Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Bebek ?iirleri

Bu sayfam?zda ?iir kategorisinde en güzel bebek ?iirleri yay?nlamaya çal??t?k. Sizdede burada olmayan farkl? bebek ?iirleri varsa lütfen ?iir gönder sayfam?zdan gönderiniz. Buyrun bebek ?iirleri:
Büyüdük bebek
"büyüdükçe Bebek! Hem A?lay?p Hem Gülecek Sevdam?z"
f.m.
büyüdük Bebek!
hem A?lad? Hem Güldü Sevdam?z
sen Onun Gülü?ünün Biraz?yd?n Bazen
büyüdük Bebek
sevda Bizimdi
hiç Sahiplenmedik
sen Ad?m? Sordun Yere, Gö?e
sustular Dedin
bulamad?m Dedin
halbuki Büyümü?tük
a?lat?p Güldürdü?ümüz Bir Bebekti Sevda
kimbilir Kimindi?
biz Onun A?lay???nda ?ehirler De?i?tirdik
güldük..
gülmek Içimizden De?ildi Bebek
"hüzün Bu?usu" Gibiydi
onu Biz'de Aramad?k
ba?kas?nda Bulamad?k
suskun Bir Ilan-? A?k
hala O Dayan?lmaz Güzelli?ini Konu?uyor
"birgün Dönüp Bak?nca Y?llar Içmi? Olursa Yudum Yudum Güzelli?ini"
bende Ara Firuze..!
—————————
Sonay Bebek
Dün Bulunmu?sun Ölümün Yaln?zl???nda
metruk Bir Ev Olamadan Sessiz Katilin
ince Bir Insan
güzel Koymu? Ad?n?
sonay Bebek
?imdi Zaman? Yavrum Söylemenin
nas?lsa Anlamazs?n
yeni Y?l Beklenir
aylardan Aral?k
y?l?n Son Ay?
sonay Bebek
bir Elin Eksik Gelmi?sin
ana Karn?
kimden Merhamet Dilensin
zahir Be?enilmemi?sin
ruhsuzlar Kim
sebep Nas?l Bir Sebep
minik K?z?m
do?ar Do?maz Terkedilmi?sin
sonay Bebek
dinledim Haberi
seni De Gördüm Az Önce
emzik A?z?nda
bir Hem?irenin Kuca??nda
sanki Gülümsedin Ben Üzülünce
tan?mam Seni
sen De Beni
ne Demem Gerek
sen Ya?am?n Bir K?y?s?nda
öbür K?y?s?nda Ben
sonay Bebek
a?lad?m Senin Için
ya Da A?latan
bencil Hislerim
içten Içesin
inceden De Incesin
sen Bilsende Bilmesen De
yüküm Var ?imdi
yükümde Öylesin
yeminim De Oldu
bir Hesap Kendimce
tamam? Benim Ise Dünyan?n
safl???nda Bebek Yüzünün
yar?s? Senin Olsun Dedim
ya?ad?m Ben
sense Henüz
ya?am?n Ya?amayan?
sonay Bebek
ho? Geldin Diyemedim
geli?in Belli
gidi?atsa
do?umun Yanl??t? Da Diyemedim
sorgulayamad?m
sual Edilmezmi? Kudrete
kime Soray?m
sen Niye Do?dun
sonay Bebek
—————————
Gelme Bebek Gelme
Çekilmez Bunca Çileler Her Can Dayanmaz,
gelme Bebek Gelme Dar Olur Dünya Sana.
cevri Cefas? Çoktur Dünyan?n Uyulmaz,
gelme Bebek Gelme Kir Olur Dünya Sana.
büyüklerin Kimi Katil, Kimi Ölüdür,
kimi ?eytani, Kimisi Ç?yan Dölüdür,
sen Temizsin Ruhun Miski Amber Gölüdür,
gelme Bebek Gelme Zor Olur Dünya Sana.
ars?z?, Nursuzu Cirit Atar Burada,
h?rs?z, Ipsizi, Saps?z? Gezer Arada,
?çindeki Masumlar Zor Erer Murada,
gelme Bebek Gelme ?er Olur Dünya Sana.
büyüdükçe Kin Dola??r Temiz Kan?nda,
kazanc?n Verir Silah Ta??rs?n Yan?nda,
çocuk Öldürmek Bile V?z Gelir Yan?nda,
gelme Bebek Gelme Kor Olur Dünya Sana.
sava? Neden Ç?kar Onu Bile Bilmezsin,
?nsan Ac?mas?z A?lat?r Pek Gülmezsin,
huzur Içinde Öleyim Desen Ölmezsin,
gelme Bebek Gelme Nar Olur Dünya Sana.
havas? Kirli, G?das? Suyu Kirlidir,
?nsan Iki Yüzlü, Riyakar Zikirlidir,
kanmaz? Cambaz? Çok Kat? Fikirlidir,
gelme Bebek Gelme Kör Olur Dünya Sana.
—————————
Bir Bebek Gülse
Gülüverse Bir Bebek
birdenbire
dalda Bir Çiçek
açt? San?r?m.
gülüverse Bir Bebek
birdenbire
gülden Bir Kelebek
kaçt? San?r?m.
gülüverse Bir Bebek
birdenbire
nurdan Bir ?im?ek
çakt? San?r?m.
gülüverse Bir Bebek
birdenbire
dolu Bir Yürek
akt? San?r?m.
gülüverse Bir Bebek
birdenbire
gökten Bir Melek
bakt? San?r?m.
—————————
Bebeklerim ben sizi çok ama çok özledim.
Baban?n tek k?rm?z? gülüsün.
Yüre?imin susmaz bülbülüsün.
Gözümden kaçmaz o gülü?ün.
