Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Bamba?ka Sözler

Gökyüzü ?yld?zlarla doluydu, ben hep seni dü?ünürken. Hüzün ?yld?zlar? koydum adlar?n?, seni hat?rlat?yor diye. Ayn? onlar gibi sende benden çok uzaklardayd?n.

Seni saçaklarda titreyen bir serçenin kanat ç?rpas? kadar masum ve bir annenin duas? kadar içten seviyorum bitanem. Seni çok ama çok seviyorum.

Sen çöllerde serap gibisin, engin denizlerde yakamoz, orman?n denizinde huzur gibisin, ?????m sensin, güne?imsin. Bil ki çok özlendin.

Ayr?l?k kolay m?, senin yan?nda.

uzakl?klar kucuk sevg?ler? yok eder buyukler? ?se yucelt?r t?pk? ruzgar?n mumu sondurup ates? yukseltt?g? g?b?...

Dunya da hersey kend?ne b?r es arar, tas?n kalb? yoktur ama onu da yosun sarar...

Ask?m?z kara bulutlarla kapl?ysa eger..yagmurun yagmas?n? bekle cunku her yagmurdan sonra gokkusag? c?kar...

B?r gun gunes dogmay? ay batmay? unutursaa ben de sen? unutacag?m...

?ct?g?m s?garam g?b?yd?n aram?zda tek b?r fark vard? s?garam? ben b?t?rd?m ben?de sen...

Sen?n olan hersey? sens?zl?g? b?le sen? hat?rlatt?g? ?c?n sev?yorum...

Unutma bal yapan her ar?n?n kuyrugunda b?r ?gnes? vard?r.

Den?z ya kudurmal? ya durulmal?, hancer ya sonuna kadar saplanmal? ya k?n?nda durmal?. sevecekse ?nsan ya olumune sevmel?, yada h?c.

?nsanlar tan?d?m y?ld?zlar g?b?yd?ler, heps? gokteyd? ama ben sen? gunes?m sect?m ve b?r gunes ?c?n b?n y?ld?zdan vazgect?m.

Ask b?r elma seker?d?r. Yers?n yers?n el?nde kaz?g? kal?r.

Bas?n? gogsume yaslad?g?n zaman tek dusman?m ak?p g?den zamand?r.

Dun y?ne yapayaln?z, dolast?m yollarda...yagmurlar?n ?slatt?g?, bombos sokaklarda. gozler?mde yas, kalb?mde s?z?, unutmad?m sen?, unutamad?m, unutamad?m, ne olur anla ben?...

Hayat?ndak? uzuntuler kumsaldak? ayak ?zler? kadar gec?c? mutluluklarsa mermere kaz?nan yaz?lar kadar kal?c? olsun...

Sen?n ?c?n uzaktan sevmey?, bakmadan gormey?, dokunmadan, h?ssetmey?, duymadan d?nlemey?, goz yaslar?mla gulmey? ve kavusmak ?c?n sabretmey? ogrend?m ama sens?zl?ge asla...

B?r bak?s?n manas?, h?c b?r l?sanda yoktur, b?r bak?s bazen s?fa, bazen zeh?rl? b?r oktur, b?r bak?s b?r as?ga neler neler anlat?r, b?r bak?s b?r as?g? senelerce aglat?r...

Unutma! Nas?l sens?zl?g? ben yaratmad?msa tadacag?n bens?zl?kte ben?m eser?m olmayacak...

Kenardan ben gecey?m yol sen?n olsun ben zeh?r ?cey?m su sen?n olsun b? sevg?l? bulmussun hay?rl? olsun b? tane de ben?m var haber?n olsun.

F?z?k ?le buldum, k?mya ?le cozdum, edeb?yat ?le soyluyorum, sen? cok sev?yorum

gulu oyles?ne sevmel?s?n k? soranlara d?ken? yok d?yeb?lmel?s?n.

B?r ?nsan olunce unutulmaz, unutulunca olur!

Sen?? sevd?g?m kadar yasasayd?m, oulsuz olurdum.... Sen hala sonsuzludun yuzunde b?r damla gozyas?s?n..

F?rlatm?st?m kalb?m? uzaga, en uzaga. denk gel?rde rastlar d?ye b?r y?ld?za...yan?l?p susturdum, agr?m?n cagr?s?n?, cagr?m?n kohnem?s agr?s?n?...

