Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Ba?lanmayacaks?n ?iiri

Ba?lanmayacaks?n bir ?eye, öyle körü körüne.

"O olmazsa ya?ayamam. " demeyeceksin.

Demeyeceksin i?te.

Ya?ars?n çünkü.

Öyle beylik laflar etmeye gerek yok ki.

Çok sevmeyeceksin mesela. O daha az severse k?r?l?rs?n.

Ve zaten genellikle o daha az sever seni,

Senin onu sevdi?inden...

Çok sevmezsen, çok ac?mazs?n.

Çok sahiplenmeyince, çok ait de olmazs?n hem.

Hatta elini aya??n? bile çok sahiplenmeyeceksin.

Senin de?illermi? gibi davranacaks?n.

Hem hiçbir ?eyin olmazsa, kaybetmekten de korkmazs?n.

Onlars?z da ya?ayabilirmi?sin gibi davranacaks?n.

Çok e?yan olmayacak mesela evinde.

Pald?r küldür yürüyebileceksin.

?lle de bir ?eyleri sahipleneceksen,

Çat?lar?n gökyüzüyle birle?ti?i yerleri sahipleneceksin.

Gökyüzünü sahipleneceksin,

Güne?i, ay?, y?ld?zlar?...

Mesela kuzey y?ld?z?, senin y?ld?z?n olacak.

"O benim. " diyeceksin.

Mutlaka sana ait olmas?n istiyorsan bir?eylerin...

Mesela gökku?a?? senin olacak.

?lle de bir ?eye ait olacaksan, renklere ait olacaks?n.

Mesela turuncuya, ya da pembeye.

Ya da cennete ait olacaks?n.

Çok sahiplenmeden, Çok ait olmadan ya?ayacaks?n.

Hem her an avuçlar?ndan kay?p gidecekmi? gibi,

Hem de hep senin kalacakm?? gibi hayat.

?li?ik ya?ayacaks?n. Ucundan tutarak...

#1996

 
© 2015
AŞK