Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Berat Kandili Mesajlar?

Berat Kandili Mesajlar? K?sa 2015 Sayfas? -
En önemli dini günlerden ve gecelerden birisi olan ve içerisinde çok önemli anlamlar ta??yan anlaml? yeni Berat kandili mesajlar? facebook twitter sayfalar?n?z için burada.
BU MUBAREK GECEDE DUALARINIZIN KABUL VE MAKBUL OLMASI DILEKLERIMLE BERAAT KANDILINIZI KUTLAR SIZE VE SEVDIKLERINIZE HAYIRLARA VESILE OLMASINI DILERIM.

Bu gece beraat gecesi. Dua edelim.. Yürekler bir ats?n bu gece, günahlar?m?z affolsun. ?yi kandiller.
Duaniz kabul, ameliniz makbul hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kaim olsun. Kandiliniz kutlu olsun.
Çiçeklerin en güzel açan?, y?ld?zlart?n en güzel parlayan?, hayat?n en güzel an? ve Allah'?n cennet mekan? sizin olsun. Beraat Kandiliniz Mübarek Olsun.
GUL DALINDA GUZEL DIKENSE GULLE GUZEL, TOPRAK YESILLE GOK MAVIYLE GUZEL, GOZLER MANAYLA ELLER DUAYLA GUZEL, BERAT GECENIZ MUBAREK OLSUN.
Gün vardir, bin yildan uzun gelir bize, bir yil vardir bir günden kisa gelir bize Bire bin yazilan bu gecede dua edelim Rabbimiz'e Hayirli kandiller
Kalplerimiz imanla, gönüllerimiz huzurla dolsun. Ne kurulmu? ba?lar nede dostluklar unutulsun. Berat kandiliniz mübarek olsun.
Allah'in rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül günesiniz hiç solmasin, yüzünüz aydin olsun, kabriniz nur dolsun, makaminiz Firdevs, dualariniz kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun.
Bakiler sevgiler adina nice dilekler vardir. Ölümü bile ayirir saymayan gönüller vardir. Mesafeler araya set çekmisse ne çikar, dualarda birlesen gönüller vardir. Hayirli kandiller..
GUL DALINDA GUZEL DIKENSE GULLE GUZEL, TOPRAK YESILLE GOK MAVIYLE GUZEL, GOZLER MANAYLA ELLER DUAYLA GUZEL, BERAT GECENIZ MUBAREK OLSUN.
Varligi ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarinizin Rabbin yüce katina iletilmisine vesile olan Beraat kandiliniz mübarek olsun.
Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdigimiz; fakat gelecek adina umutla dolu oldugumuz su dönemlerde yeniden bir uyanisa vesile olur.Beraat kandiliniz mübarek olsun..
Gün vardir, bin yildan uzun gelir bize, bir yil vardir bir günden kisa gelir bize. Bire bin yazilan bu gecede dua edelim Rabbimiz'e. Hayirli kandiller..
Gül bahçesine girenler gül olmasalar da gül kokarlar. Kainatin en güzel gülünün kokusunun üzerinizde olmasi temennisiyle... Iyi Kandiller..
Avuçlar?n aç?ld???, gözlerin ya?ard???, ilahi esintilerin kalpleri ok?ad???, an?n bir asra bedel oldu?u bu gece dualarda birle?mek dile?iyle. Berat Kandilinizi kutlar?m.
Berat Kandilin mübarek olsun Allah sana sevdiklerinle beraber mutlu ve huzurlu bir ?ekilde ya?amay? nasip etsin.
Berat Kandilinin, hayat?m?za yeni ufuklar?n aç?lmas?na vesile olmas? dile?iyle.
Bu gece Berat Kandili. Günahtan kurtulu? gecesi Haydi dua edelim. Temizlensin günah defterleri. ?yi kandiller
Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz Nisan ya?muru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun. Berat Kandiliniz mübarek olsun
Güne?in güzel yüzü, yüre?ine dokunsun, kabuslar senden uzakta, melekler ba? ucunda dursun. Güne? öyle bir geceye do?sun ki, dualar?n kabul, Berat Kandilin mübarek olsun.
Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara kar??s?n aminler, mübarek ak?amd?r, gelin ey Fatihalar, Yasinler. ?yi Kandiller

Seman?n kap?lar?n?n sonuna kadar aç?l?p rahmetin sa?anak sa?anak ya?d??? böyle bir gecede dü?en damlalar?n seni s?r?ls?klam etmesi dile?iyle. Berat Kandilin mübarek olsun
Zengin; çok mala sahip olana denmez, zengin kalbi olana denir. Kalb zenginli?inden mahrum olan kimse, ne kadar geni? servete sahib olursa olsun yine fakirdir. Tama? ve h?rs? sebebiyle de halk nazar?nda hakirdir. Kalbi zengin olan kimse de ne kadar fakir olsa herkesin nazar?nda muhteremdir.
» Biçarelere, dul ve aceze hatunlara bakmak için çal???p, çabalayan kimsenin; gece sabaha kadar namaz k?lan, her gün oruç tutan, meydan-? gazada cihad eden gibi Allah yan?nda rütbesi vard?r.
» Bin aydan daha hay?rl? bu mübarek gecenin büyüsüne kap?lman?z dile?iyle, kandiliniz mübarek olsun..
» Bin damla serpilsin yüre?ine, bin tatl? mutluluk dolsun günlerine, binbir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü dualar?n kabul olsun, Berat kandilin mübarek olsun...
» Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin öyle içten öyle samimi ol ki göz ya?lar?n? bile tebessüme çevirsin. Kandiliniz mübarek olsun.
» Borçlar?m?zdan, ceza ve günahlar?m?zdan kurtulmak için bu gece dua edelim.. Allah affeden ve ba???layand?r, unutmayal?m.. Eller semaya kalk?p, yürekler bir at?nca bu gece, gözler sevinç ya?lar?yla dolacak.. Kandiliniz mübarek, dualar?n?z kabul olsun!
» Bu gece beraat gecesi. Dua edelim.. Yürekler bir ats?n bu gece, günahlar?m?z affolsun. ?yi kandiller.
» Bu gece beraat kandili.. Günahtan kurtulu? gecesi.. Haydi dua edelim.. Temizlensin günah defterleri.. ?yi kandiller..
» Bu gece Cenab-? Hakk?n, kendisine yönelip af dileyen müminleri ba???layarak kurtulu? berat? verdi?i bir gecedir. Hepimiz için hay?rl? olsun!
» Bu gece hay?rl? bir gece, yüreklerimiz ibadetle çarps?n, gönüllerimiz bir olsun.. Kandiliniz mübarek olsun!
» Bu gece kulun yalvar?? ve yakar??lar?n? Yüce Mevla'ya sunaca?? ve O'nun sonsuz aff?ndan, merhametinden, iyili?inden bol bol yararlanaca?? umut, huzur ve müjde gecesidir. Kandiliniz hay?rl? olsun!
» Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmi?inize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, s?cakl??? yuvam?za dolsun. Kandiliniz mübarek olsun..
» Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmi?inize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, s?cakl??? yuvam?za dolsun. Kandiliniz mübarek olsun..
» Bu güzel gecelerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmi?inize, bereketi evinize, nuru ahiretinize, s?cakl??? yuvan?za dolsun. Kandiliniz mübarek olsun.
» Bugün ellerini semaya gönlünü Mevlaya aç, bugün günahlardan olabildi?ince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç çünkü bugün kandil, kandilin mübarek olsun.
» Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz Nisan ya?muru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun. Kandiliniz mübarek olsun.
» Duan?z kabul, ameliniz makbul hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kaim olsun. Kandiliniz kutlu olsun.
» Ellerin semaya, dillerin duaya, gönüllerin mevlaya yöneldi?i bu mübarek geceni kutlar, hay?rlara vesile olmas?n? dilerim.
» Gül bahçesine girenler gül olmasa da gül kokarlar, kainat?n en güzel gülünün kokusu üzerinizde olsun bu gece. Kandiliniz mübarek olsun.
» Gün vard?r, bin y?ldan uzun gelir bize, bir y?l vard?r bir günden k?sa gelir bize. Bire bin yaz?lan bu gecede dua edelim Rabbimiz'e. Hay?rl? kandiller..