Sen benim Edam can?m k?z?ms?n.
Cam?ma vuran ya?mur damlas?.
O?lumun biricik eda ablas?.
Baban?n yorgun yüre?inin derman?
Sen benim Edam can?m k?z?ms?n.
A?lamaktan gözlerim kan doldu.
Bebeksi yüzün sarar?p soldu.
Bütün isteklerim mazide kald?.
Bebe?im benim enes kaan?m.
Kollar?m? aç?p sana sar?lsam.
Ba??n? ok?ay?p gö?sünde a?lasam.
Cam olsamda hemen k?r?lsam.
Bebe?im benim enes kaan?m.
Bebekyüzlüm derim ben size,
Hergün izliyorum sizi gizlice,
?htiyac?m var benim sevginize,
Edam, Enesim sar?l?n baban?za.
Al?n bu beden, ruh sizin olsun,
Bu ?air bebeklerini hep bulsun,
Ben yolum, bu yol sizin olsun,
Edam, Enesim sar?l?n baban?za.
Bir y?ld?z do?du semada, ad?n? edanur verdim.
Gelece?ini senelerce hep rüyamda gördüm.
A?lad?m hergece, onlar?n yollar?n? gözledim.
Bebeklerim ben sizi çok ama çok özledim.
Rüyamda bir melek gördüm, ad?n? sordum.
Ben melek de?il adam?m dedi, ben güldüm.
Onu çok sevdim, ad?n? Eneskaan koydum.
Bebeklerim ben sizi çok ama çok özledim.
—————————
BEBEK
Ne iyi ettin de kondun dal?m?za
beyaz tÜylÜ kelebek.
Sen kondun gÜne? do?du dÜnyam?za
Ho? geldin bebek!
Mavi? mavi? gözlerin, yumuk yumuk
ellerin
b?raksan yÜrÜyÜverecek
ipekten mi dokunmu? tenin?
Ho? geldin bebek!
Ne iyi ettin de girdin bahçemize,
?pek tenli kelebek.
GÜller açt? gÜlÜ?ÜmÜzde
Ho? geldin bebek!
Agular ekledin dilimize
A?lamalar?na sevinir yÜrek
Yeni kelimeler var cebimizde
Ho? geldin bebek!
—————————
ÇOCUKLAR
Yaradan nur vermi? çocuk yüzüne
Melekler perdesi inmi? gözüne
Kirli temiz demez çeker özüne
Pamuk elleriyle tutarlar beni.
Dünyan?n bintürlü halinden bilmez,
Yarenden destursuz benimle gülmez,
Küçük dünyas?na asla girilmez,
Ana sütü gibi yutarlar beni.
Bana gelmez beyaz bulutta kal?r,
Ana yüre?ini ?evkat? tan?r,
Her türlü hayal dü?ten çeker al?r,
Sevgi bahçesine atarlar beni.
GÜNDO?DU bir sevgi bin gönül açar,
Masmavi göklerde ku? gibi uçar,
Rüya aleminden gülücük saçar,
?lahi k?rklara katarlar beni.
—————————
AD?LO? BEBE
D?YARBEK?R KALES?NDEN NOTLAR VE ADILO? BEBE
1.
Varamaz elim
Ayvas?na, nar?na can dayanamazken,
K?rar boynumu yürürüm.
Kurdun, ku?un bilece?i hal de?il,
Sormay?n hiç
Laaaaal...
Kara ferman ç?kadursun yollara,
Yarin bahçesi tarumar,
Kan eder perçem
Olancas? bir tutam can,
Kadas?na, belas?na sundu?um,
Ben öleydim loooy...
Elim bo?,
Aya??m pusu.
Bir ben bilece?im oysa
Ne afat sevdim.
Bir de a?z? var dili yok
Diyarbekir Kalesi...
2.
Açar,
Kan k?rm?z? yediverenler
Ve kar ya?ar bir yandan,
Savrulur Karacada?,
Savrulur zozan...
Bak, b?y???m buz tuttu,
Ü?üyorum da
Zemheri de uzad?kça uzad?,
Seni, baharm???n gibi dü?ünüyorum,
Seni, Diyarbekir gibi,
Nelere, nelere bask?n gelmez ki
Seni dü?ünmenin tad?...
3.
Hamravat suyu dondu,
Diclede dört parmak buz,
Biz kuyudan i?liyoruz kaba - kaca?a,
Çay? kardan demliyoruz.
Anam s?r gibi saklar siyati?ini,
"Yel" der, "Bahar?n geçer".
Bac?m, ikicanl?, a??r,
Güzel k?zd?r, bilirsin.
?lki bu, bir yandan sakl? utan?r
Ve bir yandan korkar
Ölürüm deyi.
Bir can daha ço?alaca??z bu k??.
Bebe?im, neremde saklay?m seni?
Ho? gelir,
Safa gelir,
Ahmet Arif'in ye?eni...
4.
Do?dun,
Üç gün aç tuttuk
Üç gün meme vermedik sana
Adilo? Bebem,
Hasta dü?meyesin diye,
Töremiz böyle diye,
Sald?r ?imdi memeye,
Sald?r da büyü...
Bunlar,
Engerekler ve ç?yanlard?r,
Bunlar,
A??m?za, ekme?imize
Göz koyanlard?r,
Tan? bunlar?,
Tan? da büyü...
Bu, namustur
Künyemize kaz?nm??,
Bu da sab?r,
A?ulardan süzülmü?.
Sar?l bunlara
Sar?l da büyü.

#3020

 
© 2015
AŞK