Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Berat Kandili Sözleri

Güzel Berat Kandili Sözleri K?sa 2015
Berat kandili için güzel sözler haz?rlad?k arkada?lar bay?lacaks?n?z ve arkada?lar?n?za ailenize gönderebileceksiniz bu sözleri. Biraz daha açmak gerekirse facebook twitter sayfalar?n?zda payla? yapabilirsiniz.
Berat kandili mesajlar? sözleri için buyurun okuyun hatta sizde yollay?n yaz?n arkada?lar.
Yükü sevgi özü sayg? gücü bar?? süsü ho?görü olan mübarek Beraat kandilini kutlar?m Allah'a emanet olun.
Bin damla serpilsin yüre?ine, bin tatl? mutluluk dolsun günlerine, bin bir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü dualar?n kabul olsun, kandilin mübarek olsun...
Kalpler vard?r , sevgiyi ya?atmak için, ?nsanlar vard?r, dostlu?u payla?mak için, Mubarek günler vard?r, Beraberce kutlamak için..
Karde?li?in daimi oldu?u, sevgilerin birle?ti?i dostluklar?n hiç bitmedi?i, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de sevgi dolu nice kandillere.
Geçmi?in bugünle, ?????n gölgeyle umudun gerçekle, ?????n gölgeyle, üzüntünün ne?eyle, öfkenin sevgiyle bar??t??? nice kandillere.
Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz Nisan ya?muru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun. Kandiliniz mübarek olsun.
Seman?n kap?lar?n?n aç?l?p rahmetin sa?anak, sa?anak ya?d??? bu günde du?en damlalar?n sizi ailece s?r?l s?klam etmesi dile?iyle.Beraat Kandiliniz Mübarek Olsun.
Ellerin semaya, dillerin duaya, gönüllerin mevlaya yöneldi?i bu mübarek geceni kutlar, hay?rlara vesile olmas?n? dilerim.
Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin öyle içten öyle samimi ol ki göz ya?lar?n? bile tebessüme çevirsin. Beraat Kandiliniz Mübarek Olsun.
Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmi?inize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, s?cakl??? yuvam?za dolsun. Beraat Kandiliniz Mübarek Olsun.
En ???lt?l? bak??lar?n gözlerinde, en tatl? sözlerin kulaklar?nda, tüm mutlulukar?n avuçlar?nda ve en sonsuz sevgilerin gönlünce ya?ayaca?? nice mutlu kandillere....
Allah'?n Rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güne?iniz hiç solmas?n, yüzünüz ayd?n olsun, kabriniz nur dolsun, makam?n?z firdevs, dualar?n?z kabul olsun. kandiliniz kutlu olsun.....
?lahi esintilerin kalpleri ok?ad???, bir an?n bir asra bedel oldu?u bu gece dualarda birle?mek dile?iyle, Beraat Kandiliniz Mübarek Olsun
Sofran?z afiyetli, paran?z bereketli, kararlar?n?z isabetli, yuvan?z muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz s?hhatli, yüzünüz mutlu, Beraat Kandiliniz Mübarek Olsun
Gecenin güzel yüzü yüre?ine dokunsun, ?eytan senden uzakta, melekler ba?ucunda olsun, güne? öyle bir geceye do?sun ki dualar?n kabul Beraat Kandiliniz Mübarek Olsun
Bir damla umut serpilsin yüre?ine, bin tatli umut dolsun günlerine, hayallerin gerçekleri bulsun, bütün dualar?n kabul, Beraat Kandiliniz Mübarek Olsun.
Bin aydan daha hay?rl? bu mübarek gecenin büyüsüne kap?lman?z dile?iyle Beraat Kandiliniz Mübarek Olsun.
Ya?mur yüklü bulutlar gibi gelen, ete?indeki hay?r cevherlerini ba??m?za bo?altan ve bizlere mutluluk veren kandilin, büyüsüne kap?lman?z dile?iyle. Beraat Kandiliniz Mübarek Olsun.
