarz?m?z için ölürürüz ?eklimiz tarz?m?z GeCeKoNdU mekan?m?z

#83

 
© 2015
AŞK