» Güne?in güzel yüzü, yüre?ine dokunsun, kabuslar senden uzakta, melekler ba? ucunda dursun. Güne? öyle bir geceye do?sun ki, dualar?n kabul, kandilin mübarek olsun.
» Günler bize dostlar?n güzelli?i ile, geceler onlar?n dualar? ile mübarek oluyor. Umudumuz dostlar?n hediyesi, duam?z sizlerin sevgisi. Kandiliniz mübarek olsun..
» Hay?r i?ler, insan? kötü ölümden korur. Gizli sadaka, Allah'?n gazab?n? giderir. S?la-i rahim akrabalara iyilikte bulunmak, ömrü uzat?r. Bütün hay?rl? i?ler bir çe?it sadakad?r. Dünyada hay?r ehli olan kimseler, ahirette de hay?r ehlidirler. Dünyada münker kötü i? ehli olan kimseler, ahirette de münker ehlidirler. Cennete herkesten önce girecek olan maruf ehli kimselerdir.
» Her müminin, riayet etmesi ve vefal? olmas? gerekli olan hususlar ?unlard?r:Din sayg?s?, edebe sayg?s? ve sofra sayg?s?.
» ?lahi Esintilerin kalpleri ok?ad???, bir an?n bir asra bedel oldu?u bu gece dualarda birle?mek dile?iyle, Kandilinizi Kutlar?m.
» Karde?li?in daimi oldu?u, sevgilerin birle?ti?i, dostluklar?n bitmedi?i yine de mutlu, umutlu ve sevgi dolu, rahmetlerin ya?mur gibi ya?d??? nice kandillere...
» Kim can? gönülden iman eder, kalbini her türlü günah, nifak ve bozgunculuktan temiz tutar, dili ile do?ru ve tatl? konu?ur, endi?eye dü?meden haline raz? olur, do?ru ve güzel huylu olursa gerçekten mutlulu?a erer.
» Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara kar??s?n aminler, mübarek ak?amd?r, gelin ey Fatihalar, Yasinler.... ?yi Kandiller
» Oruçlu için iki sevinç vard?r: Biri, orucu açt??? zamanki sevincidir; di?eri de Rabbi'ne kavu?tu?u zamanki sevincidir. Oruçlunun a?z?ndan ç?kan koku, Allah indinde misk kokusundan daha ho?tur.
» Oruçlu olan kimse, bir kimsenin aleyhinde bulunmad?kça veyahut eza ve cefa yapmad?kça, ta orucunu bozuncaya kadar ibadetdedir.
» Beraat kandiliniz mübarek olsun! Kalpleriniz imanla dolsun!
» Seman?n kap?lar?n?n sonuna kadar aç?l?p rahmetin sa?anak sa?anak ya?d??? böyle bir gecede dü?en damlalar?n seni s?r?ls?klam etmesi dile?iyle kandilin mübarek olsun.
» Size karanfilin sadakatini, sümbülün ba?l?l???n?, menek?enin tevazusunu, lalenin gururunu, leyle??n saadetini versek, bize de dua eder misiniz? Kandiliniz mübarek olsun..
» Sofran?z afiyetli, paran?z bereketli, kararlar?n?z isabetli, yuvan?z muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz s?hhatli, dualar?n?z kabul olsun, kandiliniz kutlu olsun.
» Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdi?imiz; fakat gelecek ad?na umutla dolu oldu?umuz ?u dönemlerde yeniden bir uyan??a vesile olur. Beraat kandiliniz mübarek olsun..
» Varl??? ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualar?m?z?n Rabbimizin yüce kat?na iletilmisine vesile olan bu mübarak kandil gecesinde dualarda bulu?mak ümidiyle Kandilinizi kutlar?m.
» Ya?mur yüklü bulutlar gibi gelen, ete?indeki hay?r cevherlerini ba??m?za bo?altan ve bizlere mutluluk veren kandilin, büyüsüne kap?lman?z dile?iyle. Nice kandiller.
» Ya?murun topra?a hayat verdi?i gibi dualar?nda hayat bulaca?? bu gecede dua bahçesinde ye?eren fidan olmak dile?iyle kandiliniz mübarek olsun.
» Yükü sevgi, özü sayg?, gücü bar??, süsü ho?görü olan mübarek Berat kandilinizi kutlar?m Allah'a emanet olun. Güzel kandiller..