Oysa k?m b?l?r k? , yanag?mda yang?nlardan cok once o yar?n b?rakt?g? opus ?z? var... Yureg?mde an?lardan kalan b?n dus ?z? var...

Kanmad?m aynalara sana kand?g?m kadar...?c?mde b?r bosluk sana yand?g?m kadar..

B?r c?ft ela goz yuzunden ?c?mde b?r sonbahar ac?yor oyle ac?yor k?, ac?lar ac?s?z kal?yor, mevs?mler ustume devr?l?yor, k?slar k?ss?z kal?yor...

Pasl? b?r yanl?zl?kt? avuclar?mda...ard?mda b?r yurek yuku ruzgar...ne zaman sevmeye koyulsam, dogrulup cogald? ayr?l?klar...

Sen? s?ld?g?mde, an?lar defter?nden, b?l?yordum sokup att?g?m? hayat?m?n yar?s?n?...

GüL Yüzlüm Deniz Gözlüm Seviyorum Seni hayat?m Senin ben Sende 1 Can?m Unutma bunu..

Ceylan gibisin sevimli ve masum kaplan gibisin y?rt?c? ve çekici ku? gibisin ne?eli sen benimsin benim hayat?m gibi...

Hadi geL rkam?za Bakmadan ilerleyelim güzel Günleri ikimiz Bulal?m Sevgilim nedersin?

Ben Mecnun Olmu?um Yolunda Sen leyla Olup bakm?yorsun bana, Seni Seviyorum nekadar beni T?nlamasanda.

O kadar güzel sözler içinde seni etkilemek isteyen insanlarla bir tutma beni ben kalbimle gözlerimle geldim sana kar?? koyma bana..

Hayat dair an?lar?m? b?rakt?m geride seninle ba?l?yorum yeniden dönüyorum kendi dünyama, hayat art?k sensin benim için.

Gözlerine bak?nca yalanlar?n aras?ndaki tek gerçek oldu?umu anliyorum ve seni seviyorum!

Duygular?m?n En Yo?un Oldu?u Zamanlarda geliyor An?lar?m?z Akl?ma Seviyorum Seni prensesim..

Mu mesaj?m? Sana Duygular?m?n SensizLik Çekti?i ANda Yolluyorum Seni Seviyorum..

Hani Bana Seni Seviyorum Dedin Ya i?te o zamandan beri Kalbim Ad?nla At?yor A?k?m..

Her Olay?n iLk'i Unutulmaz Sende bende Bir iLk Oldun Unutmakm?? güLdürme Beni Sen öLümden Sonrada Benimsin..

Hayat?nda bir de?i?iklikmi Ar?yorsun Güzelim beni Sevmeyi dene?

Gecelerin KaranL?k Sessizli?inde Gökyüzüne bak?nca Ay?n yans?tt??? ???kta görüyorum Ay Yüzünü..

Bir Ku?un Kanat Ç?rpmas? Gibi Seni Sevmek hayata Meydan okumak demek Benim için..

Sözlerimi Yaz?lara Dökünce Tek ç?kan Sonuç Seni Sevdi?im birtanem...

Herkezin bu Dünyada 1 E?i Vard?r Benimde E?im Sesin Birici?im..

Hayat?m?zda Varsa Sevmek Buda Seninle Tek gerçek A?k?m.

Sevgi yuma?? içinde büyüttük bedenimizi Art?k kalbimiz Bir At?yor Sen nereye Ben Oraya geLirim usanmadan..

Belki Sözlerim Sana Komik gelicektir Ama Kalbimin Samimiyetine Guvenip Söylüyorum Sana Sen Benim Birtanemsin..

Ben seni sevdi?im zaman ya?mur ya??yordu alanlara mahur gözlüm..Sokaklar a?l?yordu..Kar ya??yor ?imdi da?lara...Gitme kal...

Sabah? etti?im gecelerde b?rakt?m seni, I??klar? bir bir söndü y?ld?zlar?m?n..

Dilini De?dirmemek ?çin A?ka Susuyorsun

Hep Susmalar?n Bana Ya

Bu Kez Onlar da Benden Yana

Hadi ´sus´lar?n ?syan?n? Durdursana...

En Az BeN KadaR biR BeDeL oLaCak öDeYeCe?iN

Hiçbir ?ey eskisi gibi olmuyor art?k

Delice esiyor kavak yelleri...

