Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Beni Unutma

Y?llar?n buru?turdu?u yüzünde

Hüzün dolu bir tebessüm

Parlak bir kaç damla ya? gözlerinde

Onca seneyi ya?am?? olman?n mutlulu?u

Ve o senelere dönme arzusu içinde

Uykusuz geçen her gece gibi

Bu gecede dü?ünüyorsun eskiyi

Bu gece s?ra a?klar?nda

Bir çocuk vard? lisede

Senden bahsederdi ?iirlerinde

Biraz farkl?yd? di?erlerinden

Birazc?k merakl?yd? ve fazlas?yla hayalperest

Ve seni seviyordu

Kim bilir belki hala unutmam??t?r

Hala yaz?yor mudur acaba sana dair ?iirler

Yada ?iir yaz?yor mudur hala

Belki ölmü?tür sen bunu okumadan

Bir çocuk vard? lisede

Senden bahsederdi ?iirlerinde

O çocuk bu ?iiri de sana yaz?yor

S?rf unutma diye

OFELYA beni unutma

Ça?atay KAYA (03. 12. 2014 02:27)

#1794

 
© 2015
AŞK