» Zengin; çok mala sahip olana denmez, zengin kalbi olana denir. Kalb zenginli?inden mahrum olan kimse, ne kadar geni? servete sahib olursa olsun yine fakirdir. Tama? ve h?rs? sebebiyle de halk nazar?nda hakirdir. Kalbi zengin olan kimse de ne kadar fakir olsa herkesin nazar?nda muhteremdir.
Allah'?n ad?yla ba?lad???n?z her i?inizde ba?ar?lar dilerim. Kandiliniz mübarek olsun.
Allah'?n a?k?yla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye var?p huzura erince, ?u fakiri de an bu gece. Hay?rl? kandiller!
Allah'?n rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güne?iniz hiç solmas?n, yüzünüz ayd?n olsun, kabriniz nur dolsun, makam?n?z Firdevs, dualar?n?z kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun..
Avuçlar?n aç?ld???, gözlerin ya?ard???, ilahi esintilerin kalpleri ok?ad??? an?n bir asra bedel oldu?u bu gece dualarda birle?mek dile?iyle kandilinizi kutlar?m.
Bakiler sevgiler ad?na nice dilekler vard?r. Ölümü bile ay?r?r saymayan gönüller vard?r. Mesafeler araya set çekmi?se ne ç?kar, dualarda birle?en gönüller vard?r. Hay?rl? kandiller..
Bazen yenik dü?tük zamana, esiri olduk anlams?z ko?turmalar?n ve fakat ad?n? yüre?imize yazd???m?z dostlar?m?z? hiç unutmad?k. Kandiliniz mübarek olsun.
Be? gece vard?r ki onlarda yap?lan dualar geri dönmez kabul olunur: Recep'in gecesi, ?aban'?n yar?s?nda bulunan gece, Cuma gecesi, Ramazan ve Kurban bayram? geceleri." HAD?S
Beraat kandilin mübarek olsun. Allah sana sevdiklerinle beraber mutlu ve huzurlu bir ?ekilde ya?amay? nasip etsin.
Biçarelere, dul ve aceze hatunlara bakmak için çal???p, çabalayan kimsenin; gece sabaha kadar namaz k?lan, her gün oruç tutan, meydan-I gazada cihad eden gibi Allah yan?nda rütbesi vard?r.
Bin aydan daha hay?rl? bu mübarek gecenin büyüsüne kap?lman?z dile?iyle kandiliniz mübarek olsun.
Bir bayram gülü?ü savur göklere eski zamanlara, gülücükler getirsin, öyle içten, öyle samimi olsun, gözya?lar?n? bile tebessüme çevirsin.
Bir damla umut serpilsin yüre?ine, bin tatl? umut dolsun günlerine, hayallerin gerçekleri bulsun, bütün dualar?n kabul, kandilin mubarek olsun.
Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin öyle içten öyle samimi ol ki göz ya?lar?n? bile tebessüme çevirsin. Kandiliniz mübarek olsun.
Binlerce çiçek var, ama gül ba?ka. Milyonlarca insan var, ama dost ba?ka. Milyarlarca gün var, ama bugün ba?ka, Kadir geceniz mübarek olsun.
Bin damla serpilsin yüre?ine, bin tatl? mutluluk dolsun günlerine, bin bir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü dualar?n kabul olsun, kandilin mübarek olsun...
Bir avuç alk??, bir kucak sevgi, s?cak bir mesaj, kapat?r tüm mesafeleri, kalbiniz nurlu ve mutlu, bayram?n?z kutlu olsun.
Borçlar?m?zdan, ceza ve günahlar?m?zdan kurtulmak için bu gece dua edelim.. Allah affeden ve ba???layand?r, unutmayal?m.. Eller semaya kalk?p, yürekler bir at?nca bu gece, gözler sevinç ya?lar?yla dolacak.. Kandiliniz mübarek, dualar?n?z kabul olsun!
Bu gece kulun yalvar?? ve yakar??lar?n? Yüce Mevla'ya sunaca?? ve O'nun sonsuz aff?ndan, merhametinden, iyili?inden bol bol yararlanaca?? umut, huzur ve müjde gecesidir. Kandiliniz hay?rl? olsun!