Çocukluk elden yitip gidiyor art?k

Çocukluk uzaklarda kaybolan bir gemi

K?r?k kanatlar?n? sar ?imdi. Sar ki;

Dü?süzlü?ün içinde ü?üyen bu yüre?e

kanat ger..Beni " bildi?im " kadar de?il,

Bilmedi?im kadar sev..

sözLeri degi?tirsek, yeni anlamlar yüklesek...

ben sava? desem siz cennet anlasan?z, ç?ksak bu mahsenden... ben cehennem desem siz a?k anlasan?z..kopsak vücuttan..ula?sak tanR?ya..Zaman? Durdurabilsem..

söylemedin..söyler gibilerin çoktu..

kimbilir belki de ben hissedemedim..

sava??m yalanlar?na

sava??m senden kalanlar?mayd?..

"a "demeden a?kt? bu sevgilim birlikte ö?rendik biz sevmeyi...!

SoNSuZLuK öNümDeYDi HeP......

aMa giDeMeDim 'SeNDeN' uZa?a...

HeRKes Dü$man, HeRKes RiyaKaR...

Bir TeK 'SeN' KaLD?n yaN?mDa.....

y?lLAr geçtikçe s?Radan m? olcaksn..Yoksa yenilmeip zamana sewdiqim gbi mi kalcaksn?¿ :/

qünLeR qeçTikçe s?Radan m? oLacaqsn..Yoqsa yeniLmeip zamana, sewdiqim qiBi mi kaLacaqsn?¿

a?k dolu nickler

Sonuç seçimlerde hep ayn?d?r: ACI

Hayatta her ?ey %50 dir.

Akl?nla davransan; yüre?in,

Yüre?inin sesini dinlesen; akl?n sana bu soruyu hep sorucak

Seçemedi?in hep ac? vericek.

Ama:

Ac?n? seçmekte özgürsün...!

küCüCük yüReqimDe koSkoCaman bi yeRe sahipSin..!

VrDun bNi eN dRinden yakTn Tm aN?LR?..Ya$rkN öLdRdün 0 qseL saF dyquLr?..!

HayaLLeRimi Yak?n! Resmime Baq?p aqLamay?n Sak?n! Bu BiR haT?Rad?R DikkaTLi Bak?n! K?ymeTim y0ksa "y?rT?p aT?n"..!!

En Güzel Yemin SÖZ VERMEKT?R! En Büyük ?ntikam AFFETMEKT?R!

En Ac? Duygu TERKED?LMEKT?R! En âdi Söz H?Ç SEVMED?M K? Demektir..!!!

Cesaret a?k kayg? derken

Bir sanc? kaplad? tüm gövdemi

Oysa biz daha dün hipotenüsü çözememi?tik

Nerden ç?kt? bu havuz problemi ?

bu sabah kap?y? çarp???nla uyand?m yeni bir güne!!

ne küfürler ya?d?rd?m sen giderken a?k denen ?eye!!

filimlerdeki gibi sahte her?ey

a?kta yalanm??, yalanm??

geride kalan al??kanl?klarm??

hayat denen bu uzun metrajda

her son yeni bir ba?lang?çm??

sevip de söyleyemedi?im ?ark?lar var

bir dizesini asla hat?rlayamad???m ?iirler

ke?ke ke?ke o ben olsayd?m dedi?im hikaye kad?nlar?

sar?l bana ruhum ne olur sar beni

ç??l?klar geçti üstümden bulutlar geçti

bu sabah kap?y? çarp???nla uyand?m yeni bir güne!!

ne küfürler ya?d?rd?m sen giderken a?k denen ?eye!!

filimlerdeki gibi sahte her?ey

a?kta yalanm??, yalanm??

geride kalan al??kanl?klarm??

hayat denen bu uzun metrajda

her son yeni bir ba?lang?çm??

sevip de söyleyemedi?im ?ark?lar var

bir dizesini asla hat?rlayamad???m ?iirler

ke?ke ke?ke o ben olsayd?m dedi?im hikaye kad?nlar?

sar?l bana ruhum ne olur sar beni

ç??l?klar geçti üstümden bulutlar geçti

a?k nickleri , süper msn sözleri

Sarma??klar gibi sard?n kalbimi

De?i?tirdin kan?m? koydun zehrini

Örümcek gibi ördün zihnimi

Dü?ündükce daha çok isterim seni

Nefes bile almadan seviyorum seni !!