Allah'?n ad?yla ba?lad???n?z her i?inizde ba?ar?lar dilerim. Beraat Kandiliniz Mübarek Olsun
Rabbimden çiçek istedik k?rlar? verdi, a?aç istedik ormanlar? verdi, su istedik denizleri verdi, dost istedik bu numaray? verdi. Kandiliniz mübarek olsun.
Gül sevginin tac?d?r, her bahar bir gül taçlan?r. O gül ki Muhammet'i hat?rlat?r. Onu hat?rlayana gül koklat?r. Gül kokulu sevgi dolu nice kandiller.
Y?pranm?? ve Kat?la?m?? Gönülleri Rahmet Meltemiyle Ye?erten E?siz Peygamberin Do?um Günü Olan Mevlit Kandilinizi En Içten Dileklerimle Tebrik Ederim.
Güne?i yüre?inde gözleri ufuklarda muhabbet yolcular? aras?nda cennet hesab? yapmayan cennetlikler aras?nda olman?n duas?yla hay?rl? kandiller.
Duaniz kabul, ameliniz makbul hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kaim olsun. Kandiliniz kutlu olsun
Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz Nisan ya?muru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun. Kandiliniz mübarek olsun.
Size karanfilin sadakatini, sümbülün bagliligini, meneksenin tevazusunu, lalenin gururunu, leylegin saadetini versek, bize de dua eder misiniz? Mevlüt kandiliniz mübarek olsun.
Avuçlarin açildigi, gözlerin yasardigi, ilahi esintilerin kalpleri oksadigi anin bir asra bedel oldugu bu gece dualarda birlesmek dilegiyle kandilinizi kutlarim.
Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin öyle içten öyle samimi ol ki göz yaslarini bile tebessüme çevirsin. Kandiliniz mübarek olsun
Bu gece beraat gecesi. Dua edelim.. Yürekler bir ats?n bu gece, günahlar?m?z affolsun. ?yi kandiller.
Duaniz kabul, ameliniz makbul hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kaim olsun. Kandiliniz kutlu olsun.
Çiçeklerin en güzel açan?, y?ld?zlart?n en güzel parlayan?, hayat?n en güzel an? ve Allah'?n cennet mekan? sizin olsun. Beraat Kandiliniz Mübarek Olsun.
GUL DALINDA GUZEL DIKENSE GULLE GUZEL, TOPRAK YESILLE GOK MAVIYLE GUZEL, GOZLER MANAYLA ELLER DUAYLA GUZEL, BERAT GECENIZ MUBAREK OLSUN.
Gün vardir, bin yildan uzun gelir bize, bir yil vardir bir günden kisa gelir bize Bire bin yazilan bu gecede dua edelim Rabbimiz'e Hayirli kandiller
Kalplerimiz imanla, gönüllerimiz huzurla dolsun. Ne kurulmu? ba?lar nede dostluklar unutulsun. Berat kandiliniz mübarek olsun.
Allah'in rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül günesiniz hiç solmasin, yüzünüz aydin olsun, kabriniz nur dolsun, makaminiz Firdevs, dualariniz kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun..
-Bu gece hay?rl? bir gece, yüreklerimiz ibadetle çarps?n, gönüllerimiz bir olsun. Berat kandiliniz mübarek olsun.
- ?lahi esintilerin kalpleri ok?ad???, bir an?n bir asra bedel oldu?u bu gece dualarda birle?mek dile?iyle, Beraat Kandiliniz Mübarek Olsun
- Güne?in güzel yüzü, yüre?ine dokunsun, kabuslar senden uzakta, melekler ba? ucunda dursun Güne? öyle bir geceye do?sun ki, dualar?n kabul, Beraat Kandiliniz Mübarek Olsun
- Kalpler vard?r sevgiyi payla?mak için, insanlar vard?r dostlu?u ya?atmak için, kandiller vard?r kutlamak ve af dilemek için. Berat kandiliniz mübarek olsun.