Bu güzel gecelerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmi?inize, bereketi evinize, nuru ahiretinize, s?cakl??? yuvan?za dolsun. Kandiliniz mübarek olsun.
Bugün ellerini semaya gönlünü Mevla'ya aç, bugün günahlardan olabildi?ince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç. Çünkü bugün kandil, kandilin mübarek olsun.
Allah'?n rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güne?iniz hiç solmas?n, yüzünüz ayd?n olsun, kabriniz nur dolsun, makam?n?z Firdevs, dualar?n?z kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun..
Avuçlar?n aç?ld???, gözlerin ya?ard???, ilahi esintilerin kalpleri ok?ad??? an?n bir asra bedel oldu?u bu gece dualarda birle?mek dile?iyle kandilinizi kutlar?m.
Bakiler sevgiler ad?na nice dilekler vard?r. ölümü bile ay?r?r saymayan gönüller vard?r. Mesafeler araya set çekmi?se ne ç?kar, dualarda birle?en gönüller vard?r. Hay?rl? kandiller..
Biçarelere, dul ve aceze hatunlara bakmak için çal???p, çabalayan kimsenin; gece sabaha kadar namaz k?lan, her gün oruç tutan, meydan-I gazada cihad eden gibi Allah yan?nda rütbesi vard?r.
Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin öyle içten öyle samimi ol ki göz ya?lar?n? bile tebessüme çevirsin. Kandiliniz mübarek olsun.
Borçlar?m?zdan, ceza ve günahlar?m?zdan kurtulmak için bu gece dua edelim.. Allah affeden ve ba???layand?r, unutmayal?m.. Eller semaya kalk?p, yürekler bir at?nca bu gece, gözler sevinç ya?lar?yla dolacak.. Kandiliniz mübarek, dualar?n?z kabul olsun!
Bu gece kulun yalvar?? ve yakar??lar?n? Yüce Mevla'ya sunaca?? ve O'nun sonsuz aff?ndan, merhametinden, iyili?inden bol bol yararlanaca?? umut, huzur ve müjde gecesidir. Kandiliniz hay?rl? olsun!
Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmi?inize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, s?cakl??? yuvam?za dolsun. Kandiliniz mübarek olsun..
Bugün ellerini semaya gönlünü Mevla'ya aç, bugün günahlardan olabildi?ince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç. çünkü bugün kandil, kandilin mübarek olsun.
Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz Nisan ya?muru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun. Kandiliniz mübarek olsun.
Duan?z kabul, ameliniz makbul hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kaim olsun. Kandiliniz kutlu olsun.
Ellerin semaya, dillerin duaya, gönüllerin mevlaya yöneldi?i bu mübarek geceni kutlar, hay?rlara vesile olmas?n? dilerim.
Gel ey Muhammed bahard?r, dualar ard?nda sakl?, aminlerimiz vard?r. Hacdan döner gibi, Miractan iner gibi gel gel. Bekliyoruz y?llard?r. Kandiliniz mübarek olsun..
Gül bahçesine girenler gül olmasalar da gül kokarlar. Kainat?n en güzel gülünün kokusunun üzerinizde olmas? temennisiyle... ?yi Kandiller..
Gün vard?r, bin y?ldan uzun gelir bize, bir y?l vard?r bir günden k?sa gelir bize. Bire bin yaz?lan bu gecede dua edelim Rabbimiz'e. Hay?rl? kandiller..
Günler bize dostlar?n güzelli?i ile, geceler onlar?n dualar? ile mübarek oluyor.Umudumuz dostlar?n hediyesi, duam?z sizlerin sevgisi. Kandiliniz mübarek olsun.
Allah'?n ad?yla ba?lad???n?z her i?inizde ba?ar?lar dilerim. Kandiliniz mübarek olsun.
Beraat kandilin mübarek olsun. Allah sana sevdiklerinle beraber mutlu ve huzurlu bir ?ekilde ya?amay? nasip etsin.
Yükü sevgi özü sayg? gücü bar?? süsü ho?görü olan mübarek miraç kandilini kutlar?m Allah'a emanet olun.
Bin damla serpilsin yüre?ine, bin tatl? mutluluk dolsun günlerine, bin bir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü dualar?n kabul olsun, kandilin mübarek olsun...
