Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Bayrak Alt?nda ?iiri

Bu sayfam?zda 30 a?ustos zafer bayram? için faruk nafiz çaml?bel taraf?ndan yaz?lm?? bayrak alt?nda ?iirini yay?nlayaca??z. Sizde hem ?iir yollamak hemde bu ?iir hakk?nda görü? belirtmek için a?a??daki yorum bölümünü kullan?n. Buyrun bayrak alt?nda ?iiri:
BAYRAK ALTINDA
Bu gün genç, ihtiyar, kad?n, k?z, k?zan,
Uzan?p yatsak da çardak alt?nda,
Boruyu çal?nca yar?n borazan,
Hemen toplan?r?z bayrak alt?nda.
Bizi hiç tasal? görmez bu yerler;
Yi?itler, ölürken bile gülerler,
Yeter ki ya?ayan er o?lu erler,
Bizi çi?netmesin ayak alt?nda.
Kalbimiz ç?rp?n?r yurdu and?kça,
Gözlerde zaferin nuru yand?kça;
Üstünde bu bayrak dalgaland?kça,
Gönlümüz rahatt?r toprak alt?nda.

#3103

 
© 2015
AŞK