- Sofran?z afiyetli, paran?z bereketli, kararlar?n?z isabetli, yuvan?z muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz s?hhatli, yüzünüz mutlu, kandiliniz kutlu olsun.
- Bin aydan daha hay?rl? bu mübarek gecenin büyüsüne kap?lman?z dile?iyle kandiliniz mübarek olsun.
-Avuçlar?n aç?ld???, gözlerin ya?ard???, ilahi esintilerin kalpleri ok?ad??? an?n bir asra bedel oldu?u bu gece dualarda birle?mek dile?iyle Berat Kandilinizi kutlar?m
- Berat Kandilinin, hayat?m?za yeni ufuklar?n aç?lmas?na ve vesile olmas? dile?iyle.
-ALLAH'?n ad?yla ba?lad???n?z her i?inizde ba?ar?lar dilerim. Berat kandiliniz mübarek olsun
- Allah'?n a?k?yla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye var?p huzura erince, ?u fakiride an bu gece. Hay?rl? kandiller!
- Seman?n kap?lar?n?n aç?l?p rahmetin sa?anak, sa?anak ya?d??? bu günde du?en damlalar?n sizi ailece s?r?ls?klam etmesi dile?iyle.
- Bugün ellerini semaya gönlünü Mevla'ya aç, bugün günahlardan olabildi?ince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç. Çünkü bugün kandil, kandilin mübarek olsun.
- Bu gece Berat gecesi. Dua edelim.. Yürekler bir ats?n bu gecede, günahlar?m?z affolsun. iyi kandiller.
- Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin öyle içten öyle samimi ol ki göz ya?lar?n? bile tebessüme çevirsin. Berat Kandiliniz mübarek olsun.
- Karde?li?in daimi oldu?u, sevgilerin birle?ti?i dostluklar?n hiç bitmedi?i, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de sevgi dolu nice kandillere.
- Varligi ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarinizin Rabbin yüce katina iletilmisine vesile olan Berat kandiliniz mübarek olsun.
Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin öyle içten öyle samimi ol ki göz yaslarini bile tebessüme çevirsin Kandiliniz mübarek olsun
Borçlarimizdan, ceza ve günahlarimizdan kurtulmak için bu gece dua edelim Allah affeden ve bagislayandir, unutmayalim Eller semaya kalkip, yürekler bir atinca bu gece, gözler sevinç yaslariyla dolacak Kandiliniz mübarek, dualariniz kabul olsun!
Bu gece kulun yalvaris ve yakarislarini Yüce Mevla'ya sunacagi ve O'nun sonsuz affindan, merhametinden, iyiliginden bol bol yararlanacagi umut, huzur ve müjde gecesidir Kandiliniz hayirli olsun!
Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmisinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sicakligi yuvamiza dolsun Kandiliniz mübarek olsun
Bugün ellerini semaya gönlünü Mevla'ya aç, bugün günahlardan olabildigince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç Çünkü bugün kandil, kandilin mübarek olsun
Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz Nisan yagmuru kadar bol olsun Bu mübarek geceniz sevapla dolsun Kandiliniz mübarek olsun
Duaniz kabul, ameliniz makbul hizmetiniz daim olsun Saadetiniz kaim olsun Kandiliniz kutlu olsun
Gül bahçesine girenler gül olmasalar da gül kokarlar Kainatin en güzel gülünün kokusunun üzerinizde olmasi temennisiyle Iyi Kandiller
u mubarek gecede dualar?n?z?n kabul ve makbul olmas? d?lekler?mle beraat kand?l?n?z? kutlar s?ze ve sevd?kler?n?ze hay?rlara ves?le olmas?n? d?ler?m
Gul dal?nda guzel d?kense gulle guzel, toprak yes?lle gok mav?yle guzel, gozler manayla eller duayla guzel, berat gecen?z mubarek olsun
Allah'in rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül günesiniz hiç solmasin, yüzünüz aydin olsun, kabriniz nur dolsun, makaminiz Firdevs, dualariniz kabul olsun Kandiliniz kutlu olsun
Avuçlarin açildigi, gözlerin yasardigi, ilahi esintilerin kalpleri oksadigi anin bir asra bedel oldugu bu gece dualarda birlesmek dilegiyle kandilinizi kutlarim
Bakiler sevgiler adina nice dilekler vardir Ölümü bile ayirir saymayan gönüller vardir Mesafeler araya set çekmisse ne çikar, dualarda birlesen gönüller vardir Hayirli kandiller
Allah'?n ad?yla ba?lad???n?z her i?inizde ba?ar?lar dilerim. Kandiliniz mübarek olsun.
