Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Bende Asker Olaca??m ?iiri

Bu sayfam?zda 30 a?ustos zafer bayram? için cemal o?uz öcal taraf?ndan yaz?lm?? bende asker olaca??m ?iirini yay?nlayaca??z. Sizde hem ?iir yollamak hemde bu ?iir hakk?nda yorum göndermek için a?a??daki yorum bölümünü kullan?n. Buyrun bende asker olaca??m ?iiri:
BEN DE ASKER OLACA?IM
"Küçük asker, küçük asker!
Vatan senden hizmet ister."
Bu ninniyle uyudum ben,
Asker gibi büyüdüm ben!..
Kalbe imân, elde silâh,
Duam ?udur ak?am, sabah:
"Bir asker yap Tanr?m beni,
Koruyay?m yurtla dini!.."
Sakarya'da kalm?? babam,
Dünyâya ün salm?? babam!..
Ondan miras ?u yata?an,
Nas?l olmam bir kahraman?..
Dedem asker, babam asker,
Derler bize: "Er o?lu er!"
Ben de asker olaca??m;
Dünyâya ün salaca??m!.

#3102

 
© 2015
AŞK