?çimde dola?an alkol gibi !!

Sana gitgide sarho? oluyorum !!

kendimi kontrol edemiyorum

bütün cinler tepemde

?aka yapmay?n dostlar?m

bugün biraz var bende

yalniz kalmak..bir ilac midir? yoksa hastaligin ta kendisi mi?

Cesaretin varm??

Dibi Delik Dünyan?n

?i?esini K?rmaya,

Ya?an Ya?murda

Aptal gibi ?slanmaya

Hüzünlenip a?lamaya

Çocuklar gibi oynamaya

Hiç sanm?yorum!

Sende yürek yokki

Cesaretin olsun...

bulutlar?n mavili?ini ellerine,

y?ld?zlar?n parlakl???n? gözlerine,

sevgilerin en yücesini kalbine usulca b?rak?yorum

kabul eder misin ?

Gel bulut ol ya?da biraz ?sland?r, al ba??m? dizlerine yasland?r, delirmi?im sev de beni usland?r. Gülüm sen akl?m? gözlerine takm???m...

Seni görmesemde resmine bak?yorum. seninle konu?masam bile resminle konu?uyorum. ama ben resmini de?il seni seviyorum...senden bile fazla

Ümidim y?llar?n seline dü?tü, saç?n?n en titrek teline dü?tü. kuru yaprak gibi eline dü?tüm. Sak?n b?rakma beni.

Ac?n?n umutlar? yok etti?i anda, umutlar? ye?ertecek bir sevgiye ihtiyaç duyarsan ben hep o bildi?in adresteyim

Ad?n? kalbime a?kla kaz?m??t?m bo? ver ald?rma belki bir gün silerim. Güzel bir rüyay? gerçek sanm??t?m. Seni sevdi?im için özür dilerim.

A??rd?r sevmelerim her yürek ta??yamaz, büyüktür umutlar?m her omuz kald?ramaz. Her ?eyi unuturda ?u gönlüm bir seni unutamaz.

A?lay???m terk edip gidisine de?il. Ben; sensizken senden diye sensizi ligi de sevmi?tim. Sen; seninle birlikte sensizli?i de al?p gittin.

A?z?m?n Tad? Yoksa, Hasta Gibiysem, Bo?az?mda Dü?ümleniyorsa Lokmalar, Buluttan Nem Kap?yorsam ?nan Hep Güzel Gözlerinin Hasretindendir.

Ak?ls?z adam mutlulu?u uzaklarda, Ak?ll? ise O'nu ayaklar?n? alt?nda arar... Seninle olmak varken;Sensiz kalmak, Ya?amak dururken ölmek demektir...

Allah?m beni öyle bir son bahar ayaz?nda can?m? al ki, sevdi?im mezar?ma koyacak tek bir gül bile bulamas?n...

Almak istedim , ellerini alamad?m Bakmak istedim, gözlerine bakamad?m Sarmak istedim, kollar?ma saramad?m Görmek istedim, son defa göremedim çünkü aram?za ölüm girdi...

Biliyorum;

Benim korkular?m vard?

Gökyüzüne savurdum

Yüksek da?lara ya?d?

Gözlerimin içine bak

Birini göreceksin

Sakin k?skanma

Çünkü o sensin.

Ke?ke yaln?zl???m kadar yan?mda olsayd?n

Ke?ke yaln?zl???mla payla?t???m? seninle payla?sayd?m

Ke?ke senin ad?n yaln?zl?k olsayd?

Ve ben hep yaln?z kalsayd?m

Maviler giyer deniz olursun

Ye?iller giyer deniz olursun

Hiç belli olmaz belki bir gün

Beyazlar giyer benim olursun.

Ya?ad???m an seni sevmek

Uyudu?um an seni görmek

Ölece?im an sana

Veda etmek isterim

Vakit gece yar?s? ben seni dü?ünüyorum

Islak gözlerim camda belki gelir diyorum

Hani bir ?ark?m?z var ya hep onu söylüyorum

Öylesine sevdim ki unutam?yorum

Toprak ya?muru bekler ?slanmak için

Y?ld?zlar geceyi bekler parlamak için

Güne? sabah? bekler do?mak için

Bende seni beklerim sar?l?p öpmek için

#1459

 
© 2015
AŞK