Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Benide Götür Ayd?nl??a ?iiri

Benide Götür Ayd?nl??a ?iiri Sayfas? - Nuri PEKÖZ taraf?ndan Ö?retmen ve Ö?retmenler günü ile ilgili yaz?lm?? Benide Götür Ayd?nl??a ?iiri için buyrun;
BEN? DE GÖTÜR AYDINLI?INA
- Ö?retmenim ?srafil TURAN'a -
?çimde ufkuma çizdi?in da?lar,
Ad?na gül gibi uzan?yorum.
Her ç??l?k kahr?n önünde a?lar,
Seni yüre?imle selâml?yorum.
Nas?l gizler yüre?ini bir çocuk,
Islak yorgan?n?n karanl???na?
S??maz dü?lerime bu koca bo?luk,
Al beni de götür ayd?nl???na..
Ziller çals?n, yine sen da?lar? çiz,
Sevginin rengine boya sular?.
Kucaklas?n hasretimi bu deniz,
Büyüsün ellerinde güne?in yolcular?.
Bütün y?ld?zlar? sersem geceye,
Bütün çocuklara seni anlatsam,
Ad?n s??maz kurdu?um her tümceye,
K?yametler kopar seni unutsam...
Nuri PEKÖZ
Çavu?lu ?lkö?retim Okulu
Türkçe Ö?retmeni
Görele/G?RESUN
Ö?retmen ?iirleri
En Güzel ö?retmen ?iirleri
Ö?retmenler Günü ?iirleri
Ö?retmenler Günü ile ilgili ?iirler

#2911

 
© 2015
AŞK