Beraat kandilin mübarek olsun. Allah sana sevdiklerinle beraber mutlu ve huzurlu bir ?ekilde ya?amay? nasip etsin.
Yükü sevgi özü sayg? gücü bar?? süsü ho?görü olan mübarek miraç kandilini kutlar?m Allah'a emanet olun.
Bin damla serpilsin yüre?ine, bin tatl? mutluluk dolsun günlerine, bin bir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü dualar?n kabul olsun, kandilin mübarek olsun...
Kalpler vard?r , sevgiyi ya?atmak için, ?nsanlar vard?r, dostlu?u payla?mak için, Mubarek günler vard?r, Beraberce kutlamak için..
Karde?li?in daimi oldu?u, sevgilerin birle?ti?i dostluklar?n hiç bitmedi?i, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de sevgi dolu nice kandillere.
En ???lt?l? bak??lar?n gözlerinde, en tatl? sözlerin kulaklar?nda, tüm mutlulukar?n avuçlar?nda ve en sonsuz sevgilerin gönlünce ya?ayaca?? nice mutlu kandillere.
Geçmi?in bugünle, ?????n gölgeyle umudun gerçekle, ?????n gölgeyle, üzüntünün ne?eyle, öfkenin sevgiyle bar??t??? nice kandillere.
Seman?n kap?lar?n?n aç?l?p rahmetin sa?anak, sa?anak ya?d??? bu günde du?en damlalar?n sizi ailece s?r?l s?klam etmesi dile?iyle.
Bu gece bin aydan daha hay?rl? olan Kadir gecesi. Kulun Rabbine yak?n oldu?u gecelerin en önemlisi? Kendisine dua edenleri geri çevirmeyen, günahlar? ba???layan, her ?eyi bilen, gören ve duyan Yüce Allah tüm dualar?m?z? kabul etsin.
Bu gece bundan sonra pe?pe?e gelecek bir dizi kandillerin; Miraç ve Beraat kandillerinin, on bir ay?n sultan? Mübarek Ramazan ay?n?n ve Kadir Gecesi'nin de habercisidir. Bu sebepledir ki Regaip Kandili'nde manevî gücümüz artacak, kalplerimiz huzur bulacakt?r. Hay?rl? kandiller..
Bugün ellerinizi her zamankinden daha çok aç?n. Avucunuza melekler gül koysun, yüre?iniz co?sun. Kadir geceniz hay?rlara vesile olsun.
Bugün Peygamber efendimizin do?du?u gündür. Peygamber efendimiz y?l?nda rebiül evvel ay?n?n gecesi do?mu?tur. Her y?l bu günde müslümanlar peygamberimizin dünyaya geli?ini dualarla anarlar. Bu gece eller semaya kalkar, yürekler yaratana onun için aç?l?r. Kandiliniz mübarek olsun.
Berat Gecesi de?er gecesidir, Allah taraf?ndan de?erli k?l?nm?? bir gecedir. Berat Gecesi bin aydan daha hay?rl?d?r. Bu gece bir ömürden daha hay?rl?d?r. Ellerin aç?ld???, gözlerin dualarla ya?ard???, kalplerin ok?and??? Kadir Gecesinde bütün insanlar?n günahlardan uzakla??p tövbelerinin kabul edilmesini niyaz ederiz. Allah tüm inananlar? iman yolundan ay?rmas?n.