Kalpler vard?r , sevgiyi ya?atmak için, ?nsanlar vard?r, dostlu?u payla?mak için, Mubarek günler vard?r, Beraberce kutlamak için..
Karde?li?in daimi oldu?u, sevgilerin birle?ti?i dostluklar?n hiç bitmedi?i, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de sevgi dolu nice kandillere.
En ???lt?l? bak??lar?n gözlerinde, en tatl? sözlerin kulaklar?nda, tüm mutlulukar?n avuçlar?nda ve en sonsuz sevgilerin gönlünce ya?ayaca?? nice mutlu kandillere.
Geçmi?in bugünle, ?????n gölgeyle umudun gerçekle, ?????n gölgeyle, üzüntünün ne?eyle, öfkenin sevgiyle bar??t??? nice kandillere.
Seman?n kap?lar?n?n aç?l?p rahmetin sa?anak, sa?anak ya?d??? bu günde du?en damlalar?n sizi ailece s?r?l s?klam etmesi dile?iyle.
Bu gece bin aydan daha hay?rl? olan Kadir gecesi. Kulun Rabbine yak?n oldu?u gecelerin en önemlisi? Kendisine dua edenleri geri çevirmeyen, günahlar? ba???layan, her ?eyi bilen, gören ve duyan Yüce Allah tüm dualar?m?z? kabul etsin.
Bu gece bundan sonra pe?pe?e gelecek bir dizi kandillerin; Miraç ve Beraat kandillerinin, on bir ay?n sultan? Mübarek Ramazan ay?n?n ve Kadir Gecesi'nin de habercisidir. Bu sebepledir ki Regaip Kandili'nde manevî gücümüz artacak, kalplerimiz huzur bulacakt?r. Hay?rl? kandiller..
Bugün ellerinizi her zamankinden daha çok aç?n. Avucunuza melekler gül koysun, yüre?iniz co?sun. Kadir geceniz hay?rlara vesile olsun.
Bugün Peygamber efendimizin do?du?u gündür. Peygamber efendimiz y?l?nda rebiül evvel ay?n?n gecesi do?mu?tur. Her y?l bu günde müslümanlar peygamberimizin dünyaya geli?ini dualarla anarlar. Bu gece eller semaya kalkar, yürekler yaratana onun için aç?l?r. Kandiliniz mübarek olsun.
Kadir Gecesi de?er gecesidir, Allah taraf?ndan de?erli k?l?nm?? bir gecedir. Kadir Gecesi bin aydan daha hay?rl?d?r. Bu gece bir ömürden daha hay?rl?d?r. Ellerin aç?ld???, gözlerin dualarla ya?ard???, kalplerin ok?and??? Kadir Gecesinde bütün insanlar?n günahlardan uzakla??p tövbelerinin kabul edilmesini niyaz ederiz. Allah tüm inananlar? iman yolundan ay?rmas?n.
Bugün ellerini semaya gönlünü Mevlaya aç, bugün günahlardan olabildi?ince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç çünkü bugün kandil, kandilin mübarek olsun.
Allah'?n a?k?yla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye var?p huzura erince, ?u fakiride an bu gece. Hay?rl? kandiller!
» Allah'?n rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güne?iniz hiç solmas?n, yüzünüz ayd?n olsun, kabriniz nur dolsun, makam?n?z Firdevs, dualar?n?z kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun..
» Avuçlar?n aç?ld???, gözlerin ya?ard???, ilahi esintilerin kalpleri ok?ad??? an?n bir asra bedel oldu?u bu gece dualarda birle?mek dile?iyle kandilinizi kutlar?m.
» Allah'?n a?k?yla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye var?p huzura erince, ?u fakiride an bu gece. Hay?rl? kandiller!
» Bakiler sevgiler ad?na nice dilekler vard?r. Ölümü bile ay?r?r saymayan gönüller vard?r. Mesafeler araya set çekmi?se ne ç?kar, dualarda birle?en gönüller vard?r. Hay?rl? kandiller..
» Beraat kandilin mübarek olsun. Allah sana sevdiklerinle beraber mutlu ve huzurlu bir ?ekilde ya?amay? nasip etsin.

#2613

 
© 2015
AŞK