Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Ben Seni Böyle Sevdim

Ben seni kocaman bir yürekle seviyorum. Gözlerim degil, yüre?imdi seni gören. Sen damarlar?mdaki kana kar???p, geldin oturdun yüre?ime. Bir ba?ka yerde olamazs?n zaten. Sen benim en de?erli yerimde, yüre?imde olmal?s?n, orada kalmal?s?n. Çok a?ka ev sahipligi yapan bu yürek, ilk kez bu kadar kolay kabulleniyor seni. Bir konuk de?ilsin art?k. Bu yüzden ne a??rlama fasl? var nede u?urlama. Bu yüre?imin gerçek sahibisin... ?imdi k?? ve ilkbahara giriyoruz ya... Ben dört mevsim bahar? sende ya?amak istiyorum. Gökku?a?? zay?f kal?r senin renklerin kar??s?nda. Taze bir yaprak gibi ye?ilsin. Açelyas?n pembeliginle. Üzerine çi? taneleri dü?mü? sar? bir gülsün. K?rm?z?s?n bir ate? gibi. Ve mavisin... En çok bu renkle anmay? seviyorum seni. Denize tutkunum, denizi sensiz, seni denizsiz dü?ünemem. Seni severken dünyay? da seviyorum ben, insanlar? da... Kendime bile dar gelirken, içinde herkeze olan bir hayat?n sahibiyim art?k. En k?zg?n, en tahammülsüz oldugum anlarda bile seni dü?ünmek yetiyor bana, içimdeki sevinç yüzüme yans?d?, gülüyorum art?k. Beni böylesine güldüren senin sevgin ve ben kayg?s?z, içten gülü?ün ne demek oldu?unu, nas?l güzel bir ?ey oldu?unu anlad?m seninle. Her ?eye ra?men seviyorum seni. Güçlüyüm ve a?amayaca??m hiç bir zorluk yok art?k. Koca bir kente, koca bir ülkeye kafa tutabilirim. Sen elimden tuttu?unda, patlamaya haz?r volkan gibi hissederim kendimi. Menzil sensin ve ben o menzile ula?mak için önüme ç?kan her?eyi yok edebilirim. Sana ula?mam? engelleyecek her?eyi eritirim, kül ederim. Sana ula?t???mda sakin bir göle dönü?ürüm. Ve o göle birtek sen girebilirsin. Seviyorum seni ve hayrand?mda... Her halin çekiyor beni. Duru?unu, uyuman?, gülmeni, k?zman?, ?a?k?nl???n?, safl???n?, kurnazl???n?, çocuklu?unu, olgunlu?unu seviyorum. Sesini de seviyorum suskunlu?unuda. Küçük oyunlar?n?, kaprislerini sitemlerini, korkularini seviyorum. Seni ve o doyumsuz sevdan?, uçar? sevdan? anlatacak kelime bulam?yorum ço?u zaman. S??m?yorsun cümlelere ve hiçbir cümle seni yeterince tarif edecek kadar derin olmuyor. Seni severken yorulmuyorum. Çünkü sen ya?am kayna??ms?n. Hergün yenileniyorum. Seninle ço?al?yorum, büyüyorum. Eksik kalan neyim varsa tamaml?yorsun. Ölmeyece?im çünkü sen ölümsüzlügün ta kendisisin.

#1907

 
© 2015
AŞK