Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Baba ?iirleri

Bu sayfam?zda ?iir kategorisinde en güzel baba ?iirleri yay?nlamaya çal??t?k. Sizinde burada olmayan ?iirleriniz varsa ?iir gönder sayfam?zdan bizlere ?iirlerinizi yollayabilirsiniz. Buyrun baba ?iirleri:
Bir baban?n dilinden
Baba olmak da? gibi
Baba olmak gönlü saray gibi
Baba olmak her derde ?ifa gibi
Baba olmak bir rüya gibi
Baba olmak de?ildir cismi
Baba olmak de?ildir resmi
Duyulunca evde ismi
Kuca??na atlamal? çocuklar?n her birisini
Baba rahmet
Baba merhamet
Baba a? baba ekmek
Babaya dü?er çile çekmek
Baba koruyucu
Baba kollay?c?
Baba dert baba ac?
Baba tüm dertlerin tek ilac?
Baba huzur
Baba bereket
Baba eli nas?rl?
B aban?n kalbi yumu?ak
——————————————————————-
Oy Baba
Gezerim yal?n ayak
Oy baba fakir baba
Yoksulluk biz ne yapak
Vay baba garip baba
Çorap, lastik paras? yok
Oy baba i?siz baba
Metelikle aras? yok
A?z?nda di?siz baba
Topra??n fukaras?
Oy baba yoksul baba
Çay?r?, yok tarlas?
Vay baba yurtsuz baba
Ba??rsan kimse duymaz
Oy baba sessiz baba
Derdine, derman olmaz
Mekans?z yersiz baba
Kara kara dü?ünmekle
Y?llar?n geçti baba
Ecel dedi?in sonunda
Senide seçti baba
——————————————————————
Baba
Sevgisiz ç?karsan hayat yoluna
Dünyada tek ba??na kal?rs?n baba
Unutma ki bizler hep biriz
Birlikten güç do?arm?? baba
Karanl?k yüre?inin efendisi olmu?
Bizi karanl??a neden sokars?n baba
Yüre?in korkuyla beslenir olmu?
Bizi neden korkutursun baba
Neden bu ?iddet bu celal
Biz sana ne yapt?k ki baba
Her zaman kan?m?z sana helal
Bizi neden yaralad?n ki baba
Bunca y?l umutla bekledik
Umutlar?m?z ac?yla söndü baba
Ufac?k gülü?üne bile sevinirdik
Art?k bize gülmez oldun baba
Baba ?efkati nedir bilmez misin
Bunu neden bize çok görürsün baba
Dayan??ma nedir bilmez misin
Neden hiç yan?m?zda de?ilsin baba
Baba olmaya hiç çal??mad?n
Ald?r?? bile etmedin baba
Sende al?p ba??n? gidersen bir gün
Kin nefret ay?rmas?n bizi baba
——————————————————————
Babama Mektup
Yine bu gece de rüyamda gördüm
Tatl? tebessümünle seslendin baba
Dünya ahvalinden haberler verdim
Büsbütün rüyam? süsledin baba
Can?m baba.. Alt? evlat büyüttün
Talim verdin, yol gösterdin e?ittin
Merhem oldun, can?m?za can katt?n
Bizi ku? sütüyle besledin baba
K?? k?yamet demez da?lar a?ard?n
?stikbalim için durmaz ko?ard?n
Namerdin aksine mertçe ya?ard?n
Her zaman derdime dermand?n baba
Yoklu?una al??mak zor baba
Sensizlik ac? veriyor baba
Bo?lu?un dolmuyor baba
Sensiz hiç olmuyor baba
Can baba, kurban baba
Hasretim inan baba
Yaratan yar olsun baba
Kabrine nur dolsun baba... Baba... Baba
———————————————————————
Hastahane içinde
Hastahane içinde
Cad? kazan?.
Kaynar ha baba
Kaynar ha baba
Kaynar ha baba.
Hastahane içinde
Hasret oca??
Tüter ha baba,
Tüter ha baba,
Tüter ha baba.
Hastahane içinde
Ac? çoma??,
Batar ha baba,
Batar ha baba,
Batar ha baba.
Hastahane içinde
Bir günah yuma??,
Allah de baba
Allah de baba
Allah de baba.
Hastahane içinde
Sab?r duas?, ?ükür duas?
Dile ha baba,
Dile ha baba,
Dile ha baba.
Hastahane içinde
Sen benden dertli, ben senden dertli
Dert çok ha baba,
Dert çok ha baba
Dert çok ha baba.
Hastahane içinde
Bir kimsesizlik, bir yokluk
Tövbe de baba,
Tövbe de baba
Tövbe de baba.
Hastahane içinde
Gözya?lar? ac? bir çe?me,
Akar ha baba,
Akar ha baba,
Akar ha baba.
Hastahane içinde
Çok deli dumrul eli sopal?.
Sallar ha baba
Sallar ha baba
Sallar ha baba.
Hastahane içinde
Kutlu Ozan'da kalem
Yazar ha baba
Yazar ha baba
Yazar ha baba.
———————————————————————-
Babaya
Bir baba babay? topra?a verir
Her baba yüre?i babaya erir
Bir baba babay? her yerden görür
Bir baba babay? bekler bo?una
Baba gider baba kal?r ard?nda
Baba a?lar garip kalan yurdunda
Her bir baba evlad?n?n derdinde
Baba derdi derde ekler bo?una
Baba diye yüreklere köz dü?er
Babadan o?ula güzel söz dü?er
Yaral? yürekler yere tez dü?er
Ac?dan babalar tekler bo?una
Her Ozan?n içinde bir baba var
Baba kokusunu yayan saba var
Baba yüre?inde geni? oba var
Evlat kondurmaya bekler bo?una
———————————————————————-
Uyan Baba
Hadi uyan baba...
Sabah olmadan ç?k bal??a
Oltan hasret kald? sana
Çaparin paslanacak dura dura
Hem tam bal??a ç?k?lacak hava
Hadi uyan baba!
Hadi uyan baba...
T?ra? tak?mlar?n banyoda
Aynan?n önünde durmakta
Hepsi b?rakt???n yerde
Uzam??t?r sakallar?n t?ra? olsana
Hadi uyan baba!
Hadi uyan baba...
Bak palton eskidi dolapta
Güz geldi geçti, k?? kap?da
Paltonu giy baba, hastalanma
Bu so?uk havada, ayazda
Hadi uyan baba!
Hadi baba uyansana...
Uyansana baba!
Üzerinde ye?iller var
Sen ye?ili sevmezsin ki baba
Baba?
S?k?l?rs?n orada
O darac?k dört duvar aras?nda
Baba hadi uyansana
Uyan baba uyansana
Uyansana...
(hadi uyanabildi?iniz her günün tad?n? ç?kar?n! ç?k?n bal??a...at?n oltan?z? derin sulara doya doya... ç?k?n soka?a...kurumu? yapraklar üzerinde dola?man?n zevkini, kartopu sava?? yapman?n çocuklu?unu tad?n... hadi uyan?n...)

#3024

 
© 2015
AŞK