Bugün ellerini semaya gönlünü Mevlaya aç, bugün günahlardan olabildi?ince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç çünkü bugün kandil, kandilin mübarek olsun.
Allah'?n a?k?yla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye var?p huzura erince, ?u fakiride an bu gece. Hay?rl? kandiller!
Allah'?n rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güne?iniz hiç solmas?n, yüzünüz ayd?n olsun, kabriniz nur dolsun, makam?n?z Firdevs, dualar?n?z kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun..
Avuçlar?n aç?ld???, gözlerin ya?ard???, ilahi esintilerin kalpleri ok?ad??? an?n bir asra bedel oldu?u bu gece dualarda birle?mek dile?iyle kandilinizi kutlar?m.
Bakiler sevgiler ad?na nice dilekler vard?r. ölümü bile ay?r?r saymayan gönüller vard?r. Mesafeler araya set çekmi?se ne ç?kar, dualarda birle?en gönüller vard?r. Hay?rl? kandiller..
Biçarelere, dul ve aceze hatunlara bakmak için çal???p, çabalayan kimsenin; gece sabaha kadar namaz k?lan, her gün oruç tutan, meydan-I gazada cihad eden gibi Allah yan?nda rütbesi vard?r.
Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin öyle içten öyle samimi ol ki göz ya?lar?n? bile tebessüme çevirsin. Kandiliniz mübarek olsun.
Borçlar?m?zdan, ceza ve günahlar?m?zdan kurtulmak için bu gece dua edelim.. Allah affeden ve ba???layand?r, unutmayal?m.. Eller semaya kalk?p, yürekler bir at?nca bu gece, gözler sevinç ya?lar?yla dolacak.. Kandiliniz mübarek, dualar?n?z kabul olsun!
Bu gece kulun yalvar?? ve yakar??lar?n? Yüce Mevla'ya sunaca?? ve O'nun sonsuz aff?ndan, merhametinden, iyili?inden bol bol yararlanaca?? umut, huzur ve müjde gecesidir. Kandiliniz hay?rl? olsun!
Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmi?inize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, s?cakl??? yuvam?za dolsun. Kandiliniz mübarek olsun..
Bugün ellerini semaya gönlünü Mevla'ya aç, bugün günahlardan olabildi?ince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç. çünkü bugün kandil, kandilin mübarek olsun.
Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz Nisan ya?muru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun. Kandiliniz mübarek olsun.
Duan?z kabul, ameliniz makbul hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kaim olsun. Kandiliniz kutlu olsun.
Ellerin semaya, dillerin duaya, gönüllerin mevlaya yöneldi?i bu mübarek geceni kutlar, hay?rlara vesile olmas?n? dilerim.
Gel ey Muhammed bahard?r, dualar ard?nda sakl?, aminlerimiz vard?r. Hacdan döner gibi, Miractan iner gibi gel gel. Bekliyoruz y?llard?r. Kandiliniz mübarek olsun..
Gül bahçesine girenler gül olmasalar da gül kokarlar. Kainat?n en güzel gülünün kokusunun üzerinizde olmas? temennisiyle... ?yi Kandiller..
Gün vard?r, bin y?ldan uzun gelir bize, bir y?l vard?r bir günden k?sa gelir bize. Bire bin yaz?lan bu gecede dua edelim Rabbimiz'e. Hay?rl? kandiller..
Günler bize dostlar?n güzelli?i ile, geceler onlar?n dualar? ile mübarek oluyor.Umudumuz dostlar?n hediyesi, duam?z sizlerin sevgisi. Kandiliniz mübarek olsun..
Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara kar??s?n aminler, mübarek ak?amd?r, gelin ey Fatihalar

#2612

 
© 2015
AŞK