Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Bencillikle ?lgili Özlü Sözler

Ba?kalar?n?n kusurlar?n? tartarken, parma??yla terazinin kefelerini bast?rmayan insan pek enderdir. Byron Langenfeld

Bencillik, dostlu?un zehiridir. H. De Balzac

Bencil insan, tek ba??na kalm?? meyvesiz bir a?aç gibi kurur gider. Turgenyev

Bencilli?in gözü perdelidir. Gandhi

Benden sonra tufan!... Pompadour

Biz insana, kendi iyili?ine çal??t??? için de?il, kom?usunun iyili?ine çal??mad??? için bencil deriz. Richard Whately

Egoist daima en sevdi?i ki?iye, yani kendisine zarar verir. Bernice Peers

?nsanlar?n ruhlar?ndan söküp atacaklar? yaln?z iki ?ey vard?r: Bencillik ve imans?zl?k. Epukoros

#1488

 
© 2015
AŞK